Dr. Ládi Szabolcs: A béta-glükánok szerepe a tumorterápiában

glukanok1.jpgÉvek óta ismert tény, hogy az élesztő sejtfalából és más forrásokból származó béta-glükánok számos kedvező élettani hatással rendelkeznek mind a kardiovaszkuláris rendszer, mind pedig a természetes immunitás vonatkozásában. A fertőzések megelőzésében és leküzdésében játszott szerepükön túl bebizonyosodott, hogy a leukociták CR3 (complement receptor 3) receptorainak aktiválásával képessé teszi ezen sejteket, hogy elpusztítsák a C3 komplement fragmentumok által megjelölt tumorsejteket. A tumorok jelentős része tumorellenes monoklonális antitestekkel (mAb) és természetes antitestekkel aktiválja a komplement rendszer klasszikus útját. A sejtszintű és molekuláris szintű hatásmechanizmust feltáró tanulmányok kimutatták, hogy a szájon át bevitt élesztő-béta-glükánokat a magrofágok kebelezik be és dolgozzák fel. Ezek a makrofágok olyan fragmentumokat választanak ki, amelyek aktiválják és képessé teszik a CR3 receptorral rendelkező neutrofil granulocitákat a C3 komplement fragmentumokkal megjelölt tumorsejtek elpusztítására. Kiterjedt tanulmányok preklinikai állatkísérletes modelleken bizonyították az orális élesztő-béta-glükán és a monoklonális antitestek (mAb) terápiás kombinációjának hatékonyságát a tumorok regressziójában és a hosszú távú túlélés vonatkozásában. Ez felveti a lehetőségét annak, hogy béta-glükánok adagolásával növelni lehetne a monokonális antitestek klinikai terápiás hatékonyságát a humán tumorterápiában.

Tartalom:

Bevezetés

Bár számos kínai és japán tanulmány született az immunstimulánsok használatával kapcsolatban a daganatterápiában, a nyugati orvostudomány mégis alig ismeri ezeket a vizsgálatokat. Ennek oka részben a nyugati típusú módszerek előnyben részesítése (nem számít, mennyire toxikusak vagy hatástalanok), részben merő tudatlanság ezen anyagok mibenlétét illetően. Amikor nemrég megkérdeztem egy jól ismert hazai onkológust az immunstimulánsokról alkotott véleményéről, azt a választ kaptam, hogy nem érdekli a téma, mert "nincsenek adatok". Valójában közel száz publikáció ismert a tudományos szakirodalomban a béta-glükánok és más hasonló molekulák immunológiai hatékonyságáról in vitro, állatkísérletes modellekben és humán vizsgálatokban egyaránt. Ezen tanulmányok egy része az élesztősejtből származó 1-3, 1-6 béta-glükánokkal foglalkozik, amelyek valójában komplex szénhidrát-molekulák. Nagyon hasonló szerkezetű molekulákat vontak ki gombákból (Lentinan, Curdlan), árpából, sőt még datolyából is – ezekkel a hatóanyagokkal a tanulmányok másik csoportja foglalkozik. Immunológiai hatékonyságukat legkevésbé a molekulák forrása határozza meg, a molekulaszerkezet és a molekula mérete sokkal fontosabb tényezőnek bizonyult. A páciens szempontjából a megalapozott tudományos háttér és az ár a legfontosabb szempontok, mindezeket a szempontokat figyelembe véve az élesztőből kivont béta-glükánok nyerik meg a versenyt.

A béta-glükánok előfordulása, szerkezete és legfontosabb tulajdonságai

A béta-glükánok olyan glükóz-polimerek, amelyeket a növények és mikroorganizmusok széles spektruma szintetizál a zabon, árpán, gombaféléken, tengeri algákon és bizonyos baktériumokon át az élesztősejtekig. A tradicionális gyógyászatban évszázadok óta használják, de molekulaszerkezetük leírása, meghatározása egészen a 20. század derekáig váratott magára. A baktériumokban található béta-glükánok lineáris szerkezetűek, 1-3 kötésekkel összekapcsolt, egyenes szénhidrátláncok. A zabban és árpában található béta-glükánokban rövid, 1-3 kötésű szakaszok kötnek össze 1-4 kötésű, hosszabb szénhidrátláncokat. A gombák hosszú, 1-3 kötésű láncairól rövid, 1-6 kötésű oldalláncok ágazódnak le, amelyek az élesztősejtek esetében egészen hosszú oldalláncokat képeznek (1. ábra).Ezek a látszólag kicsiny különbségek nagy biológiai aktivitásbeli eltéréseket eredményeznek, valamint a molekulák izolálhatóságát is meghatározzák: a gombák esetében forró vízzel extrahálhatóak, míg az élesztő sejtfalának poliszacharidjai vízben oldhatatlanok.

glukanok2a.jpg

Az élesztő-béta-glükán

A cikk további részében a béta-glükán megnevezés az élesztő-béta-glükánra vonatkozik. Forrásuk a közönséges sörélesztő (Saccharomyces cervicisae).

Az élesztő-béta-glükánok hosszú, ß1-3 kötésű glükóz-polimerek, ahol a gerincet alkotó glükózmolekulák 3-6%-a egy ß1-6 kötésű oldalággal rendelkezik. A béta-glükánok határozott réteget alkotnak az élesztősejt falában, amely ellenáll a számos tisztítási eljárásnak, amelyekkel az élesztősejt és sejtfal többi alkotóelemét távolítják el. Az eljárás végterméke egy üres béta-glükán gömb, egy kísértet-sejt, amelynek mérete nagyjából megegyezik az eredeti élesztősejt méretével.

Az első vizsgálatokhoz használt kivonatok, amelyekkel a biológiai aktivitást igyekeztek felmérni, még nem voltak kellően tiszták, jelentős mennyiségben tartalmaztak mannoproteineket és egyéb sejtalkotókat. Később kifejlesztettek egy költséghatékony biotechnológiai eljárást, amellyel most már jelentős mennyiségben képesek nagy tisztaságú béta-glükán "kísértetsejtek" előállítására. Ezeket Whole Glucan Particle-nek (WGP) nevezték el, mely mára általánosan elterjedt a tudományos szakirodalomban ezeknek a béta-glükán "szellemsejteknek" a megjelölésére.

Az orális adagoláshoz ma is a WGP 3-6 jelű béta-glükán sejteket használják, mivel ezek nagy tisztasága és nagyfokú biológiai hasznosulása biztosítja a kívánt biológiai válaszreakciót.

Intravénás alkalmazáshoz a béta-glükán szellemsejt hidrolizálásával, ultrafiltrációjával és permeációs gélkromatográfiás tisztításával olyan vízoldékony, spontán tripla hélixbe rendeződő anyagot állítottak elő, amellyel további részletes in vivo vizsgálatokat végeztek (2.ábra)

glukanok2b.jpg

A hatásmechanizmus immunológiai alapjai. Természetes és szerzett immunitás

A szerzett immunitás az immunrendszer azon része, amelyet pl. akkor használunk, amikor védőoltást adunk valamely betegség megelőzésére. Képes "megtanulni" felismerni egy kórokozót, és memóriával rendelkezik. Ezen tulajdonságai miatt a 19-20. századi orvostudomány talán egy kicsit túl is értékelte a jelentőségét. Csak a legutóbbi időkben vált világosság a természetes, velünk született immunitás kulcsfontosságú szerepe a szervezet védelmi rendszerében. A természetes immunitás az esetek 99,999%-ában képes megvédeni bennünket, ritka kivételnek számít, ha egy kórokozó képes áthatolni ezen az első védelmi vonalon, megbetegítve a testet és működésbe hozva szerzett immunitásunkat.

A természetes ölősejtek (Natural-Killer-NK sejtek) és a neutrofil granulociták a természetes immunitás kulcsfontosságú elemei. Ezek a sejtek alkotják az immunrendszer sejtes elemeinek több mint kétharmadát. A csontvelőben képződnek, és onnan a "másodlagos" immunszervekbe – tonsillákba, nyirokcsomókba, lépbe – vándorolnak. Ott várják az aktivációt, amelyre két eltérő módon reagálhatnak. Az egyik módon citokineket, kémiai hírvivő proteineket választanak ki, amellyel a T- és B-lymphocyták válaszreakcióját szabályozzák, és amelyek a szerzett immunitás részei. De hatásos ölősejtekké is válhatnak, amelyek elpusztítják a vírussal fertőzött vagy daganatosan átalakult sejteket. A természetes immunsejtek döntő fontosságú első védelmi vonalat képeznek számos fertőző ágenssel és daganatsejttel szemben, és mindezt gyorsan és rendkívül hatékonyan teszik.

A legtöbb esetben a természetes ölősejtek és a neutrofil granulociták hajtják végre a feladatot. Előtörnek a tonsillákból, a nyirokcsomókból és a lépből, és elpusztítják a fertőzött és daganatsejteket, mielőtt a T- és B-lymphocyták mozgósítása teljes mértékben kifejlődne. A természetes immunsejtek nélkül a fenyegető állapotok hatalmas előnyre tehetnének szert, mielőtt a sokkal lassabb adaptív immunválasz beindul. A természetes ölősejtek és neutrofil granulociták mozgósításának legjobb módja az 1-3, 1-6 béta-glükánok vagy rokon molekuláik használata. In vitro bizonyítást nyert a módszer daganatölő hatása, és állatkísérletes modellekben is nagyon hatásosnak bizonyult. Egyre több anyag gyűlik össze, amely azt mutatja, hogy a humán tumorok kezelésében is szerepe van az ilyen típusú immunstimulációnak. Egy nemrég született beszámoló, amelyet a Louisville-i Egyetem Tumor Immunbiológiai Programjának résztvevői publikáltak, így fogalmaz:

"kiterjedt preklinikai állatkísérletes modellek bizonyították az orális béta-glükán részecskék és a monoklonális antitest- (mAb-) terápia kombinációjának hatását a tumorregresszióra és a hosszú távú túlélésre. Felvetődik, hogy a béta-glükánok hozzáadása tovább javítja a monoklonális antitest-terápia klinikai hatékonyságát a daganatos betegekben." (Yan et al.’05)

A béta-glükán hatásmechanizmusa

Bizonyítást nyert, hogy a makrofágok, a természetes ölősejtek és a neutrofil granulociták, a természetes immunitás leggyakoribb sejtjei fontos szerepet játszanak az élesztő-béta-glükán hatásmechanizmusában. Az is bebizonyosodott, hogy a komplement 3 receptor (CR3) a kulcs az élesztő-béta-glükán immunmoduláns hatásának megértésében.

Az orálisan bevitt teljes glükánrészecskék (WGP-k) a vékonybél Peyerplakkjain keresztül szívódnak fel, ezt követően makrofágok kebelezik be őket. A plakkok olyan specializált immunológiai szövetek a vékonybél falában, amelyek folyamatosan "mintát vesznek" az elfogyasztott ételből, hogy felkészítsék a szervezetet az esetleges patogén behatásokra. Kimutatták, hogy a szervezet a táplálékkal bevitt élesztő-béta-glükánokat a patogének sejtfalának szénhidrát-molekulájaként ismeri fel és folyamatosan felveszi a Peyer-plakkokon keresztül. Hong et al. bebizonyította, hogy a plakkok M-sejtjei juttatják át a béta-glükánokat a vékonybél epitheliumán, és makrofágoknak prezentálják ezeket a hosszú szénhidrátláncokat. A makrofágok fagocitózissal felveszik a béta-glükánokat, majd a különböző immunszervekbe – a csecsemőmirigybe, lépbe, csontvelőbe – vándorolnak, ahol napok alatt megemésztik, és kisebb fragmentumokra bontják a béta-glükán molekulákat. Ezek a makrofágok által megemésztett, már vízoldékony fragmentumok jelentik a béta-glükánok immunológiailag aktív formáját. Ezen folyamat nélkül a glükánrészecskék semmiféle immunológiai hatással nem lennének a szervezetre.

A makrofágok kb. 48-72 óra elteltével kibocsátják az aktív fragmentumokat, amelyek a természetes immunitás korábban már bemutatott legnagyobb számban előforduló sejtjeihez, a neutrofil granulocitákhoz kapcsolódnak. A neutrofilek a patogén sejtek eltakarításának kulcsfontosságú immunsejtjei.

Az így mozgósított neutrofilek készek reagálni bármilyen immunológiai fenyegetésre, például egy bakteriális fertőzésre. A hatásmechanizmus megértésének következő lépése a mozgósított neutrofilek és az antitestek szerepének bemutatása.

A neutrofil granulociták felszínén számos receptor van, amelyek segítik a kapcsolattartást a környezetükkel. Jelen témánk szempontjából a komplement 3 receptor (CR3) szerepe a fontos.

Egy bakteriális fertőzés során az antitestek hozzákötődnek a baktériumok felszíni antigénjeihez, ez aktiválja a 3-as komplement fehérjét, amely szintén hozzákötődik az antigén-antitest komplexhez (C3 opszonizáció). A neutrofilek így saját komplement 3 receptoraik segítségével ismerik fel a 3-as komplement által megjelölt patogén kórokozókat. A neutrofilek sejtfelszíni komplement 3 receptorain két kötőhely található. Az egyik magának a 3-as komplementnek a megkötésére szolgál, amely másik végével a kórokozó felszínéhez csatlakozó antitesthez kötődik. A másik kötőhelyhez az aktív béta-glükán fragmentum kapcsolódik, amely beindítja a neutrofil granulocita aktivációját. A patogéneket elpusztító mechanizmus beindulásához tehát mindkét kötőhelynek foglaltnak kell lennie (3. ábra).

glukanok3a.jpg

Felvetődhet a kérdés, hogy béta-glükánok nélkül hogyan képes immunrendszerünk megvédeni bennünket, hiszen a béta-glükán tartalmú étrend-kiegészítők csak nemrég kerültek az üzletek polcaira. Az igazság az, hogy a béta-glükánok évezredekig ott voltak mindennapi táplálékunkban (gondoljunk csak a mikroszkopikus penészgomba telepekre vagy az apró fekete foltokra az almákon), de a nagyüzemi hiperhigiénikus, minőségbiztosított élelmiszeripar kialakulásával a többszörösen kezelt, feldolgozott, elgázosított és besugarazott élelmiszerekből eltűntek.

Ezért az immunrendszer természetes, fiziológiás stimulációja, amely biztosított egy egészséges "készenléti" állapotot, nagymértékben lecsökkent. Ezzel párhuzamosan az immunrendszert gyengítő egyéb tényezők (környezeti mérgek, adalékanyagok, elektromágneses és ionizáló sugárzások, gyógyszerek) kritikus terhelést rónak a nyugati típusú életmód következtében amúgy is meggyengült szervezetre. Ezek után nem meglepő, hogy az immunrendszer elégtelen vagy abnormális működésével összefüggő kórképek gyakorisága a világtörténelem folyamán eddig sohasem tapasztalt mértékben növekedett meg.

