A felélt jövő - 1. rész

Az ELTE - Fenntartható Fejlődés Egyetemközi Kutatócsoport helyzetértékelője

Ebben az írásban megvizsgálunk egy olyan jövőképet, melyet ellenségünknek sem kívántunk volna, mégis ránk vár. Ilyen jövő ismerete súlyos terheket ró az írástudóra. Milyen felelősségünk van, mit tehetünk? A kutató tényeket tár fel. Nincs döntéshelyzetben, szavát azonban fölemeli.

1. A jövő – mely tulajdonképpen nincs is

Nehéz felfogni a mai ember számára, hogy milyen válságos helyzetben vagyunk, milyen nehézségekbe sodortuk magunkat saját életformánk következtében és annak folytathatóságának érdekében. Nemzedékünk meg fogja érni a körülöttünk lévő mesterséges világ fokozatosan gyorsuló, hatványozott ütemű összeomlását. Ha az olvasó 1960 után született, nagyon jó esélye van rá, hogy erőszak, járványok vagy éhínség végezzen vele.(1) Állításom rendkívül merésznek, ugyanakkor félelmetesnek tűnik. Mégis, ha végigjárjuk ennek az írásnak a gondolatmenetét, nyilvánvaló lesz, hogy változás és változtatás nélkül élve a mai társadalom és annak minden jelenlegi tudása, képessége és vívmánya jórészt semmivé lesz, lakóival együtt.

Meglepő gondolataim alátámasztására a teljesség igénye nélkül felidézek néhány olyan nehézséget, vagy ha tetszik kihívást, melyek előttünk tornyosulva egyelőre lehetetlenné teszik egy olyan jövő képét, melyet talán elképzeltünk magunknak. Az első ilyen nehézség a bolygó éghajlatának nyilvánvaló változása. Önmagában ez is elég lenne ahhoz, hogy aggodalommal szemléljük jövőnket, még inkább gyermekeink jövőjét, de további, és még megoldhatatlanabb gond az a jelenlegi ésszel fel is alig fogható, és agyonhallgatott erőforrásválság. Ez olyan komoly, hogy tíz éven belül egyre élesebben kirajzolódva rendezetlenségbe taszíthatja társadalmunkat. A világhatalmi sakkjátszma és az ember genetikai öröksége pedig mintegy megkoronázza az egész jelenségkört.Írásomban röviden ezekre a tényezőkre térek ki.

Alaptétel: A növekvő népesség és gazdaság növekvő erőforrás-felhasználást kíván, mely gerjeszti a népességnövekedést. Ebben a visszacsatolásban áll a lényeg. A felhasználás és a népesség is nő, ugyanakkor a bolygó véges, ráadásul két súlyos nehézség (ebből következően) most egyszerre lép fel.

Érdemes megfontolni egy történetet, a Szent Máté-sziget rénszarvasainak esetét. Egy faj, ha olyan környezetbe kerül, ahol nagy bőségben talál táplálékot, akkor komolyabb szaporodásnak indul. A szaporodásnak a táplálék elfogyása vagy a természetes ellenség vet véget. A faj a környezetében olyan változásokat is okozhat, amelyek kipusztulásához vezetnek. A szigetet, amíg nem élt rajta rénszarvas, tíz centiméter vastag rénszarvaszuzmó borította. 1944-ben egy 29 állatból álló rénszarvascsordát telepítettek a szigetre. A csorda szaporodása, mivel bőségesen volt táplálék, exponenciális függvényt követhetett. Az exponenciális függvény szerinti szaporodás azt jelenti, hogy a szaporulat mindig az éppen meglévő létszámmal arányos. 1957-ben már 1350 egyed élt ott, 1963-ban pedig 6000. Addigra lelegelték a zuzmót és 1963-1964 kemény tele végzett a csordával. A tavaszt csak 41 tehén és egy terméketlen bika élte meg. Ez a kipusztulás törvényszerű volt, mivel a rénszarvasok felszabadultak a létszámukat szabályzó hatások alól. Egyrészt nem ritkították őket a ragadozók. Másrészt nem vándorolhattak máshová, ezért a zuzmó nem újulhatott meg. Ha már állatok, akkor La Fontaine, aki meséinek végén mindig egy kérdést tesz fel: moralite? Azaz: tanulság? Hogy van-e tanulság, remélem, kiderül.

