Mi az Új Orvostudomány?

A biológiai természettörvények

”Az Új Orvostudomány napvilágra kerülése egy óriási előrelépés, egy civilizációs lépcsőfok az emberiség történelmében, azon belül is a megbetegedések megértésében, kezelésében és vezérlésében. Először van lehetőségünk megérteni, és tudatosan vezérelni testi elváltozásainkat. A mandulagyulladástól a rákos megbetegedésekig…

Mielőtt azt gondolnád, hogy ez valami valóságtól elrugaszkodott elgondolás, vagy feltételezés, tudnod kell, hogy az Új Orvostudomány természettudományos alapokon nyugszik. Egyszerre három szinten igazolt és bizonyított! A „tudományos feltételezések” kivételével a „régi orvostudomány” minden tényszerű adatára támaszkodik! Ami az iskolában oktatott orvostudományban tény volt, az itt is tény. Vérkép, leletek, adatok, tünetek… Attól „új” ez az orvostudomány, hogy az adatokból levont következtetés változott meg, és valami egészen más, mint amiben korábban „hittünk” – a megbetegedés nem más, mint egy értelmes biológiai válaszreakció érzelmi kilengéseinkre – és nem „kórokozók aljas támadása”, vagy a testünk tönkremenetele. Az Új Medicina természettudomány! Sokkal több, mint a „régi”, sokkal több tényszerű adatot foglal magába, a testi megbetegedésekkel együtt járó agyi és lelki jelenségekről. Az Új Orvostudomány nem csak egy, hanem egyszerre három szinten térképezi fel az embert, lélek, agy és szervek összességében.

A „régi” orvostudomány csak és kizárólag a testi tünetekre korlátozódott, elvágta magától a lehetőséget, hogy megértse a betegségek kialakulásának mechanizmusát. Az agyat egy lapon említette a szervekkel - figyelmen kívül hagyta annak különleges, vezérlő szerepét - és a lélekkel pedig, egyáltalán nem foglalkozott. Ez azt jelenti, nem vették figyelembe, nem vizsgálták, nem regisztrálták a megbetegedésekkel együtt járó lelki folyamatokat. Ez súlyos hiányosság!

Döbbenetes tény, hogy az iskolában oktatott orvostudományban soha nem keresték a megbetegedések értelmét! Vizsgálódás nélkül abból indultak, ki, hogy az, valami természetellenes, abnormális és kivágni, kimérgezni, kiégetni való dolog. A vizsgálódás kiterjesztésével viszont beigazolódott, hogy ezek értelmes jelenségek, amelyek a lelki konfliktusainkból, a közben érzett érzelmi kilengéseink hatására alakulnak ki. Ráadásul minden testi folyamatot az agyunk vezérel! (…) Az Új Orvostudományban helyére kerültek az agyi „elváltozások” (mert az agyban minden megbetegedésnek nyoma van) és a korábbi orvostudományi rendszer kibővült a lelki tünetekkel is.

Végeredményben kiderül, hogy megbetegedés nem más, mint egy Lelki– Agyi- Szervi szinteken egyszerre és párhuzamosan lezajló folyamat, aminek biológiai értelme, célja, rendeltetése van, és ez nem más, mint a túlélés biztosítása, lehetővé tétele.

Először is, mi az a természettörvény?

Olyan szabályszerűség, törvényszerűség, ami tény, tehát igaz, és ezért bárhol, bármikor, bárki által ellenőrizhető. Például ahhoz, hogy egy kisgyermek megszülessen, kell egy férfi és egy nő. Egy nőből vagy két nőből, egy férfiből vagy két férfiből nem jöhet létre kisgyermek. Ez természettudományos tény. Akárcsak a gravitáció létezése. Akár hiszel benne, akár nem, ha kilépsz az ablakon a negyedik emeletről, összetöröd magad. (Persze mondhatjuk naiv, babonás módon, hogy a gravitáció ezért rosszindulatú - de ez attól, még nem úgy van.)   

Az Új Orvostudomány biológiai természettörvényei is így működnek. Természettudományos tények. Nem kell hinned benne! Nagyon leegyszerűsítve ez azt jelenti: ahhoz, hogy egy megbetegedésed kialakuljon, el kell szenvedned egy érzelmi megrázkódtatást. Punktum.