Az élesztő-béta-glükán tumorellenes hatása

A béta-glükán in vivo ugyanazzal a mechanizmussal segíti a neutrofil granulocitákat a tumorsejtek felismerésében és elpusztításában, mint amelyet az előbb a patogén ágensek elleni reakció kapcsán ismertettünk. [Annyi különbséggel, hogy az antitestek nem a kórokozók sejtfelszíni antigénjeihez, hanem a daganatsejtek felszíni antigénjeihez kapcsolódnak, amelyek ezt követően a 3-as komplement fehérjéket is megkötik a sejtfelszínen. A béta-glükán által aktivált komplement 3 receptorral (CR3) rendelkező neutrofilek így képesek felismerni és elpusztítani a kóros sejteket (4. ábra).]

glukanok3b.jpg

Ez a folyamat csak akkor megy végbe, ha a láncreakció egyetlen eleme sem hiányzik.

A CR3 receptorhiányos egerekben (CR3-KO knockout mice) az antitest-béta glükán kombinált kezelésnek semmiféle hatása sincs a tumorsejtekre, a kísérleti állatok 100%-a elpusztul, míg ugyanezen kezeléssel a nem receptorhiányos egerekben 100%-os túlélést tapasztaltak a kutatók! A monoklonális antitestek önmagukban nem mutattak eredményt a kontrollcsoporthoz képest (hiányzott a béta-glükán aktiváló hatása a C3 receptoron), szelektív béta-glükán terápiával, antitestek nélkül ellenben a kísérleti állatok 20 %-a teljesen felépült. A terápia megkezdése előtt az állatok pontosan 20%-ának vérében mutattak ki a beültetett tumor ellen termelődött saját antitesteket, ez a 20 % volt az a csoport, amely sikeresen győzte le a daganatot. A fennmaradó 80 %-nál a kombinált mAB + béta-glükán terápiával 100 %-os túlélést értek el (5. ábra). Ezek a biztató eredmények felvetették a terápia humán alkalmazásának lehetőségét, különösen olyan páciensek esetében, akiknél a hagyományos kombinált kemo- és radioterápiás kezeléstől nem volt várható lényeges terápiás válasz.

glukanok4.jpg

A kemoterápia és a radioterápia hagyományos daganatkezelési eljárások, amelyek gyors pusztítást képesek véghezvinni a gyorsan növekvő tumorsejtek és normális testi sejtek körében egyaránt. Ezek a terápiák képtelenek megkülönböztetni a patogén sejteket az egészségesektől, így sajnos súlyos, nemkívánt reakciók alakulhatnak ki.

A legkorszerűbb immunterápia jelenleg a monoklonális antitest-terápia, amely speciális antitestekkel célozza és jelöli meg a daganatos sejteket. Ezek az antitestek a tumorsejtek sejtfelszíni antigénjeihez kapcsolódva indítják be az immunológiai láncreakciót, amelynek végén a speciális immunsejtek elpusztítják a daganatsejtet.

A monoklonális antitestekkel végzett klinikai vizsgálatok csak a páciensek egy szűkebb körében bizonyultak hatásosnak. Kimutatták, hogy ennek a korlátozott sikernek az oka nem az antitestek tumorsejtekhez való kötődésének a hiánya, hanem az immunrendszer csökkent válaszkészsége az antitestekkel borított daganatos sejtekre. Ezen daganatsejtek elpusztítása döntően a szerzett immunitás feladata lenne (nem a természetes immunsejteké!), amely képes különbséget tenni a "saját" és "nem saját, kóros" sejtek között. A természetes immunsejtek elsődleges feladata az "idegen" betolakodók felismerése és elpusztítása a szervezetben, nem a tumorsejtek elleni küzdelem. A daganatsejtek felszíni antigénjeit a neutrofil granulociták "saját"-ként ismerik fel. Ezen a szituáción a kívülről bejuttatott monoklonális antitestek sem képesek lényegesen változtatni, mivel ezek az antitestek a szerzett immunitás aktivációja révén fejtik ki hatásukat. A monoklonális antitestek önmagukban nem képesek aktiválni az immunrendszer másik részét, a természetes immunitást, amelynek elsődleges feladata az idegen kórokozók (baktériumok, gombák) felismerése és elpusztítása. Preklinikai vizsgálatok azonban kimutatták, hogy a monoklonális antitest-terápia béta-glükánokkal kiegészítve drámai módon megnöveli a terápia hatékonyságát és a hosszú távú túlélést, mivel ilyenkor a természetes immunsejtek (amelyek az immunrendszer döntő többségét alkotják) is bekapcsolódnak a daganat elleni küzdelembe.

A hatásmechanizmus alapja és kulcsa a béta-glükán kötőhely a neutrofil granulociták komplement 3 receptorán: a béta-glükán kapcsolódása aktiválja a komplement 3 receptort, amely így már képessé teszi a neutrofil sejteket a 3-as komplementtel megjelölt tumorsejtek felismerésére és elpusztítására. A 3-as komplement fehérjék daganatsejtek sejtfelszíni antigénjeihez kacsolódását a kívülről bejuttatott monoklonális antitestek teszik lehetővé.

Bár a daganatos betegek szervezete általában termel antitesteket a daganatok ellen, ezen antitestek mennyisége sokszor önmagában nem elegendő ahhoz, hogy kiváltsa a 3-as komplement fehérje kapcsolódását a daganatsejt felszínéhez. A betegek kb. 20 %-a termel elegendő mennyiségű antitestet ahhoz, hogy béta-glükánokkal önmagában, kívülről bejuttatott monoklonális antitestek nélkül is számottevő javulást, akár teljes remissziót lehessen elérni.

A természetes immunsejtek béta-glükánokkal történő "bekapcsolása" a daganatok elleni küzdelembe új fejezetet nyitott az immunológiai tumorterápiában, amelynek az "immuno-kemoterápia" nevet adták a kutatók. A preklinikai teszteket követően néhány tucat, gyógyíthatatlannak nyilvánított páciensen is alkalmazták az "immuno-kemoterápiát", akik közül többen teljes remisszióba kerültek. Van olyan páciens, aki már több mint 6 éve tumormentes, a korábban diagnosztizált gyomorcarcinoma peritonealis áttételekkel nem mutatható ki a szervezetében (Nakayama et al. ’04). A béta-glükánok terápiás dózisa sok tízszeresének beadása után sem figyeltek meg mellékhatásokat, amely rendkívül biztonságossá teszi az alkalmazásukat.

Összegzés

Napjaink immunológiai tumorterápiájának legizgalmasabb kutatási területe a természetes immunitás sejtjeinek aktiválása, bekapcsolása a daganat elleni küzdelembe. Preklinikai és humán tapasztalatok azt mutatják, hogy a béta-glükánok terápiás kombinációja monoklonális antitestekkel drámai módon javítja ezen antitestek daganatellenes hatását és a hosszú távú túlélést. Újra bebizonyosodott, hogy természetes anyagok és származékaik rendkívül hatásosak lehetnek még a legsúlyosabb betegségek kezelésében és megelőzésében is…

Irodalomjegyzék:

  1. Allendorf DJ, Yan J, Ross GD, Hansen RD, Baran JT, Subbarao K, Wang L, Haribabu B. C5a-mediated leukotriene B4-amplified neutrophil chemotaxis is essential in tumor immunotherapy facilitated by anti-tumor monoclonal antibody and beta-glucan. J Immunol. 2005 Jun 1; 174(11):7050-6.
  2. Fullerton SA, Samadi AA, Tortorelis DG, Choudhury MS, Mallouh C, Tazaki H, Konno S. Induction of apoptosis in human prostatic cancer cells with beta-glucan (Maitake mushroom polysaccharide). Mol Urol. 2000 Spring;4(1):7-13.
  3. Gu YH, Takagi Y, Nakamura T, Hasegawa T, Suzuki I, Oshima M, Tawaraya H, Niwano Y. Enhancement of radioprotection and anti-tumor immunity by yeast-derived beta-glucan in mice. J Med Food. 2005 Summer;8(2):154-8.
  4. Hong F, Yan J, Baran JT, Allendorf DJ, Hansen RD, Ostroff GR, Xing PX, Cheung NK, Ross GD. Mechanism by which orally administered beta-1,3 –glucans enhance the tumoricidal activity of antitumor monoclonal antibodies in murine tumor models. J Immunol. 2004 Jul 15;173(2):797-806.
  5. Yan J, Allendorf DJ, Brandley B. Yeast whole glucan particle (WGP) beta-glucan in conjunction with antitumour monoclonal antibodies to treat cancer. Expert Opin Biol Ther. 2005 May;5(5):691-702.

A teljes irodalomjegyzék listájáért és a szerző életrajzáért kérjük, forduljon a szerkesztőséghez!

Megjelent a Komplementer Medicina c. folyóirat 2008/1 számában.

5
Értékelés: Nincs Átlag: 5 (3 votes)

Hozzászólások

Vérrák

Kedves Csapat!

Biztos átmozgatjátok az üzimet máshova, de most hirtelen "ez a hely" jutott az eszembe... Egy ismerősöm ismerőse vérrákkal küzdött, 1 évig tünetmentes volt (közben kemót kapott) és most újra kiújult nála

Értékelés: Nincs
B.Kinga's picture

Lemaradt a kérdés...

Szia Berni85!

Sajnos lemaradt a hozzászólásod egy része, közte a kérdés is...

Kérlek, olvasd el a tiéd alatt található hozzászólásokat, valamint a fenti cikket, remélem segítségedre lesznek!

Szép napot neked!

Értékelés: Nincs

Sikeres műtét után - természetes megoldások előtt

Sziasztok!

Előre is elnézést kérek, ha nem jó helyen indítottam el a kérdésemet, de már annak is örülök, hogy végre sikerült bejutnom és a "Hozzászólásokba", megírnom a levelem.

Áprilisban mellrákkal műtöttek, és szerencse a szerencsétlenségben, hogy a felismerés és a műtét is időben volt.

43 évesen, kisgyermekes édesanyaként, szembesülni a betegséggel nem volt könnyű. Lehet, van aki úgy gondolja, hogy felelőtlen döntést hoztam azzal, hogy nem vállalom sem a kemo-, sem a kiírt sugárkezelést, és nem szeretném az 5 évig tartó hormonterápiát sem, mert véleményem szerint ezek többet ártanak, mint segítenek. Én a természetes gyógyulásban hiszek. A műtét után lázas kutatómunkába kezdtem, hogyan tudom természetes úton helyrehozni ami felborult bennem. Akkor keveredtem Antal Vali oldalára, ahol rengeteg hasznos és segítő információt találtam és olvasok azóta is. Hálás köszönet ezekért!

Nagyon sok bejegyzést, cikket és hozzászólást elolvastam. Azért a Ciklusbarát krém részt választottam, mert úgy érzem, számomra is a természtes progeszteron tartalmú krém lehet az egyik fontos kulcs. Ma már tudom, hogy életmód és szemléletváltás nélkül el sem indulathatok az új úton. Megdöbbentett a kozmetikai termékek rejtette veszélyek, amikről eddig nem is tudtam. Azóta már lecseréltem és natur kozmetikumokra váltottam és a háztartásban használt tisztító és mosószereket is folyamatában kiváltom. A konyhában is elkezdtem a reformokat :) élvezem a változásokat és jó aktív részese lenne a saját egészségreformomnak.

Számomra viszont nem csak a megelőzésről szól, hanem egy adott problémát kell meggyógyítanom. Számos alternatív dologról olvastam, sok természet adta lehetőség van a gyógyszerek világán túl, és én ezekben bízom. Néhány vitamint és étrendkiegészítőt már szedek (E-vitamin, D-vitamin csepp, Szelén, Krill-olaj, ), és azt gondolom, hogy az immunrendszerem támogatásán kívül, még fontos lenne, hogy a hormonegyensúlyt (ösztrogén-progeszteron) helyre állítsam, meggátolva a kiújulási esélyeket! 

Hormon-harmonizáció címén, olvastam többféle természetes alapú progeszteron krémről is. Amit nem az oldalatokon találtam és a terméken többek között az is olvasható, hogy testápoló krém, két összetevőjével kapcsolatban is elbizonytalanodtam.

Abban szeretném a segítő tanácsotokat kérni, hogy mit javasolnátok számomra, amivel leginkább jó döntést hozhatok az egészségem helyreállításával kapcsolatban? Talán több részlet kellene a diagnózisról, vagy szakemberhez kellene fordulnom, de jelenleg külföldön élek és nincs lehetőségem többszöri konzultációra vagy kontrollra visszajárnom otthon. Most ez a megoldás tűnt jó útnak, hiszen amin már eddig is változtattam, azokat mind Nektek köszönhetem!

Bízom benne, hogy a krémmel kapcsolatban (használhatom-e, ha megrendelem elegendő-e a termékben lévő leírás hogy tudjam hogyan tegyem mindezt) és egyéb étrendkiegészítőkkel  vagy csak újabb hasznos információval támogattok! 

Tudom, ha  a lelkem egyensúlyba kerül, helyesen táplálkozom és gondolkozom, a szervezetem újra erős lesz és nem lesz "rés a pajzson", hogy bármi rossz is áttörje :)

A szeretet, a hit és az öröm, megelőző orvosság! Mindezek mellett, mit javasolnátok Ti nekem? 

Hálásan köszönöm előre is a segítséget! üdv. Mona

Értékelés: Nincs
B.Kinga's picture

Mellműtét után

Drága Mona!

Maradj mindig ilyen pozitív, ilyen eltökélt, ilyen erős és szeretettől sugárzó!

Ahogy írod te is, a lelki oldal nagyon-nagyon fontos, ezzel kapcsolatosan érdemes lenne felkeresned családállító szakembert, külföldön is biztosan találsz megfelelőt!

Gondolatébresztőkén megosztom veled Jacques Martel szavait a mellrák lelki vonatkozásairól:"A mellek a nőiességet és az anyaságot jelképezik. Ez a típusú rák általában már kora gyermekkorom óta berögzült viselkedésmintákat és gondolatokat takar. A hatvanas évek óta a világ bizonyos helyein a nők egyre inkább harcolnak jogaikért, elfoglalják az őket megillető helyet a társadalomban, és előbbre akarnak jutni. Nehezemre esik, hogy valódi érzelmeimet kifejezzem, hogy megtaláljam az egyensúlyt az anya és az önmagát megvalósító nő szerepe között. Ezek a mély belső konfliktusok felőrölnek engem, mert nőként az egyensúlyt keresem. Felfedezték, hogy ez a rákfajta általában erős belső bűntudatból ered, amelyet a nő saját magával, vagy gyermekével szemben érez: „Miért jött ő a világra? Mit tettem annak érdekébent, hogy ő legyen nekem? Elég jó anya vagyok ahhoz, hogy gondoskodjak róla?" Az ilyen jellegű kérdések csak megerősítik a bűntudatomat, úgyhogy ez végül saját magam elutasításához vezet, és növeli bennem a mások elutasításától való félelmemet. Emlékeztetnem kell magamat arra, hogy a gyerekem iránt érzett szeretet mindig él, és jelen van, viszont a gondolataim igen nagy hatalommal bírnak, így óvatosnak kell lennem. Ha túlságosan is szigorú vagyok magammal, minden dühöm és elutasításom csak felerősödik, és az érzelmeim a melleimet károsítják majd, amelyek a kudarcomat jelképezik. A mellrák tehát abban segít, hogy tudatosítsam, az életteremet, a „kis fészkemet" érintő dologgal kapcsolatban konfliktushelyzetet élek meg. Gyakran a gyermekeimről, a kis „fiókáimról" van szó, vagy valakiről, akit annak tekintek (pl. a beteg anyám, akit ugyanolyan elesettnek látok, mint egy kisgyermeket). Félhetek attól is, hogy a „fészkem" (otthonom) szétesik. Az is stresszt okozhat számomra, vagy attól is félhetek, hogy a gyerekeim hogyan boldogulnak az életben. Tágabb értelemben a fészek fogalma magában foglalhatja a társat, az otthont, a testvéreket, főként, ha ők ugyanabban a házban élnek, mint én. Tehát félelmeim a családdal kapcsolatosak, nevezetesen attól rettegek, hogy a családom szétesik. (...) A bal oldal az érzelmi oldalt jelképezi, a jobb a racionális aspektust. A bal mellet érintő mellrák érzelmi nehézségekről, elfojtott érzelmekről árulkodik, ezért jobban tenném, ha elfogadnám a bennem élő anyát és nőt, és azokat a belső érzelmeket, amelyeket a létem e két aspektusával kapcsolatosan megélek. Ha a jobb mellem érintett, akkor az egy felelős nőt jelez, és mindarra utal, amit elvárnak tőlem (vagy amit én kezdeni tudok ezzel a nőképpel). (...) Az anyagi világban nőként élve, bizonyos helyzetekben fontos lehet melleimnek a nagysága és a formája is. Megállapították, hogy ha a férfias oldalam a dominánsabb, akkor inkább kisebb mellekkel rendelkezem. A testem és melleim is rólam árulnak el információkat, nekem kell eldöntenem, hogy milyen jelentőséget tulajdonítok ennek a női és szexuális jelképnek. Az egyensúly keresése fontos, és a test energetikailag korrigálja magát, a nő (vagy a férfi) által meghozott, jövővel kapcsolatos döntések viszonylatában. A kulcs a szeretetben, a hozzáállásban és önmagam elfogadásában található meg."