2. Éghajlati és erőforrásválság

2.1. Időjáráscsinálók

A cím arra utal, hogy régen az isteneket értették az időjárás irányítóin. Manapság már senki sem hiszi, hogy külön istene lenne az esőnek, vagy a Napnak, helyette azt gondolják, hogy az időjárás alakulásáért a légkört leíró állapotjelzők (nyomás, sűrűség, hőmérséklet, moláris összetétel, stb.), a besugárzás, a felszín tulajdonságai, a légkör átlátszósága, stb. a felelősek. Nagyon kevesen gondolnak bele abba, hogy az időjárás nagyléptékű alakítói a múlt század ötvenes évei óta mi magunk vagyunk.

A világméretű éghajlatváltozás tény, és most már nem lehet sokáig semmibe venni; ezt valamennyire jelzi Al Gore Nobel-díja is. (2) Az emberi tevékenység következtében a Föld átlaghőmérséklete 0.6 C°-ot emelkedett az ipari tevékenység előtti időhöz képest.(3) A légköri CO2 mennyiséget pedig az emberiség jelentősen megemelte; az ipari termelés előtti 280 ppm-hez képest most 380 ppm(4) (IPCC, 2007). (1. ábra)

1. ábra:

 • Bal oldal: A légköri CO2 mennyiségének változása 1960 és 2000 között, ppm egységekben. A növekedés oka kétségtelenül a polgárosult (civilizált) életforma és ipari termelés. Az éves ingadozások (fűrészfog-alakzat) az északi félteke lombhullató erdőinek évszakos változásaival függnek össze. Vegyük észre, hogy 1970 után a növekedés mértéke a 10 ppm / évtizedről 15-18 ppm /évtizedre változott, jelenleg pedig 30 ppm/évtizednél tartunk (ez nincs az ábrán).
 • Jobb oldal: A szén-dioxid szint (felül) és a hőmérséklet változása (alul), az elmúlt 400 ezer év során, a Déli-sarkon vett jégminták alapján. A két görbe együttfutása nyilvánvaló, tehát a CO2-szint változását a hőmérséklet változása követi. Kétségbeejtő, hogy napjainkban az emberi tevékenység miatt a szén-dioxid szintje elérte a 370 ppm értéket, ezt nyíl jelzi a jobb felső sarokban. A hőmérséklet kb. 4 fokot emelkedik majd, ha követi a CO2 görbét.

Köztudomású, hogy a CO2 üvegházgáz, azaz csekély mennyisége ellenére rendkívül hatásosan megköti az hőkisugárzást a Föld felszínéről a világűr felé.(5)

A légkörmodellek szerint a Földnek ekkora mennyiségű szén-dioxid hatására 2-3 C°-al kellett volna fölmelegednie, de a valóság ennek harmada (Stainforth et al., 2005). Egyre nyilvánvalóbb, hogy ez annak köszönhető, hogy az ősmaradványi erőforrások elégetése rengeteg permetet (aeroszolt) és koromból meg porból álló részecskéket juttat a felsőlégkörbe, mely csökkenti a bejutó napsugárzás erősségét.(6) Sajnos azonban még a por jelenlétében is növekszik a Föld átlaghőmérséklete. Előrejelzések szerint, ha a jelenlegi ütemű CO2kibocsátás folytatódik (és növekszik), akkor 2050-re a Föld átlaghőmérséklete 2-5 C°-al növekedhet meg.

2.2. Az éghajlatváltozás következményei

Jelenleg sokan egyszerűen nem érzékelik a veszélyt, amely az éghajlat változásából keletkezett. Csak röviden térek ki a legfontosabbakra.

 • A jelenleg a Földön élő fajok mintegy 1/3-a kipusztulhat ha még 2 C°-al növekszik a hőmérséklet. Ez elképzelhetetlen csapással járna bolygónk élő rendszerére (ökoszisztémájára). Az ember fennmaradása egy ilyen környezetben alig biztosítható, ennek egyszerűen az az oka, hogy az ember a tápláléklánc végén foglal helyet, ezért csúcsragadozóként fogható fel. Az emberiség túléléséhez 23 nagyrendszer működése szükséges, ezekből 15 jelentősen sérült, többségük visszavonhatatlanul (Millenium Ecosystem Assesment, 2007).
 • Az átlaghőmérséklet növekedtével négy egymástól független csapás is fenyegeti az élővilágot:

1. A hőmérséklet növekedésével biztosan elolvad az Északi-sark jege. Ennek következtében a Golfáramlat előterében felhígul a só sűrűsége, ez pedig magával hozza az áramlat lelassulását, hiszen azt a só sűrűségkülönbsége (gradiense) hajtja. Egész Európa átlaghőmérséklete 4-5 C°-al fog csökkenni, a legrosszabb következmények a világtengerek mentén fekvő országokra várnak (az atlanti éghajlat szinte

eltűnik és a helyét a belső, kemény szárazföldi éghajlat veszi át (7)). A grönlandi jég elolvadása megemeli a tengerszintet néhány méterrel.