Mielőtt a természettörvényekre kitérünk, szeretnék néhány szót ejteni arról az emberről, akinek a mai tudásunk köszönhető. A biológiai természettörvények felfedezése, az összefüggések feltárása és az Új Orvostudomány leírása  a német kutatóorvos, Dr. Ryke Geerd Hamer nevéhez fűződik. 1978-ban a fiát baleset érte, és a fiú édesapja karjaiban meghalt. Borzasztó sokk volt ez az édesapjának. Hamer doktornak ezután feltűnt, hogy 1979 tavaszán kialakult egy hererákja. Mivel ő „orvos”, és hallott már a biológiáról, volt már fogalma a testünk szerveinek biológiai funkciójáról, felötlött benne a kérdés: „Vajon van-e valami összefüggés a fiam, utódom elvesztése, és a szaporító szervrendszerem - a herém - „daganatos” elváltozása között?„ Hamer doktor ebben az időben egy németországi rákklinikán dolgozott belgyógyász főorvosként. Egyben lehetősége volt elbeszélgetni sok rákos beteggel, és betegei esettörténetét kezdte kutatni...

Rájött, hogy minden hererákos beteg életében történt egy övéhez hasonló súlyos érzelmi megrázkódtatás, röviddel a rák megjelenését megelőzően! Ami igazán érdekes dolog, hogy a hererákos betegek esetfeltárásánál csupán egyetlen egy közös nevezőt talált! Egyetlen egy dolog volt közös a hererákos betegeknél, az elszenvedett sokkélmények, a lelki megrázkódtatások érzelmi tartalma: egy súlyos veszteségi konfliktus önértékelés letöréssel: egy szeretett hozzátartozó, gyermek, családtag, barát, vagy éppen háziállat elvesztése vonatkozásában. Hamer doktor ezután rájött, hogy a máj-daganatnál másféle, éhezési, éhen-pusztulási konfliktusról van szó. Úgy tűnt, minden ráktípusnak van sajátos, elváltozást beindító érzelmi konfliktusa…

Ezen a nyomon elindulva Hamer doktor az elmúlt két évtizedben barátai segítségével, több mint negyvenezer esettörténet alapján állította össze az Új Orvostudomány tudományos táblázatát. Az ebben foglaltak, bárhol, bármikor, bárkin ellenőrizhetőek. A táblázat tartalmazza az említésre méltó megbetegedéseket, a megbetegedéseket kiváltó biológiai konfliktusok érzelmi tartalmát, az elváltozáshoz tartozó agyi góc elhelyezkedését az agyban, az elváltozások biológiai értelmét, és hogy milyen tüneteket tapasztal az érintett az ún. konfliktus-aktív ráknövekedési, valamint a konfliktusmegoldás utáni gyógyulási helyreállítási szakaszban.

Mivel az Új Orvostudomány egy tudományos, mérnöki precizitású rendszer, szükséges megjegyezni, hogy NEM ÉRVÉNYES balesetek, mérgezések, a természetellenes (abnormális vagy egyoldalú táplálkozás is), besugárzás, és (az ezekre visszavezethető) fejlődési rendellenességek következtében kialakuló elváltozásokra.

Ki az a Hamer doktor?

Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer (belgyógyász szakorvos, fizikus és a teológia magisztere)

Hamer doktor idén 74 éves, minden túlzás nélkül korunk Galileije.

Galilei esetében nem sok vizet zavart a hétköznapi ember számára a naprendszerünk keringési elmélete. Azonban a megbetegedések kialakulásának ismerete ÉLET-HALÁL KÉRDÉS minden épeszű és józan gondolkodású ember számára. Galilei felismerése az Egyház világnézetére és mindentudóságának látszatára volt hiteltelenítő hatással. A jóságos, szerető Istent képviselő, teljhatalmú Egyház hajszál híján máglyára küldte. Az élve elégetést Galilei úgy úszta meg, hogy "esküvel letagadtatták vele" korszakalkotó felfedezését. Ez az inkvizíciós motívum visszaköszön 1986-ban, amikor a Hamer doktor ellen indított Bírósági Eljárás végén megfosztották őt orvosi hivatásának gyakorlása jogától, szó szerint az ítélet: "Nem tagadja le esküvel a Rák Vastörvényét, és nem tér meg az akadémikus orvostudományhoz." Hátborzongató megélni a való világunkban, hogy a lelketlen Pénzérdek hogyan próbálta meg Hamer doktort elhallgattatni. Az Életnek, az Igazságnak azonban nem lehet gátat vetni. Mert az igazság megismételhető.