Az az igazság, hogy igen nagy felelőtlenség lenne, ha javaslatot tennék neked a növényi fitohormon tartalmú kiegészítők használatára vonatkozóan hormon receptor pozitív tumor esetében. Kérlek, mielőtt elkezdenél bármi ilyen jellegű terméket használni, mindenképpen egyeztess hozzáértő szakemberrel!!

Egy korábbi kérdésre adott válaszomból idézek most neked:

A tumoros elváltozások kezelésében mindig az egyénre szabott, egyéni lehetőségekhez igazított "tervek" a leginkább hatékonyak, és ez az utókezelésre, szinttartásra is vonatkozik. A fenti cikkben szereplő Ládi Szabolcs doktornak komoly tapasztalata és rálátása van a tumoros elváltozások terápiájában; ő az egyéni kezelési terv- és étrend összeállításában is tud majd segíteni! Ládi doktor elérhetőségeit itt találhatod! Úgy gondolom, sokat tudna neked is segíteni, akár egyszeri konzultáció keretein belül is, érdemes lenne hozzá felutazni időpontegyeztetés után. Ő a kiegészítők és az étrend területén is útba tud majd igazítani!

Amíg eljutsz hozzá, addig is olvasd el kérlek a fenti cikket, ami alá átmozgattam a hozzászólásodat, valamint EZT a Hírszemet is, sok hasznos információt találhatsz bennük! 

A sima D-vitamin helyett a K-vitaminokkal kombinált típus szedését javasolnám, kivéve akkor, ha vérhígító szereket szükséges használnod.

A szimbiotikumokat nagyon hiányolom a felsorolásodból, mindenképpen javasolnám egy megfelelő csíraszámú készítmény beszerzését (pl. Emóció) és rendszeres használatát!

A bűzafű gazdag enzim-, klorofill-, vitamin- és ásványi anyag tartalma is különösen jótékony hatású lehet!

A linkelt cikkben található "Immune Assist Critical Care-ben megtalálható összes gomba igazolta az immunrendszerre gyakorolt különleges hatását. Az 5 gomba közül minden egyes gomba tulajdonságainak egyesítésével még teljesebb hatást kíván elérni az immunrendszerre. Ilyen értelemben az Immune-Assist Critical Care jelenleg a kereskedelmi forgalomban létező legteljesebb formula. Különösen hatékony szerről van szó, mivel több mint 200, különböző típusú immunmoduláns poliszacharidot tartalmaz; alkalmazható minden olyan esetben, amikor az immunrendszer veszélynek van kitéve. Az Immune Assist Critical Care termékekkel számos klinikán végeztek vizsgálatokat, mint kiegészítő terápia a hagyományos rákgyógyításnál, hepatitis B és különböző májbetegségeknél. Bebizonyította erőteljes hatását hagyományos kemoterápiával kombinálva. Kiemelkedően javítja az életminőséget a sugár- és kemoterápiás kezeléseknél." A heteropoliszacharidok tumorellenes, tumorgátló hatásúak, megelőző hatásúak az áttétek kialakulásával szemben.

A megfelelő táplálkozás alapvető, a gyógyulás lényeges részét képezi, nagyon jó, hogy belevágtál a változtatásokba! Ládi doktor is sok hasznos tanácsot fog tudni adni ezzel kapcsolatosan.

Csupa szépet, jó egészséget kívánok neked!

Értékelés: Nincs

Csak Természetesen :)

Kedves Kinga,

nagyon köszönöm a soraid, a bíztatást, a "gondolatébresztőt", és a mindenre kitérő, gyors válaszod

Elolvastam mindent amit csatoltál, sőt még annál többet is!

Azóta már meg is kerestem Ládi doktort, mert nyári szünet lévén, hazautazunk kislányommal néhány hétre. Képzeld, sikerült időpontot kapnom hozzá nagyon bízom benne, hogy hasznos tanácsokkal tud majd Ő is segíteni!

Az ajánlott étrendkiegészítőket is átnéztem Megfogadom a tanácsod és D-vitaminból K-vitaminnal kombináltat veszek! A búzafűről eddig is sok jót olvastam, lugosító-tisztító teát már ittam korábban amiben az is volt, de lehet, itt az ideje tisztán is megpróbálni! Kinéztem még a csodabogyó gojit isvéleményed szerint elegendő lenne a szárított formáját megvennem, müzlibe, kásába? A többi dologgal megvárom a jövő heti konzultációt és annak függvényében próbálok majd dönteni!

Addig is szeretném a tanácsodat kérni még, milyen természetes étrendkiegészítőkkel, vitaminnal támogathatnám 7 éves kislányom egészségét, immunrendszerét? Hál' Istennek nem beteges, az első iskola évből csupán néhány napot hiányzott, ami azért csoda, mert nem egy jó evő. A mostani konyhai reformokat viszont elég jól állja, egyre több zöldséget elfogad, de szerintem még így is kevés a vitamin. Gyümölcsökben nagyon válogat, folyadékot nagyon keveset fogyaszt. Mozgásigénye nagy, viszont fáradékony, türelmetlen, hangulatingadozásai vannak, időnként robbanékony. Neki is gondoltam a D és K-vitamin kombinációt, az Emóciót, esetleg Mano Mannát (?) vagy az almás rügyelixírt, és mivel ő is nagy műzlis, a gojit szárított formában Jónak találod ezeket vagy segítenél egy jobb összeállításban?

Ha az adagolásokkal kapcsolatban a leírtakhoz képest valamire figyelnem kellene, kérlek írd meg!

Hálás köszönemet előre is  Mona

Értékelés: Nincs
B.Kinga's picture

Úgy örülök a jó híreknek!

Szia Mona!

Annyira jó volt olvasni a válaszodat, úgy örülök, hogy ilyen jól alakulnak a dolgok! Nagyon bízom benne, hogy Ládi doktor is hozzá tud majd tenni a gyógyulásodhoz vezető úthoz!

A goji remek választás, vásárlásnál figyelj a bio minősítésre! Ha teheted, kóstold meg a PlanetBio félét, sajnos ég és föld a különbség egyes termékek között- ízben és minőségben is! Keverheted kásába, müzlibe, és kislányod is bátran fogyaszthatja. Az adagja akkora mennyiség, ami a kis markában elfér.

A fáradékonyság, türelmetlenség, hangulatingadozás, robbanékonyság tünetei sok esetben vashiányra, vashiányos vérszegénységre utalhatnak, ami gyermekkorban sajnos igen gyakori állapot. Ez egy egyszerű vérvétellel könnyedén kizárható, alátámasztható, fennállása esetén pedig a mértéke is meghatározható; mindenképp célszerű lenne kislányodnál ilyen irányban vizsgálódni!

A megfelelő mennyiségű és minőségű folyadék (szűrt tiszta víz!) fogyasztása elengedhetetlen az egészséghez, a megfelelő fejlődéshez és agyi működéshez egyaránt, erre nagyon figyeljetek! Nálunk az a módszer vált be, hogy vásároltunk a gyerekeknek olyan kulacsot, ami színes, mintás, szívesen fogják és isznak is belőle, ezzel az elfogyasztott mennyiséget könnyedén le tudom mérni. Az is bejáratott dolog nálunk, hogy bizonyos időközönként mindenki megiszik egy pohár vizet. Frissen préselt gyümölcs- és zöldséglevekkel változatosabbá tehető az "ivászat", de ezek azért nem válthatják ki a tiszta víz fogyasztását.

Gyermekek esetében is alapvetőnek számít a szimbiotikumok (Emóció), a D-K vitaminok és az omega-3 zsírsavak  (halolajkrill olaj rendszeres fogyasztása, valamint vitamin- és ásványi anyag komplexek kúraszerű használata.

Az omega-3 zsírsavak az idegi fejlődéshez is nagyon fontosak, érdemes ezzel kapcsolatoan ezt a cikket is elolvasni!

A D-K- vitaminok lényegében a szervezet valamennyi folyamatához, a helyes immunválaszokhoz egyaránt nélkülözhetetlenek. A népesség legnagyobb hányada, a kicsi gyerekeket is beleértve (!!!) komoly D-vitamin hiánnyal éli a mindennapjait. Egyes számítások szerint az optimális D-vitamin ellátottság elérésével nagymértékben csökkenne az influenzás megbetegedések száma, 78 százalékkal lenne kevesebb az I. típusú gyermekkori cukorbetegség kialakulásának és 35 százalékkal a különféle rákos elváltozások kialakulásának a kockázata, valamint 26 százalékkal csökkenne a csípőtáji törések száma. A hazai szakemberek egészséges felnőtt ember napi ajánlott D-vitamin bevitelét, az ősztől tavaszig terjedő időszakra 1500-2000 NE-ben határozták meg (ez korábban 400 NE, majd 800 NE volt); egy kaliforniai kutatás során pedig napi 9000 NE-et javasolnak, nem csak ősztől tavaszig... Idéznék még egy hozzászólásból is, nagyon tanulságos, elgondolkodtató! "Az Amerikai Fogászati Szövetség elnöke, Dr. Weston Price bejárta a világot, hogy megfejtse az egészséges fogazat titkát. Megfigyelései szerint a K2- és a D3-vitamin együttes bevitele képes visszafordítani a fogszuvasodást, sőt ha időben elkezdik szedni, akár a fogszabályozást is szükségtelenné teszi!" Aztán írja a cikk, hogy ikerpárokkal csinált kísérletet, az egyik kapott K2-D3-vitaminokat, a másik nem. Aki kapta, ott nagyobb korukra szép szimmetrikus lett az arcuk, és egyenletes, egészséges fogazatuk lett, míg a másik testvérnél hosszúkásabb arc lett az eredmény és keszekusza fogak. És a következő mondat: "Ugyanígy, K2- és D3-vitamin adagolásával kezelt szuvas fogú gyerekeket fúrás nélkül! Nemcsak a szuvasodás múlt el, de 6 hónap alatt regenerálódott (beforrt) a fogakon a kilyukadt dentinréteg is!" 

Mivel immunrendszerünk jelentős hányadát (70-80%) bélflóránk alkotja, így nagyon lényeges gondozni, regenerálni, támogatni megfelelő csíraszámú szimbiotikus készítményekkel.

A Manó Manna vitaminokban gazdag, jól hasznosuló természetes készítmény, szintén remek választás! Kapható belőle béta-glükános változat is. Lehet, hogy már olvastad: a Manó Mannáról is van egy nagyon jó írás az oldalon, mégpedig Vali tollából.

Az ásványi-, nyomelemraktárak feltöltésére a Huminiqum-ot vagy a Mumiot tudom javasolni. Ezt a hozzászólást is olvasd el kérlek!

Amennyiben a vizsgálatok vashiányt igazolnának, akkor annak rendezésében is segítségetekre lehet a Huminiqum, melyet ez esetben ajánlott kombinálni egyéb természetes, vastartalmú, hasznosuláshoz nélkülözhetetlen egyéb anyagokat (C-vitamin, folsav, B-vitaminok, magnézium stb.) is tartalmazó termékekkel (pl. Okos Kata, Fruit Fitt, Lucuma por, Feketeszeder italsűrítmény, de a Manó Manna is támogatja a folyamatot).

A rügyelixírek lelki szinten hatnak, én csak bíztatni tudlak a használatukra. Átsegíthetnek- és erőt adhatnak- nehéz időszakokon, lelki válságokon is. Erről a témáról is ajánlok neked egy cikket, amit Luzsányi Kornélia, a Szent György Tanya rügyelixírek létrehozója, készítője írt.

Nagyon szorítok neked, örülnék, ha írnál még, hogyan alakulnak a dolgaid!

Csupa szépet kívánok!

Értékelés: Nincs

Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata

Érdeklődnék, hogy a fent nevezett betegségemre jó a Bio-Curcumin kurkuma-kivonat és mekkora dózisban kellene szednem, hogy hatásos is legyen?

Értékelés: Nincs
B.Kinga's picture

Pancreas tumor

Kedves mattila!

Kérlek, olvasd el a fenti cikket, valamint EZT a Hírszemet is, sok hasznos információt találhatsz bennük!

A tumoros elváltozások kezelésében mindig az egyénre szabott, egyéni lehetőségekhez igazított "tervek" a leginkább hatékonyak, és ez az utókezelésre, szinttartásra is vonatkozik. A fenti cikkben szereplő Ládi Szabolcs doktornak komoly tapasztalata és rálátása van a tumoros elváltozások terápiájában; ő az egyéni kezelési terv- és étrend összeállításában is tud majd segíteni! Ládi doktor elérhetőségeit itt találhatod!

A tumoros betegségek testi kezelésével párhuzamosan nagyon-nagyon fontos a lelki alapokkal is foglalkozni! Jó szívvel ajánlom neked a családállítás vagy akár a kineziológia módszereit, sokat tehetnek a gyógyulás folyamatához!

Sok erőt, kitartást és mielőbbi gyógyulást kívánok neked!

Értékelés: Nincs

Leukémia idős korban

Sziasztok!

Nagymamámnak krónikus leukémiája van, érdeklődnék, hogy szedheti-e a GanoUltra készítményt a gyógyszerek mellé, amiket kap illetve az ő korában (74 évesen)? Emellé béta-glükán tartalmú terméket is nézek neki. Van esetleg még valami, amit ajánlanátok erre a betegségre?

Értékelés: Nincs

Leukémia

Szia,

Gyógyszer szedése mellett fontos, hogy a szedni kívánt étrend-kiegészítőkkel kapcsolatban egyeztessetek a kezelőorvossal, mert a készítmények befolyásolhatják egymás hatását! A fenti cikk érdekes lehet számotokra, ITT találhatsz egy elérhetőséget Dr Ládi Szabolcshoz.