2. A hőmérséklet növekedésével a világtenger is melegszik, és CO2-megkötő képessége ezzel csökken, tovább gyorsítva a felmelegedést.

3. Továbbá a melegedés miatt összeomlik az Amazonas-medence őserdei élővilága, tovább emelve a CO2-szintet, mintegy 150-200 ppm-el, ami akkor szintén gyorsítani fogja a felmelegedést.

4. Ha 5 C°-ot sikerül emelni a bolygó hőmérsékletén, akkor felolvad az összefüggő jégtakaró a föld alatt Szibériában.(8.) Az ott található jég 10%-ban metánt tartalmaz; a vízmolekulák csapdába zárják a metánmolekulákat (klatrát-szerkezet) (Sloan, 2003). Ha mindez felszabadul (a jelenség Nyugat-Szibériában már zajlik), akkor összesen 450 milliárd tonna metán jut a légkörbe, ami rövid távon annak felel meg, mintha 23-szor annyi CO2 jutna ki. Amikor ez megtörténik a légköri viszonyok annak felelnek majd meg, mintha a CO2 sűrűsége 3900 ppm lenne; azaz a jelenlegi mintegy tízszerese. Ennek következtében több tíz fokos hőmérséklet-növekedés várható.

 • A nagyvárosok egy részének vízhálózatára csapást jelent a fölmelegedés. Sidney víztartaléka 2 évre elegendő, mert a vízgyűjtőben a szokásos csapadék 45%-a hullik már évek óta.(Australian, 2004). A folyamatos aszályok következtében a Föld gabonatartalékai az 1986-os 100 napról mára 40-50 napra zsugorodtak, a 2004-es kiugró termés ellenére is (a mezőgazdaságra más nehézségek is várnak, ld. később).(9)

2.3. Erőforrásválság

Egy ideje egyre többen ismerték fel, hogy az ősmaradványi erőforrásokra épülő mesterséges társadalom nem tartható fenn sokáig, mert nem lesz többé olcsó erőforrás (olaj). Óriási teljesítményeink egyszerűen annak köszönhetőek, hogy rendkívül olcsón tudunk erőforrásokat rendszerbe állítani azért, hogy bármit gyártsunk, mozgassunk, vagy hogy kényelmesebben éljünk. Az USA éves fogyasztása erőforrásokból 3-szor több, mint amit a területén élő növényzet összesen megköt.

Az 1980-as évektől kezdve mind több kutató foglalkozott a készletek kimerülésének gondolatával, ezt nevezik olajhozam-csúcs elméletnek (peak oil theory). A dolog lényege a következő. A Földön a lélekszám növekszik, és legalább ezért növekedni kell az energiatermelésnek is. Egyébként már az is igaz, hogy egy ember is többet fogyaszt, mint korábban, így állandó népesség mellett is egyre több erőforrást használunk. Ezek a folyamatok hatványozódó (exponenciális) erőforrás-felhasználást eredményeznek, ám a készletek végesek. Ezért szükségképpen elérünk egy csúcsot, amin túl az olajkitermelés a véges készletek miatt már nem növelhető. Ez az olajcsúcs (2. ábra).

2. ábra: A Föld olajtermelése 2050-ig, egy 2004-es, több független szakértői csoport EWG, BP, ExxonMobil, ASPO) által megerősített előrejelzés alapján. A geofizikusok egybehangzó becslése alapján könnyen (=1 hordó erőforrás ráfordításával 58 kitermelt hordó) olajból már nincs több a Földön; illetve annak esélye, hogy nagy mezők (mint pl. a szaúdi Ghawar, mely a világtermelés tizedét adja) már nincsenek feltáratlanul, 95%. Ezt az is alátámasztja, hogy 2001-ben 8 nagy mezőt fedeztek fel, 2002-ben 3-at, 2003-ban, és azóta egyet sem. Lehetséges a nehezen kitermelhető mezők felhasználása (olajpala és olajhomok lelőhelyek), de ez távolról sem olcsó (1 hordónak megfelelő erőforrás befektetése 2-3 hordó olajat eredményez). A visszaesés kezdetét a legtöbb szakértői csoport 2005 és 2012 közé tette; de túl vagyunk már rajta. A nyersolajkészletek tetőzése 2005 nyarán volt, ha pedig mindent beleszámolunk az olajba (ún. összes folyékony készlet), akkor 2006 májusában. Egyelőre a visszaesés nem szembetűnő, mert az évi 1-1.5%-os visszaesés nem a nyugati társadalmat sújtja. Viszont 2015-re a várt növekedés és a valódi készletek különbsége 35.2% lesz, és ez egy derűlátó becslés.