Korszakalkotó felfedezése szükségtelenné tesz számos költséges és haszontalan, fél-megoldás jellegű gyógykezelést. A korunkban Istent és Igazságot képviselő Hatóságok eljárás alá vonták. Szervezett lejárató kampányt indítottak ellene, és az addig nagyra becsült és nemzetközileg elismert feltalálót és újítót hirtelen sarlatánnak titulálták. Az igazán szembetűnő, hogy a németországi újságok és televízióadók kórusban és szinkronban szajkózták a mocskolódást. Szó sem esett a hihetetlen gyógyulási eredményekről! (A Burgaui GNM-klinikán 6500 "menthetetlennek" nyilvánított rákos beteget láttak el, melyből 5 év múlva bizonyítottan 5900-an éltek, sőt élnek is!) Hamer doktort idős kora ellenére két alkalommal börtönbe zárták. Tessenek ebbe belegondolni. 

Egyetlen bűne az, hogy nem tartotta titokban a felfedezését. Többször megpróbálták megmérgezni, a rendőrség terrorizálta, és több, mint 60 alkalommal próbálták meg kényszer-elmegyógykezelni. Mivel Hamer doktort így sem sikerült elhallgattatni, az óriási mennyiségű hitelesített, egyértelmű bizonyíték birtokában nem sikerült lejáratni és meghazudtolni, így "demokratikus eszközökkel" száműzték Ausztriából, Németországból, Franciaországból, Spanyolországból, ahol orvosokat képzett és kórházakat alapított. Jelenleg Norvégiában él, kutatásokat végez, szakmai anyagokat és publikációkat készít.     

A megbetegedések vastörvénye

(Korábban: Rák Vastörvénye. Hamer doktor a rák kutatása során bukkant rá erre a természettörvényre. 1986-ban, amikor megtalálta az ötödik biológiai természettörvényt is, akkor döbbent rá, hogy ez nem csak a rákra, hanem minden elváltozásra érvényes - a biológiai természettörvényeknél jelölt kivételekkel. Kiderült, hogy minden elváltozás ugyanazon törvényszerűségek szerint működik, a két dolog, ami variálódhat, az a konfliktus intenzitása és a konfliktus-aktív szakasz időtartama. Ezek határozzák meg az elváltozás mértékét. "Mechanikailag" tehát nincs különbség a gégegyulladás és a gégerák között - csak az elváltozás súlyossága különböző. Bizonyára azért hagyta meg Hamer doktor ezt a nevet, mert a rákos betegségek esetében a leginkább nyilvánvaló az elszenvedett érzelmi sokk, és a hatására kialakuló szervi elváltozások összefüggése.)

Az első biológiai természettörvény: a Megbetegedések Vastörvénye, a Rák Vastörvénye. Minden ún. megbetegedés egy érzelmi megrázkódtatással keletkezik. 

A Rák Vastörvényének van három ún. kritériuma (attól kritérium, hogy mind a három teljesül).

a.) Minden ún. megbetegedés (ami magába foglalja a rákot is) egy váratlan, minden korábbinál súlyosabb, igen hevesen, drámaian, és elszigetelten megélt konfliktusélmény-sokkal keletkezik, egyidejűleg mind a három szinten: a lélekben, az agyban és a szerven. Ahhoz tehát, hogy egy agyi góc és egy testi elváltozás beinduljon, előtte törvényszerűen el kell szenvedni egy érzelmi megrázkódtatást. Ha az elváltozás nem mérgezés, nem baleset, nem sugárzás, vagy természetellenes táplálkozás következtében alakul ki, akkor csak konfliktus hatására indulhat be. Nincs más lehetőség.

b.) Az elszenvedett konfliktus érzettartalma meghatározza az agyban megjelenő elváltozás (ez az ún. Hameri góc) és a szervi elváltozás helyét. Értelemszerűen az érintett agyi vezérlőközpont által vezérelt szerven tapasztalható az elváltozás.

c.) A három szint folyamatai mindig szinkronban, egyszerre és azonos ütemben zajlanak le. Lélek- Agy- Szerv szinteken!