Jobbulást kívánok a nagymamádnak!

Értékelés: Nincs

Tüdőrák

Sziasztok,

Édesanyámnál decemberben fedezték fel a dagantatot, sajnos műteni nem lehet, korából kifolyólag. Egyelőre 1 kicsi, nem kissejtes tumorról van szó. Érdeklőni szeretnék, hogy van-e valakinek tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy a Zyflamend mennyiben könnyítheti az állapotát, leginkább fájdalomcsillapítás a cél. Mivel kemoterápiát kapott eddig, nagyon érzékeny lett mindene, az ínyétől kezdve az ízületekig. Plusz egyéb betegség (magas vérnyomás, érszűkület) mellett mennyire ajánlatos szedni?

Előre is köszönöm a választ!

Értékelés: Nincs

Tüdőrák

Szia lipibeus,

Daganatterápia esetén a kiválasztott termékeket, (kiegészítő) kezelést a legjobb ha hozzáértő szakember segítségével egyénre szabva állítják össze.

A fenti cikket és az alatta lévő hozzászólásokat is ajánlom figyelmedbe, köztük itt B.Kingáét a Zyflamenddel kapcsolatban. Vali tanácsai is segítségetekre lehetnek.

Ha szeretnétek akkor Dr. Ládi Szabolcsot felkereshetitek, itt találjátok az elérhetőségét.

Jobbulást kívánok Édesanyádnak!

Értékelés: Nincs

Köszönöm szépen!

Köszönöm szépen!

Értékelés: Nincs

Hólyag daganat

Sziasztok. Az apukamnal holyagdaganatot talatak 65 éves meg nincs meg a szövettan ezt az Immun Assist Critical Care terméket nagyon jónak talom mit lenne még érdemes szednie emellett, lehet hogy cukorbeteg is.

Értékelés: Nincs

Hólyagdaganat, cukorbetegség

Szia Judits,

A fenti cikket ajánlanám figyelmedbe. Az  Immun Assist Critical Care  jó választás lehet a daganatképződés lehetőségének csökkentésére.

Edit alattunk lévő válaszából idéznék nektek :"Az étrend-kiegészítőkön kívül a táplálkozásoddal is nagyon sokat segíthetsz, erről többet Vali válaszában olvashatsz, a Boszorkánykonyhában nagyon sok egészséges receptet találsz."

Fontos lenne, hogy daganat esetében a kezelőorvossal egyeztessetek és hozzáértő szakértő állítsa ösze a személyre szabott kiegészítő kezelést! Ha szeretnétek akkor a fenti cikkben szereplő Dr. Ládi Szabolcsot is felkereshetitek, itt találjátok az elérhetőségét.

Cukorbetegséggel kapcsolatban a következő írásokat olvassátok el kérlek:

Cukorbetegség I. - Mi zajlik a testünkben, ami megbetegít?

Cukorbetegség II. - Mi zajlik a lelkünkben, ami megbetegít? 

 Jó egészséget, gyógyulást kívánok apukádnak!

Értékelés: Nincs

Pajzsmirigy daganat

Sziasztok!

Érdeklődöm, hogy pajzsmirigy rákra ajánlanátok-e a Közönséges Galaj Tinktúrát?

Köszönöm

Értékelés: Nincs
verebedit's picture

Közönséges Galajtinktúra pajzsmirigydaganatra

Szia!

Lehet fogyasztani a Közönséges Galaj Tinktúrát pajzsmirigy daganat esetén is, de nem elég. Daganatterápiával kapcsolatban kérlek olvasd el a fenti cikket. Dr Ládi Szabolcs elérhetőségét itt találod.

Addig is, amíg eljuttok hozzá természetes étrend-kiegészítőkkel segítheted a gyógyulást, különösen javaslom a bétaglükánt tartalmazó Immun Assist Critical Care-t. A szakirodalomban ezt olvastam róla:

"Az immunműködésre leghatékonyabban ható molekulák a gombákban található Béta-glükánok és glükoproteinek. Ezek a komplex molekulák képesek aktiválni immunrendszerünk sejtjeit, miközben gyorsítják az immunrendszer válaszát a kóros ingerekre. Az utóbbi 40 évben rengeteg tanulmány bizonyította sejtstimuláló hatását (makrofágok, APC, NK sejt, LAK…), valamint azt a tényt, hogy fokozza az  immunitás specifikus kémiai mediátorainak a termelését (IFN, IL-2, IL-12…), és javítja a granulopoesist (granulocyták képzése a csontvelőben) valamint athrombopoiesist (vérlemezkék képzése a csontvelőben).

A B-glükánok és a glükoproteinek látják el azt a feladatot, hogy felismerjék a „megszállókat” és a „non-self” (testidegen, vírussal vagy tumorral megfertőzött) sejteket az immunrendszer sejtjein lévő specifikus receptorok kapcsolódása által, mint pl.: CR3 komplement receptor, Dectina 1 receptor és az SRCA receptor (class A scavanger receptor). A kapcsolódás lehetővé teszi, hogy az immunrendszer „aktivált” állapotban maradjon; ezt a folyamatot a kutatók immunmodulációként értelmezik.

Az Immune-Assist Critical Care-ben megtalálható összes gomba igazolta az immunrendszerre gyakorolt különleges hatását. Az 5 gomba közül minden egyes gomba tulajdonságainak egyesítésével még teljesebb hatást kíván elérni az immunrendszerre. Ilyen értelemben az Immune-Assist Critical Care jelenleg a kereskedelmi forgalomban létező legteljesebb formula.

Különösen hatékony szerről van szó, mivel több mint 200, különböző típusú immunmoduláns poliszacharidot tartalmaz; alkalmazható minden olyan esetben, amikor az immunrendszer veszélynek van kitéve."

Az étrend-kiegészítőkön kívül a táplálkozásoddal is nagyon sokat segíthetsz, erről többet Vali válaszában olvashatsz, a Boszorkánykonyhában nagyon sok egészséges receptet találsz.

Nagyon-nagyon drukkolok Neked! 

Értékelés: Nincs

Nagyon köszönöm

Nagyon köszönöm

Értékelés: Nincs
pavike's picture

Colitis

Sziasztok!

Szeretném megkérdezni, hogy a béta-glükán autoimmun betegségekre is alkalmazható? Colitis ulcerosa.

Értékelés: Nincs

Colitis és béta-glükán

Szia,

Kérlek olvasd ela Crohn betegség, Colitis, Irritábilis bél szindróma (IBS) cikket, étkezési és termékjavaslatokat is találsz benne, a béta-glükán is köztük van:  

"Ha colitisünk autoimmun eredetű, akkor támogassuk meg az immunfolyamatokat BioConnecttel vagy Immune Assist Critical Care-rel."

Értékelés: Nincs
pavike's picture

Köszönöm szépen!

Köszönöm szépen a gyors választ! Feltétlenül elolvasom.

Értékelés: Nincs

Izületi gyulladásra

Sziasztok!

Szeretném megrendelni a Zyflamendet édesanyám részére, de kicsit tanácstalan vagyok.

Elég hosszú ideje izületi gyulladás van a vállában, és ettől néha elég nagy fájdalmai vannak. Neki emlődaganat van csontáttéttel, amivel jelenleg nincsenek panaszai. Viszont a vérnyomását gyógyteával tudjuk karbantartani, hogy ne emelkedjen meg.

Kérdésem lenne: Mennyire kell komolyan venni az alkalmazásban szereplő figyelmeztetést, hogy magas vérnyomásban szenvedők ne szedjék? ( A hozzászólásokat olvasva, ez a készítmény még nem okozott ilyen problémát. )

Mivel kapszuláról beszélünk, úgy beszedhető e, hogy a kapszulát felbontom és a tartalmát issza meg? Sajnos lenyelni egyben szinte biztos, hogy nem tudja.  Előre is köszönöm a válaszokat!

Értékelés: Nincs
B.Kinga's picture

Csontáttét, vállfájdalom

Szia Jorobka!

Úgy tudom, magas vérnyomás esetén sem okozott eddig panaszokat, kiugrást a Zyflamend kapszula, de mindenképpen fokozatosan kezdje el szedni anyukád és gyakrabban mérje közben az értékeit is!

Amennyiben anyukád gyógyszeres kezelésben részesül, mindenképpen szükséges a kezelőorvossal egyeztetni a használat előtt!

Nem világos a leveled alapján, hogy az izületi gyulladás a csontáttéttel van kapcsolatban, vagy attól független? Esetleg sugárkezelési "mellékhatás"?Érdemes elolvasni a fenti cikket is, ahol hasznos információkat találhatsz az alternatív tumorterápiákkal kapcsolatosan. A cikkben is szereplő Ládi Szabolcs doktort jó szívvel ajánlom figyelmedbe, valóban nagy tapasztalata van e téren. Ha úgy érzed, szívesen felkeresnéd édesanyáddal, ezeken az elérhetőségeken lehetőséged van rá!

A felszívódás miatt a legjobb lenne egészben lenyelni a kapszulát, de, ha ezt nem tudja anyukád, akkor kiszúrható a kapszula. Nincs jó íze a tartalmának, esetleg egy kis mézzel próbálja majd meg bevenni!

Magas vérnyomásos panaszok esetében nagyon sokat segíthet a Garlic Force kapszula használata is!

Jó egészséget és szép estét kívánok! 

Értékelés: Nincs Átlag: 5 (2 votes)

Prosztata tumor után melyiket?

GanoUltra, Immune Assist Critical Care vagy Turmeric Force??? Apukám 7 éve gyógyult meg prosztatarákból, csodaként volt elkönyvelve, mivel csak egy pár hónapot kapott, és mégis él és virul hét év után, semmilyen orvosi beavatkozás nélkül. A daganat elpusztult, hála Istennek, de valahogy ki is kéne jönnie, mert műtétről hallani sem akar. A Zöld lötyi mellé mit javasoltok a háromból??? Kerestem más terméket is, amiről itt olvastam, de az oldal azt mondja, hogy nem vagyok jogosult a megtekintésre!!! Miért? Ha szabad kérdeznem.

Előre köszönöm a segítséget.

Értékelés: Nincs
B.Kinga's picture

Tumoros elváltozások esetén...

Szia laisa!

Tumoros elváltozások esetében egyértelműen az Immune Assist Critical Care használata a leginkább célravezető. Ezzel kapcsolatosan érdemes elolvasni EZT a Hírszemet is!

A termék adatlapján pedig ezt írják: "Az Immune Assist Critical Care termékekkel számos klinikán végeztek vizsgálatokat, mint kiegészítő terápia a hagyományos rákgyógyításnál, hepatitis B és különböző májbetegségeknél. Bebizonyította erőteljes hatását hagyományos kemoterápiával kombinálva. Kiemelkedően javítja az életminőséget a sugár- és kemoterápiás kezeléseknél. A heteropoliszacharidok hatása a rosszindulatú sejtekre: megelőzi a rosszindulatú rákos sejtképződést; közvetlen tumorellenes, valamint alogen és különböző silogen tumor ellen is kiváló; az immunpotenciál növekedését és annak hatását klinikai körülmények között kemoterápiával kombinálva az életminőség javulását eredményezi, enyhíti a kemoterápia és a sugárterápia mellékhatásait; megelőző hatású az áttétek kialakulásával szemben."

Kérlek, olvasd el az egész adatlapot, az adagolással kapcsolatos információkat is ott találhatod.

Az Immune Assist CC. egy nagyon jó, bizonyított hatákonyságú termék, ám azt gondolom, önmagában nem fogja megoldani a problémát. Az életmód, táplálkozás megreformálása, a lelki tényezők vizsgálata legalább ennyire lényeges elemét képezik a gyógyulásnak és a tartós jóllétnek!

A tumoros elváltozások kezelésében mindig az egyénre szabott, egyéni lehetőségekhez igazított "tervek" a leginkább hatékonyak, és ez az utókezelésre, szinttartásra is vonatkozik. A fenti cikkben szereplő Ládi Szabolcs doktornak komoly tapasztalata és rálátása van a tumoros elváltozások terápiájában; ő az egyéni kezelési terv- és étrend összeállításában is tud majd segíteni! Ládi doktor elérhetőségeit itt találhatod!

Arra a kérdésedre, hogy az oldal miért "tart jogosulatlannak", nem tudok sajnos válaszolni, ezzel kapcsolatban kérlek, keresd fel az ügyfélszolgálatot!

Jó egészséget és szép napot kívánok! 

Értékelés: Nincs Átlag: 5 (3 votes)

Megint írok...

Bocsànat, hogy megint irok, de közbe olvasom, olvasom :) ès az jött fel, hogy lehet Emociò helyett C food complex jobb lenne, hogy jobb legyen a felszivòdàsa az Immune asist cc- nek? Vagy ezt is azt is szedheti? Nem lesz túl sok akkor amiket be kell szednie?

Értékelés: Nincs
B.Kinga's picture

Immune Assist megfelelő hasznosulásához ajánlott a C-vitamin!

Kérdezz bátran, ha tudok, segítek! 

Az Immune Assist CC-ben lévő poliszacharidok, hatóanyagok megfelelő felszívódásának érdekében a terméket javasolt C-vitaminnal együtt fogyasztani. Az Emóció C-vitaminban (is) gazdag, így erre a célra szintúgy remekül alkalmazható! A C Food Complex-szel kapcsolatosan mindenképp megvárnám Ládi doktor javaslatait!

Szép napot! 

Értékelés: Nincs

Köszönöm szèpen!

Köszönöm szépen, annyit mèg megkèrdeznèk, hogy igy veheti a hàrmat: Emocio, Zöld lötyi ès Immune Assist Critical Care? Vagy màs javaslatod van?

Értékelés: Nincs
B.Kinga's picture

Emóció, Zöld lötyi és Immune Assist CC. együtt?

Szia laisa!

Ez a három termék szépen kiegészíti egymást, erősítik egymás jótékony hatását!

Ám továbbra is az a legfőbb javaslatom, hogy keressétek fel Ládi doktort: az ő szakértelme és tapasztalata nem kiváltható az itt ajánlott dolgokkal!

Csupa szépet kívánok nektek!

Értékelés: Nincs

Rheumatoid arthritis

Édesapámnak sokizületi gyulladása van. Ezek szerint már biztos, hogy autoimmun betegség esetén szedhető a béta glükán

Mit javasoltok még?

Értékelés: Nincs

Rheumatoid arthritis

Szia Lincus,

A fenti cikkből a béta-glükánokról tudhatsz meg többet.

Rheumatoid arthitisről Vali összefoglalóját ajánlom elolvasni, a javasolt termékek között vannak a béta-glükánok is, mivel immunmoduláló termékek.  Itt és itt is olvashatsz még további javaslatokat.

Mivel ezek régebbi hozzászólások azóta bővült a termékkínálat az izületekre is. Izületek karbantartására ha anyagilag belefér, akkor egy Halpástétom kúrát is lehetne végezni, amely kíméletesen méregtelenít és nagyon finom! Édesapádnak a 36 napos kúra lenne javasolható.Ezzel kapcsolatban fontosabb tudnivalókat az adatlapján és itt is olvashatsz.

biorezonanciás vizsgálaton segítséget kaphattok az étrend-kiegészítők kiválasztásában is.

Jobbulást kívánok Édesapádnak!

Értékelés: Nincs Átlag: 5 (2 votes)

Nagyon köszönöm a válaszát!