A fenti ábrához rendkívül hasonló az egy főre eső erőforrások görbéje is (3. ábra). Az olajcsúcs számos következménnyel jár rögtön a bekövetkezése után. A kitermelés csökkenése az első években 2-3% lehet, míg a világ igénye ugyanennyivel növekszik évente. Ez az olajcsúcs utáni évben már 4% hiányt jelent, amely 5 éven beül 15-20%-os be nem tömhető réshez vezet. Ebből olyan válság következik, amelyet nehezen tudunk elképzelni manapság. Az olaj adja a villamos áram termelés 40, illetve a közlekedés erőforrásainak 90%-át. Ebből látható, hogy olaj hiányában súlyos ellátási zavarok várhatóak.(10) Ellátási zavarok miatt akár 2009-ben előállhat egy vészhelyzet ugyanis a kereslet és a kínálat között 5% rés lehet 2008 végén, ami 2009 közepére 8% lehet (közepesen derűlátó becslés). Emlékeztetünk arra, hogy az 1979-es olajválságot, amikor Nagy-Britanniában 3 napos munkahét volt, az Egyesült Államokban pedig üres autópályák és benzinhiány, valamint áramkimaradások; 9%-os hiány idézte elő. Akkor az OPEC nem volt hajlandó adni olajat, most pedig képtelen lesz majd – ez a válság nem oldódik meg "magától", mert nem növelhető a kitermelés.

Végül is a helyzet még bonyolultabb és komolyabb, mint ami az eddigiekből látszik. A közgazdászok döntő többsége nincs tisztában a fent ismertetett helyzettel, ezért a gazdasági nehézségekre a folytonos gazdasági növekedés hamis képét ajánlják - sőt erőltetik -megoldásként. Csakhogy a mindenáron növekvő gazdaság veszélye kettős. Az erőforrás- és nyersanyagigény hatványozottan (exponenciálisan) növekszik. A társadalom nyersanyag-felhasználása már így is megegyezik a teljes élővilág nyersanyagforgalmával, a fénymegkötéssel (fotoszintézis) felhalmozott növényi erőforrások felét az ember hasznosítja. Az erőltetett gazdasági növekedés biztosan a végpusztulásba juttatja a bolygót, akár azzal, hogy megkétszerezi az üvegházgázokat a légkörben és ezzel az élővilág összeomlik, akár (de inkább ezzel együtt) úgy, hogy feléli az összes elérhető olcsó ősmaradványi erőforrást, és az olcsó erőforrásokra épült társadalom összeomlik.(11)

3. ábra: Az olajcsúcs jelentősége az egy főre jutó erőforrás-termelésben mutatkozik meg. A világ egy főre jutó erőforráselőállítása 1979-ig növekedett. Lényegében az első olajválság (1973) idejében torpant meg, majd állt le véglegesen, de ennek nem a fogyás volt az oka, hanem az, hogy az OPEC szándékosan visszafogta a termelést. Az ábra értelmében azonban 2008 és 2012 között visszafordíthatatlan folyamatok indulnak meg a világban. 2008-ban a Föld eléri az olajcsúcsot, azaz a legtöbb egy évben kitermelt olajmennyiséget. 2012-ig fokozatosan csökken a kitermelés, az igények azonban növekednének. Ez egyre nagyobb gazdasági és társadalmi feszültségek forrása lesz,. 2012-ben lényegében az 1970-es szint elé esik vissza az erőforrás-termelés, és az addigra felhalmozott feszültség miatt összeomlik a rendszer. Látható, hogy a hatványozott növekedést megtorpanás, majd ugyanilyen esés követi. 2030-ra véget ér az ipari társadalom, és az 1930-as szintre áll vissza az erőforrás-termelés, ha ugyan megáll akkor a csökkenés.

A legújabb, egyelőre még csak kevesek által ismert adatok alapján a Föld termelésének harmadát adó négy nagy szaúdi olajmező termelése 2006 januárja óta csökken.(12) Márpedig, amint a 2. ábra is mutatja, 2004 után már csak a közel-keleti kitermelés állt saját csúcsa előtt; azaz, ha a közel-keleti olajkitermelés tetőzik (márpedig ez most bekövetkezett), akkor a bolygó elérte az olajcsúcsot.