Ez azt jelenti, ha bekövetkezik a konfliktus, ez azonnal megjelenik az agyban, és azonnal beindul a szervi elváltozás. Az elváltozást beindító nyomógomb a lelki síkon van. Ha a konfliktus megoldódik, az agyi tünetek is megváltoznak, beindul az agyszövet helyreállítása, szervi szinten megáll a rákos növekedés, és a létrejött daganatok elbontásra kerülnek, a fekélyek, sorvadások újból felépülnek.

Ezt a különleges, jellegzetes, megbetegedést beindító érzelmi konfliktust nevezik biológiai konfliktusnak, az új Orvostudományban ún. DHS-nek. Ez abban különbözik az összes többi pszichológiai és egyéb konfliktustól, hogy lényében rázza meg az embert, és azonnali testi tüneteket produkálunk!

A DHS általános ismertetőjegyei:

  1. Drámai, lesújtó, lehengerlő, felzaklató, felháborító, heves. A konfliktust, a konfliktus témáját komolynak érezzük, nem tudunk megnyugodni miatta, kibillent a normál kerékvágásból.
  2. Váratlanul, felkészületlenül ér, mint derült égből villámcsapás, a meglepetés erejével hat. (Csak a váratlan, meglepetésszerű konfliktus-élményekre produkált érzelmi kilengés indít be szervi elváltozást! Amire fel tudunk készülni, vagy egyáltalán tudomásul vesszük, hogy megtörténhet - és esetleg bekövetkeznek - azokra nem produkálunk elváltozást!)
  3. Megütközés jellegű, konfliktust hordoz. Fennakadunk, rákattanunk, bekattanunk, és nem bírunk lejönni róla. Konfliktus nem létezik önmagában, mindig van oka, indoka. DHS-nél mindig van egy konkrét, jól behatárolható, beazonosítható érzelmi tartalma. Az érintett egyén, ha először talán nehezen is, de meg tudja határozni, mit érez/mit érzett a konfliktusnál.
  4. Elszigetelten megélt, nem beszélünk róla. Érzéseinket nem beszéljük ki, magunkba fojtjuk őket. Vagy azért mert  éppen nincs kinek elmondani, vagy azért mert nem akarjuk, hogy sajnáljanak, nevessenek rajtunk, vagy azért  hogy ne tudjanak róla, nehogy felhasználják ellenünk, stb. (A megbetegedéshez tehát elengedhetetlen tényező, hogy kibeszéletlen legyen, hogy magunkba fojtsuk érzelmeinket! A legjobb felkészülés tehát a súlyos betegségek ellen, ha rendszeresítünk egy lelki bizalmast!)
  5. Átmenetileg nincs megoldása. A rákos daganat vagy fekély addig növekszik, ill. terjed, amíg a konfliktus megoldatlan. Ha megoldásra kerül, átkapcsolunk megoldás utáni szakaszba: az agyi és szervi tünetek megváltoznak, a konfliktus ellensúlyozása, (biológiai megoldása) céljából létrejött testi elváltozás felszámolásra, helyreállításra, újjáépítésre kerül.

Nagyon fontos, hogy az öt ismertetőjegynek egyszerre kell teljesülni. Ha bármelyik hiányzik, nincs belőle testi elváltozás! Ha az egyiket kiiktatjuk, megfordul a különprogram, és belépünk a megoldási, gyógyulási szakaszba

Alapismeretek oktató video:

(Forrás: ujmedicina.hu) - Köszönet érte gerzsonnak

5
Értékelés: Nincs Átlag: 5 (2 votes)

Hozzászólások

Cadasil

Sziasztok

 A barátnőmnek kiderült, hogy Cadasil nevű betegsége van.