Nagyon köszönöm a válaszát! :-) 

Értékelés: Nincs
Usika's picture

Kurkuma első fokú leukémia esetén

Kedves tanacsadok!

Edesanyamnal nehany honapja elso foku leukemiat allapitottak meg (20 koruli erteke volt), az orvosok azt javasoltak, hogy amig nem eri el a 100-at varjon, mert addig ugysem lehet vele mit kezdeni.... Termeszetesen mi ezzel annyira azert nem ertettunk egyet, varni amig nagy lesz a baj? Inkabb tegyunk valamit, amig lehet. Hosszasan bongesztem az oldalt es megrendeltem neki ezt a kurkumas kapszulat, illetve e melle a SynergyTech D3 vitaminjàt. Most lassan elfogy a ket adag kapszula (forte) es azt szeretnem megkerdezni, hogy celszeru-e folytatni ennek a szedeset vagy inkabb mast ajanlanatok? A legutobbi vizsgalaton az eredmenyei stagnaltak, nem emelkedtek az ertekek, ez mar talan valamelyest biztato lehet?! Ezen kivul tanacsot szeretnek kerni, hogy az etkezeseben melyek lennenek a legfontosabb valtozasok, amelyek elosegitenek a gyogyulasat.

Elore is nagyon koszonom!

Értékelés: Nincs
B.Kinga's picture

Keressétek fel Ládi doktort!

Szia Usika!

Nagyon jó, hogy így gondolkodtok! A lényeg a megelőzésen van, sokkal nehezebb a már kialakult állapotokat gyógyítani, visszaszorítani, kezelni! 

Arra kérlek, mihamarabb keressétek fel Dr. Ládi Szabolcsot, akinek komoly tapasztalata és rálátása van a tumoros elváltozások terápiájában; ő az egyéni kezelési terv- és étrend összeállításában is tud majd segíteni! Addig is, szerintem folytassátok a kiegészítők szedését; a glutént, az állati fehérjét és a cukort pedig célszerű lenne kiiktatni anyukád táplálkozásából!

Ládi doktor elérhetőségeit itt találhatod

Érdemes a fenti cikket elolvasni, sok hasznos információra lelhetsz benne, többek között a béta-glükánok tumorterápiában betöltött fontos szerepéről is!

Mihamarabbi teljes gyógyulás kívánok édesanyádnak!

Értékelés: Nincs Átlag: 5 (2 votes)

Tüdőrák

Egy ismerősömnek tüdőrákja van és pitypang gyökér teát vagy valamit keresek...nem tudom ez is jó-e neki...hogyan használjam? Vagy ha tudtok mást azt is megnézem....

Köszi

Értékelés: Nincs

Tüdőrák

Szia,

Daganatos betegségeknél nagyon fontos lenne a személyre szabott terápia hozzáértő szakember segítségével. Dr. Ládi Szabolcsot felkeresheti ismerősöd. Figyelmetekbe ajánlom a  fenti cikket és a daganatképződés lehetőségének csökkentésére javasolható termékeket.

Jobbulást kívánok!

Értékelés: Nincs

Immune Assist Critical Care adagolás

Sziasztok!

Szeretném megkérdezni, hogy jelenleg jó fizikai állapotban lévő áttétes, daganatos betegnek az Immune Assiste Critical Caret hogyan érdemes adagolni? Az elején nagy dózisban (2x6), és azután fokozatosan csökkentve, vagy inkább kevéssel kezdve fokozatosan emelni az adagot a maximumra, és azután azt fenntartani hosszabb ideig, vagy visszacsökkenteni?

Dr. Ládi Szabolcsot hogyan lehet elérni?

Előre is köszönöm a választ!

Értékelés: Nincs

Immune Assiste Critical Care

Szia!

Daganatos beteg esetében az adatlapja szerinti maximális adagolás szedhető az Immune Assiste Critical Care-ből, míg eljut Dr Ládi Szabolcshoz, elérhetőségét itt találod.

"Adagolási útmutató: Az Immune-Assist Critical Care napi ajánlott mennyiség 3-6 kapszula, naponta kettőször. Speciális esetekben emelhető az adag egészen napi 9-12 kapszuláig. Felszívódása és hatékonysága C-vitamin egyidejű szedése mellett nő, ami a poliszacharidok bélben történő felszívódását segíti."

 

Jobbulát kívánok!

Értékelés: Nincs

Numulláris ekcéma

Üdvözletem!

Ez év február óta "megtámadott" az ekcéma. Azóta ma - ötödször jött ki rajtam. Bőrgyógyászati vélemény szerint, - szövetminta alapján - tumorkutatást végeznek. -Én úgy gondolom, hogy az immunrendszeremmel lehet baj, mert ebben az évben elég sokszor voltam beteg.

71 éves vagyok, eddig még nem volt ilyen problémám, bár a rosaceával is küzdöttem egy darabig- az most aránylag rendben van. Ez az ekcéma nyugtalanít, főleg, hogy elhangzott az a szó, hogy tumor. Vettem Bt, szedem az C vitamint, és egy Lp nevű kapszulát, amit a belek rendbentartására ajánlottak. Volt parazita is a szervezetemben - bár a székletvizsgálat nem mutatta ki. (egyszeri mintavétel, postán).

A labor leletem szerint az EO értékem nagyon magas volt 1 hónapja, 38,8, ! Kérdezném, hogy ajánlatos-e nekem béta-glükán kúra? Bejelentkeztem biorrezonanciás állapotfelmérésre is.  Még szeretnék néhány évig élni.

Üdvözlettel!  Kutasi Gáborné Dunaújvárosból. Ha nem okoz gondot, mielőbbi választ szeretnék kérni. 

Értékelés: Nincs

Ekcéma

Paleo étrend....

Értékelés: Nincs

Paleo étrend

Próbálkozom..köszönöm

Értékelés: Nincs
Antal Vali's picture

Én nem javaslom, hogy erre a problémára

a paleoval próbálkozz! Hozhat eredményt, de hosszú távon sajnos többet árt. mint használ - a tapasztalatok ezt mutatták eddig.

Értékelés: Nincs Átlag: 5 (2 votes)

Paleo

Igazából nem próbálkozom a paleoval, csupán kicsit változtattam az étkezési szokásaimon, a cukrot kiiktattam, az étolajat is, kevés kenyér, az is teljes kiörlésű lisztből, sok céklát, zöldséget fogyasztok. Nem jártam még a végére mi okozza az ekcémát, most rettegek, mert lassan eltelik egy hónap, és ilyenkor szokott támadni. A biorezonanciás vizsgálaton fény derült több mindenre, emésztési és anyagcsere problémákra, valamint egy-két dologra, amire allergiás lehetek, - sajnos a labor vizsgálat nem derített ki semmit. Szedem a béta glükoz immunerősítőt, valamint a perui kovaföldet. Tudom, hogy sok türelem kell, és kitartás, de muszáj bíznom a gyógyulásban. Még hátravan a hematológiai vizsgálat, -ettől félek is - utána mehetek vissza a leletekkel a bőrgyógyászhoz, aki elindította a vizsgálatokat.  Egyenlőre ennyi történt az első jelentkezésem óta.

Üdvözlettel Erzsike Dunaújvárosból

Értékelés: Nincs

Ekcémára

Kedves Erzsike!

Ezt az ekcémás összefoglalót ajánlom átolvasni, a benne lévő linkek több oldalról is segíthetnek az ekcéma ellen. 

Aktív zöldagyag belsőlegnek is magas a kova tartalma, itt is olvashatsz róla.

Örülnénk ha majd megírnád mit derítettek ki a vizsgálatok

Értékelés: Nincs Átlag: 5 (1 szavazat)

Ekcémára

Nov. 13.-án írtam a fejleményekről.  Vannak jó híreim, de még mindig van hátra vizsgálat. Üdvözletem. 

Értékelés: Nincs

A tumorkutatás "vége" ????

Kedves Mindenki!

Január 28-án végre elérkezett az utolsó leletem eredménye. A haematológiai rendelésen végre megtudtam, hogy a cytogenetikai vizsgálat eredménye is negativ lett. Előtte voltam gyomortükrözésen, ahol 4 helyről vettek biopsziát: eredmény a vékonybélben lisztérzékenységre utaló gyanú volt, ezért a főorvos úr laborvizsgálatot is kért. Ez viszont nem igazolta a biopszia eredményét, bár én közben már áttértem gluténmentes diétára. Kérdeztem, akkor most mit tegyek? Azt mondta, amit jónak találok. Érdekes, ugyanis a gluténmentes diéta nem olcsó, és elég körülményes. Semmilyen erre utaló tünetem nincs, de azért óvatos vagyok, minél kevesebb olyan ételt fogyasztok, amiben bármilyen gabona van, a tésztát teljesen elhagytam, és talán napi 1-2 szelet kenyeret eszem, netán zsemlét. A gluténmentes lisztből sütöttem eddig kenyeret, jelenleg megpróbálom elhagyni. Szeptember óta szedem a béta glükánt, immunerősítésre, kúraszerűen szedtem a máriatövist, máj-epe tisztításra, és hat hónapja iszom a perui kovaföldet. Szedtem probiotikumot is, amivel leálltam. Úgy néz ki, hogy a paraziták eltüntek, feketedió tinktúra és vx szedése talán segített. A rendkívül magas eozinofil érték, 38,8 %, a legutolsó lelet szerint 6,1 -re csökkent, csodálkozott is a főorvos, én meg nem mertem elmondani, hogy miket szedtem. Szeptember óta nem jelentkezett az ekcémám, bár tudom, hogy nem biztos, hogy megszabadultam tőle. A vizsgálatok során találtak egy 6 mm-es epekövet, javasolták a műtétet, hát most erre készülök, nem várom meg, amíg problémákat okoz. Kicsit félek tőle, de túl kell esni rajta. Olvastam, hogy a béta glükánt 8 hétnél tovább nem szabad szedni, én viszont csak 2 hete álltam le vele. Nem tudom, lehet-e szedni folyamatosan, mert én ennek tudom be, hogy nem igen voltam beteg az utóbbi hónapokban. Kedves Antal Vali, mit tanácsolsz?  Hamarosan műtétre megyek, ajánlatos-e addig, vagy utána szedni, esetleg valami mást? Voltam januárban biorezonancia kontrollon, ahol sok javulást mutatott ki a vizsgálat. Iszom a cékla-sárgarépa levet, (hetente kétszer), és savanyú káposztát. Jól csinálok - e mindent, vagy lenne még jó tanács a részemre. Köszönöm az eddigi segítséget is. Üdvözlettel Erzsike Dunaújvárosból. 

Értékelés: Nincs
verebedit's picture

Daganat kutatás vége?

Szia!

Nagyon örülök a jó híreknek! Nagyon ügyes vagy!   Ha jól értem már a laborvizsgálat előtt áttértél a gluténmentes étrendre igaz? Így sajnos a laborvizsgálat eredménye nem mutathatott valós eredményt, ezért  szerintem beszélj meg az orvosoddal még egy laborvizsgálatot vagy legalább végeztess el egy ételintoleranciatesztet úgy hogy előtte 2-3 napig visszatérsz a normál étkezésedre. Ha úgy érzed, hogy jót tesz a gluténmentes diéta Neked, akkor igenis lehet valami a háttérben. Kérlek olvasd el az Allergiáról szóló cikksorozatunk mindhárom részét. Tudom, hogy eleinte valóban nehéz átállni a normál étkezésről a diétás étkezésre, de ebben segítünk Neked. A Boszorkánykonyhában itt rengeteg gluténmentes receptet találsz, csak kattints rá a linkre.  Az üzletben kapható gluténmentes lisztekről, lisztkeverékekről nincs túl jó véleményem, ugyanis rengeteg keményítőt és egyéb adalékanyagokat tartalmaznak., ezért inkább olyan keveréket érdemes használni, amit Te magad állítasz össze köleslisztből, hajdinalisztből, rizslisztből, kukoricalisztből vagy más egyéb gluténmentes lisztből. Érdemes elolvasnod a gluténintoleranciáról, allergiáról szóló Allergia című cikk sorozatunk mindhárom részét. A bétaglükánoknak nem csak a tumorterápiában van fontos szerepük, hanem a műtétre való felkészülésben is. Nem tudom, hogy milyen bétaglükánt szedtél, nekem az Immun Assist-tal kapcsolatban nagyon jó tapasztalataim vannak, műtét előtt, neked is sokat segíthet a szervezeted megerősítésében, utána pedig a gyorsabb gyógyulásban.  Műtét előtti immunmodulálásra nagyon jó még az Imyser probiotikum, és a Grape Vital is.

 

Értékelés: Nincs Átlag: 5 (1 szavazat)

Köszönöm a gyors választ !

Nagyon köszönöm a gyors választ, máris írom, hogy bioconnect béta glükánt szedtem. Mint írtam kb. 2hete hagytam abba, de ahogy olvasom,nyugodtan szedhetem tovább is. Köszönöm a jó tanácsokat, és az ajánlott immunmodulálókat, sajnos annyi mindent nem tudok megvenni, a nyugdíjkasszám nem mindig bírja. :-( Jelenleg nagyjából áttértem a normál étrendre, legalábbis un. kevésbé szigorú gluténmentesre. A műtét előtt valószínűleg kell ismét egy laborvizsgálat, mert a legutolsó októberi, kivéve a lisztérzékenységet vizsgáló labor, ami kb. 2 hónapos. Sajnos attól tartok, hogy nem biztos, hogy én megmondhatom a háziorvosnak, hogy milyen vizsgálatra küldjön, de azért említem neki az újabb lisztérzékenységi tesztet. Ha ismét negatív lesz, én akkor is próbálom a jelenlegi étkezést tartani, kerülöm a glutén tartalmú ételeket. Szerencsére elég jól tudom nélkülözni a kenyeret, a tésztaféléket meg főleg. Ha túl vagyok a műtéten, jelentkezem! Addig is még egyszer köszönöm a jó tanácsokat, és olvasgatom az ajánlott "irodalmat". Üdvözlettel Erzsike Dunaújvárosból. 

Értékelés: Nincs Átlag: 5 (1 szavazat)

Jó hírek

Kedves Erzsike!

Igen, olvastam a jó híreket:), várjuk a továbbiakat is! Nagyon ügyes vagy, hogy ennyi mindent megteszel az egészségedért. Csak így tovább !

Nagyon boldog névnapot kívánunk Neked!

Értékelés: Nincs Átlag: 5 (2 votes)

Köszönöm a biztatást!

Köszönöm a biztatást, és  a névnapi jókívánságot is !

Értékelés: Nincs Átlag: 5 (1 szavazat)

Múló ekcéma, tumorkutatás

Kedves Mindenki !