Szeretnék rajta valahogy segíteni, mert nagyon gyenge, van hogy a munkahelyére sem tud bemenni, hanem csak fekszik otthon, és zsibbad az egész teste. 

Szeretnék kérni valami tanácsot, hogy jobban legyen!

Előre is köszönöm a választ!

Értékelés: Nincs

Kedves Grid!

Sokat olvasom a hozzászólásaidat és ámulok időnként mi mindent tudsz. omg_smile.gif A germán medicináról kérdeznék, szívesen vennék információkat ellene-mellette. A címlapon megjelent cikket olvastam és a szervatlaszba is beleástam magam, de azt még nem sikerült teljes mértékben átlátnom.A könyvet is tanulmányozom, coffee.gif hiszek a dologban, mégis jó lenne mástól is ezzel kapcsolatos gondolatokat olvasni.( Olyan határozatlan vagyok, vagy mégsem?) rolleyes.gif Szóval, ha van kedved, kérlek boncolgasd egy kicsit ezt a témát légyszives. Előre is köszönöm, üdv:v

Értékelés: Nincs Átlag: 3 (2 votes)

Germán medicina cikk-előzetes

Kedves Vicaanyu!

 

Köszönöm a kedves soraidat, örülök, ha segíthetek a gondolataimmal.

Valójában egy másik cikk kapcsán kezdtem foglalkozni az Új Orvostudomány szemléletével, és - amennyire jelenleg meg tudom ítélni a begyűjtött információk alapján - messze nem természettudományosan felépített elméletről van szó. Ráadásként egyenlőre nagyon úgy tűnik, hogy összevetve azon cikkeket, írásokat, amelyekben azt bizonygatják, hogy mennyire tudományosan felépített az elmélet, lépten-nyomon önellentmondásba keverednek.

Nem állítom, hogy nem képesek emberek a gyógyulásra az általuk hirdetett tanok segítségével, de ezek a gyógyulások véleményem szerint sokkal inkább visszavezethetőek a pszichoneuroimmunológiára, mintsem az Új Orvostudomány által meghatározott okokra. (A pszichoneuroimmunológia azt kutatja teljesen tudományos környezetben és kontroll mellett nagy sikerrel, hogy milyen kapcsolat van a központi idegrendszer és az immunrendszer működése között sejtszinten.) Tehát szerintem az Új Orvostudomány nem más, mint egy jól kitalált eszköz, amely képes bizonyos, arra fogékony embercsoportban beindítani a természetes immunműködést azáltal, hogy számukra elfogadható, erőteljes képet ad a ,,tudatos énjüknek'' a pillanatnyi állapotukról és annak kimozdítási lehetőségeiről. Egyfajta szellemi placebó, ha úgy tetszik...

Ettől még nem titulálnám sem rossznak, gonosznak, sem károsnak.

Ami viszont számomra emberileg riasztó, hogy minden propaganda anyaguk nyüzsög az érzelemkiváltó didaktikai elemektől, amire semmi szükségük nem lenne, ha valóban tudományos felépítésről lenne szó (hogy csak egy egyszerű példát mondjak: teljesen mindegy, hogy szereted vagy gyűlölöd, sajnálod vagy megveted, esetleg közönyös vagy az irányában, az euklideszi  geometriában az, hogy  külső pontból egy egyenesre pontosan egy merőleges állítható, mindegyik esetben igaz, tehát semmi szükség a magyarázásánál érzelmeket kiváltó trükköket alkalmazni.)

Készültem egyébként egy teljes blogbejegyzést szánni a témának, mert mindenképpen megéri, és ebben úgy érzem, a hozzászólásod megerősített, tehát mindenképpen lesz ilyen cikk.

 

Szép napot

grid

Értékelés: Nincs Átlag: 5 (2 votes)

Kedves Grid!

Köszönöm a gondolataidat! Már elolvastam a többi bejegyzést is. Figyelemmek kísérem ezt (is) a témájú bejegyzéseket, várom a teljes készülőben levő cikkedet. coffee.gif

Üdvözlettel:v

Értékelés: Nincs
Zsani's picture

Bárcsak már mindenhol a gyakorlatban lenne!!!