Eltelt jó pár hét, több, mint 2 hónap a legutóbbi válaszok óta. Azóta szorgalmasan járok kivizsgálásokra, un. "tumorkutatás"-ra. És igyekszem betartani a sok jó tanácsot, amelyeket az ekcémámmal, a bélférgekkel, stb. kaptam. Ami eddig eredmény: Szeptember, október- és most ebben a hónapban még nem jelentkezett az ekcéma. Úgy néz ki, a parazitáktól is sikerült megszabadulnom. Voltam egy csomó vizsgálaton, így hasi, és emlő ultrahangon, mammográfián, tüdőgyógyászaton, tüdőszűrésen, nőgyógyászaton, laboratóriumi allergia vizsgálaton, hematológián, - itt még nincs kész a citogenetikai eredményem (majd januárban) voltam gyomortükrözésen, ahol biopsziát is vettek. Az endoszkópián nem találtak semmi bajt, viszont kell még egy labor vizsgálat, a vékonybél biopsziánál gyanú merült fel lisztérzékenységre.  Tegnap kaptam meg a legutóbbi vér-labor eredményeket, a 38,8 -as eozinofilin értékem - ami borzasztó sok volt, most már 6.1 !! Jó két hónapja szedem a bétaglükánt immunerősítésre, a perui kovaföldet iszom, májméregtelenítésre a máriatövis kapszulát, és probiotikumot. Omega 3, naponta egy.  Sok savanyú káposztát, vettem egy gyümölcs centrifugát és iszom a cékla-sárgarépa-és mindenféle hasznos vitamint. Összességében jól érzem magam, az alvás még nem mindig megy, mert a "tumor" szó kicsit befészkelte magát a tudatomba, bár próbálom száműzni, de nem könnyű. Most még hátravan a következő, remélem egyenlőre utolsó labor vizsgálat, ahol fény derülhet, van-e lisztérzékenységem, valamint a tumormarker eredményre is.  

Üdvözletem mindenkinek! Talán akad a beszámolómban olyan, amit mások is hasznosíthatnak.

Erzsike Dunaújvárosból.

Értékelés: Nincs Átlag: 5 (1 szavazat)
Kardos-Lőkös Melinda's picture

Ezzel azért óvatosan!

Szia! 

Sokszor kibeszéltük már a témát. Való igaz, hogy a paleo étrend elsőre hozhat eredményeket azoknak, akik a "hagyományos" egészségtelen étrendről térnek át rá. Viszont már bebizonyosodott, hogy hosszabb távon nem egészséges, az arra hajlamosaknál a tapasztalatok szerint bizonyos felszívódási zavarok, inzulinrezisztencia alakult ki. 

Nem vitatom, hogy van, akinek jó lehet, pláne az eddigi rossz étkezéséhez képest, de nem célszerű mimdenkinek ajánlani. 

Értékelés: Nincs Átlag: 5 (1 szavazat)
verebedit's picture

Béta-glükán szerepe az ekcéma elleni küzdelemben.

Kedves Kutasi Gáborné!

Mi itt az oldalon tegeződni szoktunk, a jobb és közvtelenebb kommunikáció miatt. Remélem ez nem gond nálad sem. 

Látom, hogy új vagy az oldalon, ezért kérlek ne csodálkozz rajta, hogy némi olvasnivalót is ajánlok a hozzászólásomban.  Tudod mi itt az oldalon a segítségen kívül tanítani is szeretnénk.  Én is azt gondolom, hogy az immunrendszereddel lehet a gond: Sem a rozacea, sem az ekcéma nem véletlenül jelentkezik, hanem jelzi, hogy valami nem működik odabent rendesen.  Ahogy már több olvasónk is írta, ki lehet belőle gyógyulni.Az egyik olvasónk a Fel a fejjel ekcémások című cikkben írta meg a történetét, amit Neked is érdemes elolvasni. 

Nagyon kíváncsi vagyok én is a tumor vizsgálat eredményére, és remélem jó eredmény lesz majd. 

A bétaglükánok a legjobb immunerősítők szerintem és a vizsgálat eredményétől függetlenül szedhetők. Nekem a kedvenceim az Immun Assist és a BioConnect Pure, immunerősítésre nagyon jól beváltak. 

Nem írtál az életmódodról, a táplálkozásodról, pedig ezek a is fontosak. Úgy gondolom, hogy csak az étrend-kiegészyítők nem tudnak segíteni. Fontos, hogy kerüld a finomított ételeket, a cukrot. Inkább teljeskiőrlésű lisztet használj és a finomított cukor helyet más természetes édesítőket használj. A magas EO szám jelenthet allergiát, de utalhat parazitafertőzésre is. A magas EO értékre mondott valamit a kezelőorvos?

Értékelés: Nincs Átlag: 5 (1 szavazat)

Paraziták

Kedves Edit ! Köszönöm a választ, próbálok válaszolni a feltett kérdésekre. Ami az életmódomat illeti, - hát nem a legtökéletesebb. Egyedül élek, tavaly februárban meghalt anyukám, ezt nehezen dolgoztam fel.

De sajnos egyedül maradtam, nincs kivel törődnöm, soha nem voltam egyedül, vannak gyerekeim, 5 unokám. Sokat törődtem a családommal, de kezd fogyni az erőm, csontritkulásom van, sokat fáj a hátam, már nem tudok cipelni, így a legkisebbre már nem jut erőm.

A felnőttek dolgoznak, a gyerekek pedig nőnek, nem nagyon jut idő rám. Nem ez a legfontosabb, bár közrejátszik, hogy magányosnak érzem magam. Szerettem utazni, a barátnőmmel egy-egy wellnes hétvégét tölteni, de idén nagyon sokat voltam beteg, és minden elutazásomat beárnyékolta, hogy nem voltam jól. Rendszeresen nem sportolok, de  igyekszem minél többet gyalogolni, sétálni. Sajnos a nagy melegben beszorul az ember a lakásba, így az is korlátozva volt. 

Ami a táplálkozást illeti: nagyon kevés cukrot fogyasztok, napokig szinte semmit, újabban a  napi egy kávémat is keserűn iszom. De le tudok mondani arról is, ha kell. Aránylag sok gyümölcsöt fogyasztok, szeretem a lecsót, a főzelékféléket, nagyon kevés húst, tésztát szinte soha nem  eszem, kevés kenyeret. A fűszeres,csípős ételeket egy jó ideje kerülöm, azóta a rozáceám aránylag tűrhető állapotban van. Alkoholt nem iszom,nem dohányzom. Talán a folyadékbevitellel volt gond, de újabban próbálom azt is növelni. Anyagcserével sem sok gondom van, kivéve akkor, amikor nem mozgok eleget. Egy jó pár napja iszom az almaecetes vizet is, ez karbantartja a puffadást is. Sajnos a paraziták jelenlétének gyanúja az internetnek köszönhetően került a tudomásomra, egyik orvosnak sem jutott eszébe, kivéve a legutolsó alkalommal, egy újabb bőrgyógyásznál. Akkor kezdtem el figyelni a parazitákra, soha nem tudtam volna, hogy is néznek ki. Az apró kis fehér tojásszerű "akármiket" soha nem vettem volna észre. De túl vagyok egy alapos Vx kúrán, székletmintát is küldtem, de nem annyit, és nem annyiszor, ahányszor kellett volna, így az eredmény nem mutatta ki. De tudom, hogy volt, mert most már nincs. Szerdán megyek a biorezonancia vizsgálatra, tudom, nem mindenkinek használ, de azért remélem, hogy  valamivel okosabb leszek. Két hét múlva kész lesz a labor-leletem is, amiből talán megtudom, hogy mire vagyok allergiás. Csinálom a vizsgálatokat, amiket javasoltak tumorkutatás céljából, próbálok pozitivan hozzáállni, mert igaz, hogy 71 vagyok, de talán akad még pár szép évem. 

Üdvözlettel: Kutasi Gáborné (Erzsike)

Értékelés: Nincs Átlag: 5 (1 szavazat)

Magas EO érték

Természetesen örülök a tegeződésnek. Arra a kérdésre nem válaszoltam, mit mondott az orvos a magas EO értékre. Semmit. A helyi rendelőben a bőrgyógyász legyintett, - " az allergiától van" mondta. Na akkor még csak 14,3 volt. A háziorvosnak sem tűnt fel. Csak a helyettesének. Így kerültem Székesfehérvárra, a bőrgyógyászatra, ahol komolyan vették a problémámat. Még egyszer köszönöm a választ, és jelentkezem, ha lesz valami eredmény. Mindenesetre a most kijött ekcémám,- numulláris, jóval enyhébb lefolyású, bár ugyanott jönnek ki a foltok, de több kicsi is. Egy napig viszketett, az - is elviselhető volt. Sajnos egyszer bekentem az E-mal, de többé nem, mert óvakodnék a szteroidtól.  

Értékelés: Nincs Átlag: 5 (1 szavazat)
verebedit's picture

Tumor kutatás, magas EO érték, ekcéma

Kedves Erzsike!

A problémákhoz való ilyen hozzáállással, mint a Tiéd,  ilyen idős embereknél elég ritkán találkozom. Biztos vagyok benne, hogy még sok-sok szép éved lesz. Tudod, egy kicsit az anyósomra emlékeztetsz. Neki is hasonló problémái vannak, mint Neked, de nagyon erős asszony és nem hagyja el magát ő sem. 

Biztos vagyok benne, hogy Te is megbirkózol a gondokkal.  Egy közeli hozzátartozó elvesztése nagy-nagy fájdalommal jár és hosszú ideig tart, míg begyógyulnak a sebek, de úgy látom, Te jó úton jársz a gyógyulás felé. 

Remélem, hogy a tumorvizsgálat eredménye számodra pozitív lesz és nem találnak Nálad semmit. Sok-sok erőt kívánok a gyógyuláshoz!

Értékelés: Nincs Átlag: 5 (2 votes)

Köszönöm a biztatást

Köszönöm ! 

Értékelés: Nincs Átlag: 5 (1 szavazat)

Allergia

Sziasztok!

Szeretném kérdezni, 25éves lányom parlagfű allergiájára jó -e ha ezt kezdi el szedni.

Ha igen, akkor a szezon kezdetén, vagy hamarabb kellene.

Köszönöm

Értékelés: Nincs

BioConnect parlagfű allergiára

Szia dédendi!

Jó ötlet a BioConnect szedése , már a szezon előtt érdemes szedni, de önmagában valószínűleg kevés lesz.

Az immunrendszer erősítése, tápanyagokkal való feltöltése, lehetőség szerinti bionom táplálkozás, életmódváltás, az  átfogó méregtelenítés sokat segíthetne. Parlagfű Tinktúrát  is kipróbálhatja és olvassátok el a Parlagfű védelmében című cikket is!

Értékelés: Nincs Átlag: 5 (1 szavazat)

Szívbeteg

Sziasztok! 

Apukám 57 éves, kb 2 éve műtötték a szívét, értágító műtét. Azóta szednie kell egy csomó gyógyszert, viszont mostanában nagyon faradekony, több vírust is elkapott . Szerintetek segíthetne neki ez a termék, hogy kevésbé fáradjon el, és erősödjön az immunrendszere? 

Köszi

Ibolya

Értékelés: Nincs

Szívbeteg immunrendszerének erősítése

Szia Ibolya!

Jó ötlet lehet a BioConnect vagy más béta-glükán tartalmú termék. A fenti cikkből megtudhatod hogyan hatnak.

A sok gyógyszer tönkretehette Apukád bélflóráját és így a táplálékokból, étrendkiegészítőkből a vitamin  és ásványi anyag nem tud jól felszívódni, hasznosulni ezért valamilyen bélflóra regeneráló terméket kéne szednie. Ezeket a gyógyszerektől időben eltova (1,5-2 óra) szedje! 

Több terméket is választhat Apukád immunerősítésre és a szív-és érrendszeri problémákra, de a gyógyszerek miatt kérje ki kezelőorvosa, hozzáértő szakember véleményét, mert a gyógyszerek és természetes étredkiegészítők befolyásolhatják egymás hatását.

Jobbulást kívánok!

Értékelés: Nincs

15 hónaposnak

Sziasztok.

Hogyan lehetne ezt a béta glükánt adni egy 15 hónaposnak? Milyen mennyiségben? Köszönöm.

Értékelés: Nincs

BioConnect 15 hónaposnak

Szia viziboci!

BioConnect kapszulája szétszedhető, a port maximum langyos  (nem forró) folyadékba vagy ételbe (méz, lekvár, natur joghurt) belekeverheted. Gyermeknek elég belőle napi fél kapszula, de szükség esetén az adag növelhető.

Kifejezetten gyerekeknek készült béta-glükán tartalmú termék a Manó Manna Elixír.

Értékelés: Nincs
Happiness's picture

Gyomorrák

Napsugarast,

Apukámnál a napokban diagnosztizáltak gyomorrákot. Lesz majd műtétje majd ezt követően sajnos kemoterápia. 
Szeretném támogatni a szervezetét a gyógyulásban így rendeltem Zyflamendet, Goji Berry Juice Wellmune WGP béta glükánnal (BioGenic), Emóciót. 

Mit javasoltok még milyen termékek segítenének neki a gyógyulásban? Szedhetők együtt a fentiek?

Kemoterápia alatt szedhetők ezek a készítmények?

 Nagyon Köszönöm

Moni

Értékelés: Nincs

Gyomorrák esetén

Szia Móni!

A felsorolt készítmények szedhetőek együtt, de hogy kemoterápia mellett szedhetőek-e, és milyen más készítményekre lenne szüksége Apukádnak azt a kezelőorvosával illetve rákterápiában jártas szakemberrel kellenne megbeszélni és mindig személyre szabni.

Vali vastagbélrák kiegészítő terápiájában szerzett tapasztalatát  itt írta meg. Ha írsz az ügyfélszolgálatnak (ugyfelszolgalat kukac antalvali pont com) akkor daganatosoknak hozzáértő orvosok által összeállított mintaétrendet kérhetsz.

Jobbulást kívánok Édesapádnak!

Értékelés: Nincs

Glükán kérdések

Sziasztok!

Több kérdésem is lenne ezzel a készítmánnyel kapcsolatban, kérlek, ha tudtok, segítsetek nekem dönteni.

Most már december óta szedem, de éppen most botlottam bele egy cikkbe, ami szerint béta glükánt 8 hétnél tovább nem ajánlott szedni. Tényleg így van? Netán az echináceához hasonlóan működik? És mindjárt ezzel összefügg a következő kérdésem is: szeretném megpróbálni az allergiaszezonban is szedni. Ez azt jelenti, hogy júliustól szeptember közepéig szedném, majd ezután a légúti nyavalyák megelőzésére szedném kb. március végéig (gyerekek között dolgozom). Tehát tulajdonképpen egy kb. 3 hónapos szünetet levéve folyamatosan szedném. Nem okozhat semmilyen problémát? Illetve azt sem szeretném, hogy hozzászokjon a szervezetem, és enélkül gondok legyenek.

A másik kérdésem arra irányulna, hogy a dobozon csak annyi van, hogy kevés vízzel kell bevenni.  Van-e jelentősége annak, hogy éhgyomorra veszem, be, vagy étkezéskor? (ezzel kapcsolatban is olvastam egymásnak ellentmondó véleményeket)

Köszönöm a válaszokat előre is  

Értékelés: Nincs

Béta-glükánokat folyamatosan vagy kúraszerűen szedjük?

Szai krila!

Hozzászólásodat átmozgattam a fenti cikk alá, ahol a béta-glükánról olvashatsz bővebben.

Ha a gyártó nem javasolja kifejezetten az éhgyomri bevételt akkor én úgy szedem ahogyan jobban esik. Bioconnectet általában éhgyomorra veszem be, de az emóciót  (ami szintén tartalmaz kisebb mennyiségben béta-glükánt) akár közvetlenül evés után is megiszom.