Dr.Hamer felfedezésének úgy gondolom a jövőben még lesz visszhangja, annak ellenére, hogy már az orvosi egyetemeket is kézben tartják a gyógyszervállatlatok (gyógyszermaffia). Ez olyan felfedezés, olyan tény, melyet egyszerűen nem lehet elnyomni, elhallgattatni. Az emberek ha észzerűen, logikusan belegondolnak, akkor rájönnek, hogy nem a doktor állítása hamis, hanem az, amit korlátlanul tolnak az emberek fejébe a médián keresztül.

Értékelés: Nincs

Zsaninak gondolatok

Kedves Zsani!

 

Egyetértek, remek lenne, ha végre az emberek maguk tudnák a kezükbe venni a sorsukat. Ennek ellenére nem hinném, hogy a képlet ennyire feket-fehér lenne, amennyire lefested. Nem gondolom, hogy abból, hogy a médiából és egyéb helyekről áradó szemlélet nem igaz, következne, hogy Dr. Hamernek igaza van. Ez, úgy vélem, logikus...

Nem ítélem el Dr. Hamer tanait, de úgy vélem, nem véletlen, hogy nem mindenki számára elfogadhatóak és ezt viszont tolerálni kell. Ebből viszont következik, hogy mindazon sokaknak, akik számára ez a gyógyulási út nem lehetőség bármilyen oknál fogva, biztosítani kell mást. Úgy érzem, ez alapvető emberi jog, amely nem csak a gyógyszergyárakkal  és a ,,hagyományos nyugati'' orvoslással kapcsolatban kell megadnunk az embereknek, hanem bármely más  ,,alternatív'' utat is el kell fogadjunk, ha fel tud mutatni megfelelő mennyiségű eredményt (tudományosat és tapasztalatit egyaránt).

 

Szép napot

grid

Értékelés: Nincs
Zsani's picture

Szia Grid!

Egyszerűen fogalmaztam, de azzal nem azt értettem, hogy Dr. Hamer tanait 100%ban valósnak tartom, hiszen nem ismerem, nem láttam melyik rákos megbetegedéssel kapcsolatban mit is állít pontosan. Azzal a gondolattal, hogy bárcsak mindenhol a gyakorlatban lenne, csupán arra gondoltam, hogy az embert érdemes lenne egészében szemlélni, összefüggéseket keresni és meglátni. A válsztás joga ahogy mondod, megillet mindenkit, de a médián keresztül nem kapnak tiszta képet egészségükről, ezért utána kell járniuk az embereknek. Több forrásból már személyiségéhez, hitéhez igazodva dönthet- a gyógyulásnak tehát több útja is biztosítva van.

Szép napot neked is! Zsani

Értékelés: Nincs

Elgondolkodtató feladat

Tisztelt Olvasó!

 

Szeretnék feltenni a cikkel (és aki megkapta az ún. chip-es körlevelet, azzal kapcsolatosan is) egy aprócska kérdést:

Szerintetek miért van szüksége egy tényekkel igazolt, természettudományos felépítéssel rendelkező elméletnek érzelemkiváltó marketingfogásokra a cikkeiben?

(Figyelmes Olvasók előnyben)

Kíváncsian várom a válaszaitokat

grid

Értékelés: Nincs

Új Orvostudomány

Sziasztok! Elolvastam a cikket és egy két dolog eszembe jutott. Remélem, hogy érthető lesz, amit írok,mert ezek most az első gondolataim és cikáznak a fejemben..... rofl.gif Hogy miért van szüksége egy tényekkel igazolt természettudományos felépítéssel rendelkező tudománynak érzelmi fogásra? Egyrészt: Pont azért mert "csak" természettudományos felépítéssel rendelkezik, de nem az, mármint nem természettudomány. Természettudományos alapokon nyugszik, ez igaz, hiszen felhasználja az orvostudomány ismereteit, tényeit. De mivel lelki jelenségekből indul ki, sajnos, nem lehet természettudomány. Akárcsak a pszichológia, amelyet sokáig nem tekintettek tudománynak (egyesek még ma sem) mert a bigott tudományképbe nem fért bele, hogy az is tudomány lehet, ami nem látható, nem fogható, de legfőképp nem mérhető természettudományos módszerekkel. Márpedig a lélek és az érzések nem azok. Ez az új tudomány pedig belőlük indul ki. Mondjuk szerintem aki hallott már a test-lélek-szellem egységéről és egy kicsit is érdeklődik a pszichológia iránt annak ezek a gondolatok (hogy az érzelmeink hatnak a testünkre,és akár komoly megbetegedéseket is okozhatnak) nem újdonságok. (itt osztanék meg egy gondolatot, amit találtam a neten, ugyanis az első gondolataim közt ott volt az a szó, hogy pszichoszomatika, így gyorsan kutakodtam egy kicsit és ezt találtam: "Egy másik megközelítés szerint (és a jelenleg hivatalos orvosi álláspont ez) minden betegség pszichoszomatikus, ugyanis minden betegség kialakulásában szerepet játszhatnak a biológiai okok mellett pszichés, szociális tényezők is és a betegségeknek lehetnek lelki és társas hatásai is." Pszichoszomatikus betegségek új megközelítésben - Csabai Márta interjú Csabai Márta: Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Kutatóintézete tudományos főmunkatárs, kutató, számos könyv (Pl. Testbeszédek) szerzője, számos vizsgálat főmunkatársa. Csak hogy lássuk, hogy az orvostudomány sem pusztán sejtek halmazának tekinti az embert.) Másrészt: Azért mert az embereket az érzelmeiken keresztül lehet elérni (és sok esetben megfogni) Az mindenkinek van, azt mindenki "érti", így mindenki elérhető. Ellenben olyan tudományos jártassággal, olyan ismeretekkel, hogy megértse a tudományos fejtegetéseket már nem biztos, hogy minden ember rendelkezik. Az az információ viszont ami erős érzelemmel kísérve érkezik hozzánk, azt tutira megjegyezzük egy egész életre. Nem egy kutatás irányult erre a témára a pszichológián belül. Plusz a mai világ emberei sajnos el vannak telítődve olyan erős ingerekkel hogy ha nincs kellő intenzitása valaminek akkor arra fel sem figyelnek. Hát ennyi így elsőre. angel_smile.gif Köszönet Grid a cikkért, és hogy gondolkodásra, vitára "bujtod fel" az embereket ( no nem mintha az oldal nélkülözné a vitákat ) boxing.gifclap2.giftongue.gif Üdv, K. Ági wave.gif

Értékelés: Nincs

Érzelem, lélek kontra Tudomány

Szia Ági!

 

Örülök a gondolataidnak, teljesen világos, tiszta, hogy foglalkoztál már hasonló témával, olvasgattál ilyen témájú könyveket. Ellenben - engedelmeddel - vitába szállnék néhány állításoddal.

Egyrészt azt írod, hogy lelki jelenségekből nem indulhat ki természettudomány, hiszen nem adható rá megfelelő definíció. Ezt cáfolandó például remek példa konkrétan a pszichoneuroimmunológia. Ez egy olyan elmélet, amely remek definíciót ad a lélekre, illetve az érzelmekre, ugyanakkor alapvetően az érzelmek és a központi idegrendszer és az immunrendszer kapcsolatát vizsgálja sejtbiológiai szinten. Az egész teljes mértékben természettudományos alapossággal felépített, sejtbiológiailag alátámasztott és tudományos fórumokon vitába bocsátott elmélet. Azaz minden szempontból (felépítés és protokoll szempontjából is) messzemenőkig tudományosan elfogadható és a  Természettudományba, mint kategóriába könnyedén beilleszthető. Visszatérve a definiálhatóság problémájára, tehát van olyan elmélet, amely tudja kezelni ezt a problémát, ha viszont tudja kezelni, akkor az mérhetővé is válik, vagy azzá válhat a technika fejlődésével, ha a technikai háttér még nem kidolgozott a méréshez a definíció létrejöttekor.  Nyilván ez nem azt a ,,lélek'' fogalmat fogja mérni, amit mondjuk egy vallási alapon adott meghatározás kijelöl, hanem azt, amit a szóban forgó tudományos elmélet definiál. Ez két különböző dolog, amiket mindenképpen el kell különíteni egymástól. (Csak halkan szeretném megjegyezni, hogy én a pszichológiát azért nem hoznám a képbe, mert az Bölcsészettudomány, nem Természettudomány, tehát minden szinten teljesen más szabályok vonatkoznak rá.)