Béta-glükánok folyamatosan szünet nélkül szedhetőek, de akár kúraszerűen is, túladagolni nem igazán lehet mert folyamatosan ürül, a "felesleg" maximum nem hasznosul. Hatásukat szedésüktől kezdve kb. 48-72 órán belül fejtik ki hatékonyan. Ha érzed, hogy "bújkál" benned a betegség akkor a kialakulása megelőzhető vagy csökkenthetőek a tünetek erőssége és a betegség ideje. Betegség esetén a javasolt napi adag növelhető is.

Béta-glükánt régebben tartlamaztak táplálékaink, sajnos ez már nem jellemző...

Lehet variálni a különbözö béta-glükán tartalmú termékeket is, itt találod őket.

Értékelés: Nincs

Segítséget kérek!

Sziasztok, szeretném megkérdezni, hogy nem -e kaphatnák választ a kérdésemre, elég sürgös lenne. Bocsi, hogy ilyen türelmetlen vagyok, csak az anyosomnak szeretnék segiteni, aki rákos beteg.

 Köszönöm a megértéseteket Kati

Értékelés: Nincs
Betty's picture

Alap dolgok rák esetén

Kedves Kati!

Vali korábbi összeállítását idézem:

"Amiket most leírok, az egy alap termékcsoport (terápiafüggetlen):

A legfontosabbak:

Ami még jó lenne:

A táplálkozásánál nagyon fontos lenne teljes egészében elhagyni a cukrot, a glutént és minden állati fehérjét."

Ha van Compact készüléketek vagy valakinek a közelben, akkor azt is érdemes bevetni!

A Biologika szemszögéből - lelki szinten - is érdemes lenne megközelíteni a betegséget. A rák vastörvényéről itt olvashatsz dióhéjban.

Jó lenne, ha feltudnátok keresni Dr. Ládi Szabolcsot! Lakat Böbét keressétek meg ez ügyben, a [email protected] címen.

Értékelés: Nincs Átlag: 5 (4 votes)

segitség rákos betegnek

Kedves Betty!

Megrendelünk egy hónapra elegendő terméket. Ahol nem írtad az adagolást a termékleírásban feltüntetett adagolás szerint számoltuk ki az egy hónapra elegendő adagot. Tegnap este írtam Lakat Böbének, de még nem érkezett válasz. A teából ugye elég egy dobozzal egy hónapra?

Még csak annyi, hogy tegnap voltak az anyósomék valamilyen C központban ás ott adtak neki immunerősítésre cseppeket, ezeket a termékeket ugye lehet amellett szednie?

Nem lehet euroban kifizetni a számlát?

Várom mielöbbi válaszodat: Kati.

Értékelés: Nincs
Juzus's picture

Segítség

Szia Kati!

Remélem, hogy hamarosan válaszol Böbe Nektek és több infót is be tudsz majd zsebelni a termékekkel, a szedéssel kapcsolatosan is.

Nem gondolom azt, hogy ne lehetne együtt szedni, viszont lehetséges, hogy időben eltolva még jobb eredményt lehet vele elérni. Én mégis azt mondom, ha megkaptátok az időpontot a doktor úrhoz, akkor konzultáljatok vele erről mindenféleképpen.

A teákat általában úgy szokták kialakítani, hogy havi adagnak megfelelő mennyiséget tesznek bele e csomagba, de úgyis látjátok időközben, hogy mennyi fogy belőle.

Jobbulást kívánunk és várjuk az eredményeket és a fejleményeket!

Értékelés: Nincs Átlag: 5 (1 szavazat)

Immun Assist Critical Care-t szedek

Sziasztok!

En az Immune Assist Critical Care Formula-t szedem majdnem maximalis napi dozisban es mellette ugyanugy biologiai kezelest kapok (c...b). Ugy gondolom, ennek is magas a beta-glukan tartalma, de megerositest szeretnek toletek kapni. (Az Immune Assist kapszulat lattam a listan, de ezt a kapszulat nem...) Valtanom kene?

Valaszotokat elore is koszonom! Zsuzs

Értékelés: Nincs
Betty's picture

Immun Assist C.C vagy más?

Kedves Zsuzs!

Nagyon jó, hogy az Immun Assist Crtical Care-t tudod szedni. Az másik készítményt nem ismerem, így nem tudok erre mit mondani. Dr. Ládi Szabolcsot kellene ez ügyben felkeresni.

Értékelés: Nincs

W... Béta-Glükán?

Sziasztok a W béta-glükán 100mg-osból napi 2 jó lehet? Nem találtam róla konkrétan véleményt.

Értékelés: Nincs
Varga Nikoletta's picture

Béta-glükán

Kedves Lelkesamator!

Sok-sok béta-glükános terméket be- és megvizsgáltunk, EZEK a termékek mentek át a rostánkon.

Niki

Értékelés: Nincs Átlag: 4 (4 votes)

Jaj valami kimaradt :)

A BioConnect Purenak mennyi az aktív hatóanyag tartalma? Többinél láttam, hogy ilyen 250 mg körül voltak. Bakteriális fertőzésre szedném azért érdekelne hány darabot vegyek be naponta. 
Köszi! :) 

Értékelés: Nincs
Varga Nikoletta's picture

Az Adagolás/Alkalmazás

fülecske alatt találod.

Bemásolom:

Adagolás: Felnőtteknek napi 1 kapszulát kevés vízzel bevenni.

1 KAPSZULA TARTALMAZ: WELLMUNE WGP® 1,3/1,6 BÉTA-GLÜKÁN 250 mg ** (SACCHAROMYCES CEREVISIAE ÉLESZTŐ-BÉTA-GLÜKÁN)

Niki

Értékelés: Nincs

A BioConnectet választom

Köszönöm a gyors választ! Elég komplex a problémakör (ezután keresgélve találtam az oldalra  is egyébként) , de akkor azt hiszem a BioConnectet választom :)

Értékelés: Nincs
Varga Nikoletta's picture

Tiszta 100%-os béta-glükán por

Nagyon örülök, hogy az ősz beköszöntére megérkezik a bionom webáruházba az immunrendszer aktivátora! Engedjétek meg, hogy Valit idézzem:

"Pár nap, és rendelhető lesz a BioConnect Pure, azaz a tiszta 100%-os béta-glükán por! Felkutattuk nektek a legtisztább és leghatékonyabb béta-glükánt, ami ár-érték arányban is a legjobb lesz!"

Jó egészséget Mindenkinek!

Értékelés: Nincs

Bionom webáruház belépési probléma

Kedves Vali!

Hogyan tudok vásárolni a webáruházban?Mikor bejelntekezem, azt írja ki, hogy hozzáférés megtagadva....:(Pedig nagyon fontos lenne, Anyukám májrákban szenved, szeretnék neki egy-két dolgot rendelni....Köszi!Ivett

 

Értékelés: Nincs

Belépési probléma?

Szia Ivett!

Működik a a Bionom biobolt weboldala. Nincs vele probléma. Lehet akkor volt egy kis átmeneti techikai gubanc vagy rosszul írtad be a felhasználó nevedet vagy a belépési jelszavadat. Remélem ha újra próbálod akkor minden rendben lesz. 

Jobbulást kívánok Anyukádnak!

Értékelés: Nincs Átlag: 5 (1 szavazat)

cicidaganat kutyánál

Sziasztok!

Az állatorvos a kutyám cicijében bab szemnyi nagyságú csomót talált. Azt mondta, hogy míg nem éri el a diónyi nagyságot addig nem műti meg. Én ezt el is szeretném kerülni, illetve megakadályozni, hogy a daganat nagyobbra nőjjön, és ha van rá mód, akkor teljesen elmulasztani neki.

Ehhez milyen szereket ajánlotok?

Jelenleg 3 komponensű teát kap 2X egy nap, amihez joghurtot keverek, hogy megigya (körömvirág, csalán, cickafark). Illetve a cicijeit házi körömvirág kenőccsel kenegetem.

Esetleg táplálkozás terén mit javasoltok? (HappyDog tápot kap, illetve száraz (fehér) kenyeret szokott rágcsálni)

Olvastam, hogy a gabonák daganatos kutyáknak nem ajánlottak, de amit eddig átbogarásztam tápok  összetevőinek első helyén valamilyen gabona áll mindig (búza, kukorica, rizs stb), és utána valamilyen húsféle...

Az oldalon írtátok, hogy húst meg zöldségeket kellene párolni, de nincs lehetőségem termelőtől venni a kutyusnak husit. A bolti meg ki tudja mivel kezelt..., szóval nem tudom, hogy mit csináljak...

Köszönöm a válaszaitokat!

Értékelés: Nincs

Kutya bajok :(

Sziasztok!


Szeretnék segítséget kérni egy nem szokványos helyzet megoldáshoz.

Van két idős kutyusom és most betegek. Nagyon szeretném ha újra egészségesek lennének amennyire ez még lehetséges  és bár az orvosaikat nagyra tartom, azt gondolom, hogy most  többre van szükségünk, mint amennyi segítséget ők tudnak nyújtani.


Kölyköcske 12 éves 22 kg, máj problémái voltak 2 éve egy gyógyszer 
miatt, azóta Legalont szed. Most autoimmun betegséget állapítottak meg 
nála, ami a rágóizmok sorvadását okozza. Prednisolont kap, de szeretném 
az immundendszerét támogatni. Az Immune Assist Critical Care tűnt 
megfelelőnek, de szeretnék tanácsot kérni, hogy ez valóban megfelelő-e, 
elegendő-e, szedhető-e a Prednisolon mellett, hogyan adagoljuk, esetleg 
mást is javasoltok-e mellé vagy helyette.


Mimo 16 éves, alap esteben 6 kg, most csak 4,5 kg.  Epilepszisás, de 
tünetmentes mivel Sevenalettát szed, térdüzületi problémái is vannak. 
Máriatövismag olajat kap a mája védelmére.Az ő esetében várunk a végső diagnózisra, meg kell ismételnünk 
vizsgálatokat, de pillanatnyilag veseelégtelenség vagy Addison kór a 
legesélyesebb.


Az utóbbi időben gyakran van bélgyulladása, ilyenkor hasmenése van, a 
széklete nyálkás, néha véres, gázokkal van tele a pocakja. Kutyáknak 
készítette probiotikumokat szokott kapni (időnként antibiotikumot 
is), de ez csak ideig-óráig segít. Az utóbbi időben sokat fogyott és 
időnként bágyadt, az étvágya is változó. A végső diagnózisig is 
szeretném az immundendszerét támogatni és a pocak problémákat is 
orvosolni. Nem tudom eldönteni, hogy az Emócióra vagy az  All Flora, 
esteleg a  a Supra Balance a jobb választás. Melyiket javasoljátok? És 
hogyan adagoljam egy cca 5 kg súlyú kutyának? Esetleg D-vitamin cseppek 
vagy más, ami segíthet?


Szeretnék megtenni mindent, ami módomban áll és ami most indulásnál 
max. 35.000 Ft-ba kerül.

Kérlek vegyétek figyelembe, hogy nehéz rávenni őket a gyógyszerek 
bevételére, a könnyebben beadható készítményekkel jobban boldogulunk.


Tudom, hogy nem állatokra vagytok szakosodva, de nekem nagyon sokat 
jelentene ha segítenétek és szeretném a termékeket SOS megrendelni.


Előre is nagyon köszönöm.
Ildi

Értékelés: Nincs

kutya bajok megoldás nélkül

Sziasztok!

 

Nagyon számítok a segítségetekre a tegnapi napon vázolt, kutya bajos címen futó problémáinkra.

Ha bármilyen ötletetek, javaslatototok van, kérlek osszátok meg velem.

Előre is nagyon köszönöm.

 

Ildi

Értékelés: Nincs

foszfoglükán

Kedves Szakértők!

Kíváncsi lennék, hogy mi a véleményetek a foszfoglükánokról, amit úgy hirdetnek, hogy a béta-glükán továbbfejlesztett változata.

Üdv. I

Értékelés: Nincs

Béta-glükán +

Nincs új a nap alatt, ez is béta-glükán molekula, csak szójából kivont foszfolipidekkel együtt kerül kiszerelésre. Minden oké vele!

Értékelés: Nincs

Maximmun/OMI

Sziasztok! A Maximmun és az OMI-s béta-glükánt tartalmazó tabletták között van különbség a hatékonyságukban? (Azon kívül, hogy az OMI-s olajfalevél kivonatot is tartalmaz.) Aki Maximmunt szed, mennyire elégedett vele? Előre is köszönöm! regular_smile.gif

Értékelés: Nincs
Móni71's picture

Maximmun

Szia Anita!

Igen, ennyi a különbség! Egyébként van különön olajfalevélkivonat is!

Ha folyamatosan szeded, bőven elég ez is, ha nagyon gyors segítség kell, akkor érdemes a kivonatot is hozzárakni!

 

Móni

Értékelés: Nincs

Gyógygomba kivonatot tartalmazó készítmény

Sziasztok! K

Konkrét termékről szeretnék érdeklődni. Ismeri valamelyikőtök a Max-Immun termékeket? Mi a véleményetek róla? Van esetleg valakinek tapasztalata? Előre is köszönöm az infót!

Értékelés: Nincs
Antal Vali's picture

Mi meg évek óta konkrétan erről beszélünk, amikor a

béta-glükánt emlegetjük. Nézd, a bioboltban is kapható, ami ugye annak a jele, hogy a Maximmun teljesen megfelel a mi elvárásainknak! Ez a termék Dr. Ládi Szabolcs fejlesztése. Mi maxim(mun)álisan megbízunk benne!

Értékelés: Nincs

Súlyos beteg gyermek!

Sziasztok! A gyermekem iskolájában van egy ötödikes súlyos beteg (rákos) kislány. Azt kérték tőlünk, hogy támogassuk a családot anyagilag, mert nagyon nehéz helyzetben vannak. Nem tudom, milyen kezelést kapott a kislány, de biztosan megterhelték gyógyszerekkel. Hogyan lehetne segíteni rajta? Egy ilyen helyzetben hogyan méregteleníthet/erősítheti az immunrendszerét, hogy kigyógyulhasson ebből a szörnyű kórból? A pénz helyett (vagy mellett) néhány jótanács, vagy egy kúra javaslat talán többet segíthet. Szeretnék tenni valamit. Tudnátok ebben segíteni? Köszönöm előre is! Üdv, PZs

Értékelés: Nincs
Betty's picture

Rákos gyermek

Jajj, nagyon szomorú, hogy egy ekkora kislány ilyen súlyos betegséggel néz szembe. Nagy feladat ez neki és a szüleinek is.

Nagyon fontos a lelkiek felderítése, ennélkül nincs valódi és tartós gyógyulás!

Fizikailag: teljes életmódváltás, áttérés a növényi étrendre, lehetőleg minél több bio, organikus nyers étel fogyasztása (zöld turmix, Kolláth reggeli), mozgás a friss levegőn, és jó minőségű immunerősítő, fermentált gyógynövény -, és gyógygomba komplexek szedése (mindezt megírtam magánban).

És sok-sok SZERETET heartbeat.gif!

Értékelés: Nincs
Ancy's picture

Gyógygombák

Szia Betty! Erről a gyógygombákról tudnál nekem is írni? Köszönöm! Ancy

Értékelés: Nincs

allergia! gyógyulni akarunk!