Azt írod, hogy azért kell az embereket az érzelmeiken keresztül megfogni, mert az mindenkinek adott és azt mindenki érti, majd később hozzáteszed azt is, hogy az információ érzelemhez kötése elősegíti a információ hosszú távú memorizálását. Ennek nagyrészével egyet is értek, csak egy aprócska hibát látok az okfejtésben az említett társaság esetében. Ahhoz, hogy az információ bevésődése megtörténjen, nem szükséges negatív érzelem. A lényeg csupán az érzelem, az lehet bármilyen minőségű. Viszont én személy szerint az Új Orvostudomány esetében eddig még csak és kizárólag olyan anyaggal találkoztam, amely negatív érzelmekre hat, azokat generálja zseniális hatékonysággal. Jogos lehet a kérdés, hogy ha teljesen mindegy, hogy milyen az érzelem a bevésődéshez, akkor most mit kötök ebbe bele? Azért tartom fontosnak az érzelem minőségét az információközléskor, mert van egy hatalmas különbség a pozitív érzelemmel bevésődött információk és a negatív érzelemmel bevésődöttek között. Méghozzá az, hogy amikor negatív érzelem éri az agyat, akkor az érzelem erősségének a mértékében blokkolja az agy a racionális gondolkodóképességet. Ez azért van, mert van az agyunkban egy központ (ún. ,,hüllőagy''), ami semmi másért nem felelős, csak azért, hogy vészhelyzetben életben tartsa a testet. Ehhez viszont az kell, hogy a racionális tudat ne szóljon bele az ösztönös cselekvésbe, azaz ne álljon neki valószínűségeket és esélyeket latolgatni a kritikus pillanatban, mert akkor csökken a túlélés esélye. Tehát ekkor a hüllőagy nemes egyszerűséggel letiltja az intellektust.

Összesítve tehát negatív érzelemmel elérhető az, hogy olyan információt égessünk az emberek agyába, amelyeket az ember nem kérdőjelez meg, hiszen az információ okozta félelem blokkolja a racionális gondolkodóképességet, és arra fogékonyak esetében ez később, az információ bármikori ismételt felidézésekor is változatlan intenzitással bekövetezik.

Azt is írod, hogy kellő érzelmi intenzitás nélkül a ma emberénél nem érhető el a figyelemfelkeltés és a koncentráció. Ezzel kapcsolatban hála az égnek nekem ellentétes tapasztalataim vannak, de ha így is van, azt is el lehet érni pozitív érzelmekkel, nem kell a negatív tartományban maradni

 

Szép napot

grid

Értékelés: Nincs

Gridnek

Szia Grid!

Köszönöm az észrevételeidet regular_smile.gif A pszichoneuroimmunológiát még nem ismerem behatóbban, majd akkor ez után. book.gif A Bölcsészettudomány nem is akartam belekeverni, távol álljon tőlem, csak arra utaltam, hogy a pszichológiában használatos mérési módszerek a természettudományból/tól származnak és ismerek olyan embert (és nincs egyedül), aki csak azt fogadja el pszichológiának amit ezzel lehet kezeni. Ami nem irható le számokkal, képletekkel az nem pszichológia. És az új orvostudomány is az érzelmekből indul ki, ez az egyik alappillére.Ezért jutott eszembe a pszichológia.

Illetve én csak az érzelmek/hatások intenzitásáról beszéltem, de ehhez a látványt is hozzákapcsolnám, teljesen pontosan az ingerek intenzitását értettem alatta. Persze, hogy ez nem mindenkire érvényes, hála istennek rolleyes.gif Csak nagyképűen és talán helytelenül tettem egy általánosítást a mai világra look.gif

Szép napot! K.Ági wave.gif

Értékelés: Nincs

Hozzászólás írása

Tartalom átvétel