Sziasztok, Párom nevében írok, aki hetek óta szenved az allergiától, persze minden évben. sad_smile.gif Most lett elege. Hozzáteszem, nem hajlandó semmit beszedni, inkább az az "elmúlikmagától" típus, de betelt a pohár. A béta- glükánt szeretnénk kipróbálni (OM), minél hamarabb! Regizni is szeretnék az OM-nél, mint vásárló. Mit kell tennem? Segítenétek?

Nagyon köszönöm!!

Értékelés: Nincs

Allergia

Szia Kebelkacs!

A béta-glükán mellett ne feledkezzetek meg a Relief dose R-ről sem. Komoly antiallergén hatással rendelkezik. Allergia esetén a két termék együttes szedése hozza meg a kívánt hatást. Mindkét termék esetében el kell telni egy pár napnak, hogy kifejtse hatását. A béta-glükán esetében 24-48 óra, a relief esetében ez 3-4 nap.

Mielőbbi gyógyulást!

Marcsi

Értékelés: Nincs

Allergia még mindig!

Sziasztok! Közben sikerült regisztrálnom az OM oldalon. clap2.gif és meg is rendeltem a béta-glükánt! mml.gif

Azonban kénytelen vagyok megfeledkezni a relief dose-ról, csupán az ára miatt. Abban a helyzetben vagyok,hogy a béta mevásárlása is problémákat okozott, és most kicsit meg is ijedtem amiatt, hogy nem fog használni egymagában....

Üdv! Kebelkacs ( Linda )

Értékelés: Nincs

Kebelkacs allergiája és a béta-glükán

Szia Linda!

Én nem gondolnám, hogy a béta-glükán önmagában kevés lenne. Megnyugtatásként: a Relief csak tünetmentesít, a probléma lényegén nem változtat, tehát annyit ,,veszítettél'' azzal, hogy nem fért bele a keretbe, hogy egy-két nappal később fogod érezni a hatást. Ez talán belefér, ha már közel az alagút vége, ugye?!

Egyébként, ahogy az előző hozzászólásomban is írtam, érdemes lenne átnézned az étrendedet és a kozmetikumaidat, ha kell, segítséggel, és tisztára cserélni, mert az allergia az egész szervezet kimerülését jelzi, tehát a érdemes komolyabb lépéseket tenni a tehermentesítése érdekében. Ez nem feltétlenül jelent jelentős extra kiadást, inkább odafigyelést és tanulást, de hidd el, megéri

Ha kell segítség, írj bátran!

 

További szépeket

grid

Értékelés: Nincs

Kebelkacs asszonykájának allergiája

Szia Kebelkacs!

Rém egyszerű dolgotok van, felmentek az OM webáruházába és kitöltitek a regisztrációs lapot értelemszerűen.

Azért azt hadd tegyem hozzá, hogy a béta-glükán mellett is érdemes életmódot váltani, mert bár csodálatos szer, de nem csodaszer

További szépeket

grid

Értékelés: Nincs
Elek Gábor's picture

Egészséges e a sör

"Forrásuk a közönséges sörélesztő (Saccharomyces cervicisae)"

Lenne egy pasis kérdésem? - Ha a forrásuk adott, akkor ebben az esetben az igazi valódi sör akár immunrendszer erősítő is egyben? yes.gif

üdv eg

Értékelés: Nincs

A sör és az egészség - Gábornak

Szia Gábor!

 

Pontosan, a sör, ha valóban sörből van, akkor változatos, egészséges táplálkozás mellett remek egészségmegóvó hatásokkal is rendelkezik azon túl, h remek itóka.

Érdemes egyébként pl Hírszem szösszenetei között (is) keresgélned az oldalon, remek cikkek szólnak erről ;)

 

Szép napot

grid

Értékelés: Nincs
Elek Gábor's picture

Köszi Grid a gyors

Köszi Grid a gyors választ!

Ezzel megerősítést nyert bennem h nem a mennyiség, hanem a minőség a fontos a sörök fogyasztásának terén is. :-D

Értékelés: Nincs
Bésán Ildikó's picture

OM és béta-glükán

Sziasztok, Az OM webáruházában nem találtam béta-glükánt, sem histamin take-care-t. Nem jó helyen kerestem, vagy tényleg nincs fent? Ha igen, miért nem? hmmm.gif köszi

Értékelés: Nincs
Kaktusz's picture

Béta-glükán dozírozása

Ha valaki tudna nekem arról infót adni, hogy két éves gyereknek hogyan adjam, mennyit adjak megelőzés és immunrendszer felkészítésre a vitamin mellé,megköszönném. hmmm.gif Kaktusz

Értékelés: Nincs

Kaktusz gyerkőcének

Kérlek, ez ügyben vagy Valival, vagy Dr Ládi Szabolccsal konzultálj, hogy személyre szabhassák.

Ha szeretnél elérhetőséget, szólj!

Berni

Értékelés: Nincs
Kaktusz's picture

Berninek

oké, köszi!

Kaktusz

Értékelés: Nincs

Bésán Ildinek válasz

OLIVE + BETA G FORCE™ a Healthy Generation Termékcsaládnál találhatóRELIEF dose R™ a Full Moon Temékcsaládban - ez a csalánkivonatos, mely képes az allergiás reakciókat csökkenteni az ún. hisztamin sejtek gátlása által

Értékelés: Nincs
Csaba's picture

Feltettem két újabb cikket Ládi Szabolcs előadásából

(hála érte Katkának) ahol már konkrétan beszél a különböző saját fejlesztésű folyékony- és néhány new chapter-es Organic Mission készítményről --> "Folyékony táplálék-kiegészítők" címen találod a Termék-prezentációk alatt

Értékelés: Nincs
Csaba's picture

Feltettem dr. Ládi Szabolcs előadásának első felét

az organicmissionos termékek gyártástechnológiájáról (köszönet érte Tündinek), "Bevezető: Technológiák és trendek a táplálék-kiegészítő termékek piacán" címmel. Hamarosan elkészül és felkerül a termékeket bemutató rész is (köszönet érte Katkának). És a fenti cikkért pedig köszönet Líviának és Lakat Böbének

Értékelés: Nincs

Sziasztok!

Sziasztok! Én az I.....  készítményt szedem. és abból napi 2x1 -t ír és az 500 mg. Csak mert vki azt írta fentebb, hogy a napi dózis 200 mg. Most akkor mi a helyzet? Én 5 napja szedem és a steroidos orrsprayt is használom mellette, sajnos( még nem mertem elhagyni, de holnaptól megpróbálom) Azért még sajna néha-néha folyik az orrom, de sokkal jobb mint volt, bár nem tudom, hogy melyiknek köszönhetem, de remélem a beta glükánnak és leállhatok a steroiddal, amit kb 1,5 hete fújkálok magamnak. És a szemem is viszket... De reménykedem. Úgy emlékszem 72 óra kell a hatás kifejlődéséhez, úgyhogy akkor elviekben most már hatnia kéne ,nem? noémi

Értékelés: Nincs
Bésán Ildikó's picture

Állati gyógyászat - béta glükán

SZiasztok, Ez vajon kutyánál is működhet? köszi ildi

Értékelés: Nincs
Antal Vali's picture

A béta-glükán állatoknál is működik

Próbáld ki nyugodtan a kutyusnál. Egy ismerősöm kutyája a sok műkajától, kutyakonzervtől és száraztáptól autoimmunos lett, ráadásul az emlőiben is találtak daganatot. Az állatorvos a végleges elaltatást javasolta. A gazdi adott egy utolsó esélyt a béta-glükánnak. A kutya egy hónapon belül jobban lett, majd rohamosan elkezdett javulni az állapota. Jelenleg tünetmentes. Orvoshoz azóta sem vitték, aki megállapíthatta volna, hogy gyógyult-e, de látszatra "kutya" baja. Vidám, játékos, fürge, fényes a szőre és nem sír.

Javasoltam nekik, hogy felejtsék el a kutyatápot és a konzerveket. Azóta a kutyus házikoszton van, főtt csirkefarhátat kap krumplival és zöldségekkel, belsőségeket, marhalábszár csontot, csülök cupákot, és konyhai maradékot.

Értékelés: Nincs Átlag: 5 (1 szavazat)

beta glucan tapasztalat :)

Sziasztok!

Berni tanácsára elkezdtem szedni 1,3-1,6 beta glucan kapszulát az allergiámra, és már egy hete tünetmentes vagyok! 200mg beta glucan/ nap az adag (egy kapszula), és 3 nap után elmúlt a tüsszögés, stb:) Köszi szépen a sok segítséget, nagyon örülök, hogy nem alszom már el napközben a sok tüsszögéstől-orrfújástól:)

Amúgy vettem hozzá Luffás orrspray-t is, első nap használtam, de annyira felerősödtek a tünetek, hogy kész voltam, így azóta nem használom, de már nem is kell, elég a beta glucan. Amúgy lehet a Luffa is jó (azt olvastam), csak használat kezdetén produkálhat felerősödő tüneteket.

(Bocsánat valamiért nem tudtam belogolni a useremmel, nem fogadta el a jelszót).

Üdv, Zsoo

Értékelés: Nincs Átlag: 5 (2 votes)

Ez már az OM-es beta glükán volt?

Kedves Zsoo1! A családunkban és közelében több allergiás érintett is van, ezért nagy érdeklődéssel olvastam a tapasztalatodat. Te már az OM-est szedted, vagy az interneten található más beta glükántól lettél jobban. Nagyon érdekelne a konkrét termék (és az, hogy mennyibe került), mert nagyon meg vagyok ijedve a horribilisnak beharangozott áraktól. Az is érdekelne, hogy ezt akkor folyamatosan kell már ezentúl szedni, vagy elég kúra szerűen? köszi Gabriella

Értékelés: Nincs
Zsoó's picture

Gabcinak béta glucanról

Szia Gabci, Küldtem privát levelet:) Egyébként engem is érdekelne, hogy meddig kell a beta glucant szedni? Én egyelőre 1 havi adagot vettem (ennyi volt a dobozban), kb 2 hete szedem. Köszi Zsoo

Értékelés: Nincs

Beta glucan és az influenza...

Hadd meséljek el Nektek egy újabb tapasztalatot. Múlt hétvégén egy ismerősünk férje -aki egyébként súlyos szívműtéten is átesett már- elkapott egy nagyon makacs vírust, ami iszonyú levertséggel és nagyon magas lázzal járt. Az orvos azonnali vérvételt kért és a vérvizsgálatot a László kórházban végeztette el "SÜRGŐS" jelzéssel...

Anyukámék azonnal rohantak le ezzel a beta glucan tartalmú készítménnyel. Eredmény: másnapra megszűnt a láza és köszöni szépen kiválóan van!

A véreredmény nem mutatott ki sertésinfluenza vírust (ahogy ők mondják), viszont egy elég erős vírust, ami szerintem épp csak más névvel rendelkezik... A lényeg, hogy véleményem szerint, nincs mitől tartanunk, olyan készítmények vannak/lesznek a kezünkben, hogy nocsak!!!!!!

Mindenkinek nyugodalmas őszt és telet kívánok!

Berni

Értékelés: Nincs Átlag: 5 (2 votes)
Kardos-Lőkös Melinda's picture

Allergiás aszmára is jó lehet?

Nagyon biztató sorokat írtok erről a termékről. Allergiás asztmára (krónikus bronchitissel) is jó lehet?

Értékelés: Nincs
Antal Vali's picture

A béta-glükán asztmára is kiváló

Az allergia összes fajtája nem más, mint gyenge immunrendszerünk tünetei! Mivel a béta-glükán az immunrendszert teszi rendbe, ezáltal elmúlnak a tünetek, legyen az orrfolyás, viszketés, asztma, fulladás vagy kiütés.

Értékelés: Nincs Átlag: 5 (2 votes)

C21 Immunuty

Kedves Vali!

Nekem a lovammal van probléma. Kehes, hörgő szűkülete van és köhög. Az állatorvos javasolta a C21 táplálékkiegészítőt. Ha valakinek van ilyen irányú tapasztalata, megköszönöm. Beszerzési forrást keresek elfogadható áron. Nem akarok az értékesítési hálózatok hálójába kerülni.

Köszönettel, Gyula

Értékelés: Nincs
Antal Vali's picture

A C21 Immunity valóban hatékony termék, de

abban is igazad van, hogy MLM-ben Te, mint felhasználó, aki nem akar hálózatot építeni, csak rosszul járhatsz, hisz meg kell fizetned a 30-40%-os MLM felárat. A C21 hatóanyaga egy az egyben megtalálható a Maximmun készítményben is, sőt nem sokára egybiológiailag aktív jóddal és D3-mal készült továbbfejlesztett változat is kapható lesz Bioconnect néven (napok kérdése).

A C21-ben béta-glükán, olajfalevél és brokkoli van. A Maximmunban színtiszta béta-glükán, a Bioconnectben pedig a béta-glükánon kívül a fent említett szerves D3 és szerves jód van.

Szerintem a lovadnak elsősorban a béta-glükánra van szüksége, ami a Maximmunban 250 mg van egy kapszulában. Ha a lovadnak fertőzése is van, akkor külön adhatod neki az olajfa kivonatot, még akkor is jobban jársz anyagilag, mint a C21-gyel. A brokkoli a lovak esetében elhanyagolható, hisz növényevők.

Ugyanat a Wellmun béta-glükán van mindhárom termékben, nincs minőségi különbség, sőt a C21-ben még az olajfalevél kivonat is attól a cégtől van, aki az általam ajánlott folyékonyat gyártja.

Én a Te helyedben a következőket ajánlanám:

  • Maximmun
  • ha van fertőzés, akkor + olajfalevél kivonat
  • és a hasznos baktériumokkal és gyógygombákkal teli Em-Bio Herbsz kiegészítő gyógytakarmány, amit az állat ivóvizéhez kell keverni.

Ez utóbbi sokszor önmagában is megoldotta a problémát.

Van az olvasók közt állatorvos, remélem ír, ha észreveszi a beírásodat.

Értékelés: Nincs
Kardos-Lőkös Melinda's picture

Még egy kis béta-glükán

Nagyon köszönöm a választ! Még annyit kérdeznék, hogy gyerekeknek is lehet adni? És ha már az allergiás-hörghurutos asztmánál tartunk, akkor szerinted a béta-glükán vagy a histamin take-care lenne megfelelőbb? Vagy esetleg mindkettő? Egyszerre, vagy mindkettőből egy-egy kúra szükséges? Kúraszerűen vagy állandó jelleggel? Több kérdésem nincs is. Egyelőre... :-D Előre is köszönöm!

Értékelés: Nincs
Antal Vali's picture

Ha többet akarsz megtudni a béta-glükánról és a többi termékről

akkor okvetlenül gyere el arra a terméktréningre, amit Dr. Ládi Szabolcs csak az antalvalis olvasóknak tart. A helyszínről és az időpontról levélben értesítünk mindenkit.

Értékelés: Nincs
Antal Vali's picture

Jó hír a béta-glükánokkal kapcsolatban

Szeptember elsejétől felkerül egy újabb kiváló termékeket forgalmazó cég (Organic Mission International) webáruháza az oldalunkra, ahol kapható lesz immunerősítésre és kiegészítő rákterápiára is alkalmas béta-glükán! Berni és Kata426 már teszteli a terméket, és fantasztikus terméktapasztalatokról számoltak be!

Értékelés: Nincs Átlag: 5 (3 votes)

Hozzászólás írása

Tartalom átvétel