Ugyan van még némi szenünk és földgázuk, azonban ezekből is egyre több fogy, ráadásul bányászatuk és szállításuk olajat igényel. Szénből az export csúcsa (azaz a piacon mozgó összes szén mennyiségi csúcsa) 2010-2014 között várható, a tényleges kitermelési csúcs 2018-ban. Gázra ugyanezek az adatok 2012 és 2014.(13)

A részletek kifejtése nélkül vizsgáljunk meg néhány következményt.

 • Az ősmaradványi erőforrások adják a villamos áramtermelés 66%-át (az olaj 7%-a, a földgáz 44%-a, a kőszén 88%-a, a víz- és atomerő 100%-a ide fordítódik). Az ősmaradványi erőforrások kiesése fokozatos áramkorlátozást, illetve teljes kimaradást okoz 5, illetve 10 éven belül. Áram nélkül a mai társadalom nem képes fennmaradni, a városi életforma megoldhatatlan nehézségekbe ütközik. Ha nincs szállítás, az élelmiszer nem jut el a városokba (a szállítás 90%-a olaj alapú); áram nélkül megszűnik a vízellátás, a tájékoztatás és a hírközlés. Mivel a fejlett világ a kapcsolattartásra egyre jobban a világhálót és a hordozható telefon-rendszert használja, ezért ez a terület is komoly visszaesést fog elszenvedni. (Duncan, 2006) 2015-re a jelenlegi kitermelés egyharmadával visszaesik. Ez az áramtermelésben 500 ezer MW villamos teljesítmény kiesését jelenti.
 • Olaj hiányában a műanyaggyártás (mely az élet egyre több területén kizárólagos, és az anyagforgalom jó részét teszi ki) visszaesik.
 • Ősmaradványi erőforrások nélkül nem lehet műtrágyákat és vegyszereket előállítani.(14) A gépek is leállnak, mindez együtt a zöld forradalom utáni mezőgazdaság végét jelenti. A termésátlagok a harmadukra-ötödükre esnek vissza.
 • A növekvő erőforrás-árak miatt pénzromlás lép fel, mely többé nem áll meg. A folyamatot gazdasági válság és munkanélküliség követi, mely a fogyasztói társadalom bukásához vezet; ezzel megszűnik az anyagfölötti vágyak elnyomása, és a társadalom szűk érdekcsoportok általi kihasználása és tudati befolyásolása.
 • A Marshall-görbén az árindex fölfelé, a termék-kibocsátás balra (csökkenően) mozdul el, a következmény: árszínvonal-növekedés, fogyasztáscsökkenés, tartós világválság.
 • Az összeomlás sorrendje: az erőforrás-kínálat csökken, a gazdaság zsugorodik, a közegészségügy, mint a legdrágább és legkifinomultabb ágazat, összeomlik, ezt követik a zavargások, járványok és éhínségek. A fejlődő világban a zöld forradalom utáni mezőgazdálkodás megnövekedett termésátlagai a népesség növekedését is maguk után vonták. Amikor ezekben az országokban az erőforráshiány miatt visszaesnek a termésátlagok, továbbá összeomlik a gazdaság, a valószínűségre hagyatkozva egy embernek 1/5=20% esélye lesz élelemhez jutni, és 50-60% esélye lesz túlélni a járványokat és zavargásokat, azaz összesen 85-90% eséllyel nem maradhat életben. Az egész harmadik világ népességére nézve ez mintegy 4-4.5 milliárd ember halálát jelenti majd, körülbelül 2040-ig bezárólag.(15)
 • A nyugati világ szerencsésebb, mert a megnőtt termésátlagokat nem követte a népesség megugrása, a termelt többletet a haszonállat-állomány eszi meg, ezért van mindennap hús a nyugatiak asztalán. Ezt a közbeeső láncszemet eltüntetve a táplálékláncból, a nyugati világ élelmezése megoldható. Azonban az igények jó részéről le kell mondani, hogy a túlélés biztos legyen. Ez, és az erőforráshiány óhatatlan zavargásokkal jár majd, így nyugaton is számítani kell 50% emberveszteségre, ez mintegy 700 millió fő.(16)

A következmények súlyosságát tekintve ez az eddigi legnagyobb csapás, ami ránk vár. Most nézzük, hogy mi az, amit nem érdemes, vagy lehetetlen megoldani, és miben felesleges hinni.

2.4. Ami nem megoldható

Sokak válasza az a fenti nehézségekre (amiket ők inkább "kihívásnak" mondanak), hogy a gazdaság a kényszer hatására majd megkeresi azt az utat, ami járható. Ráadásul egy közkeletű válasz szerint majd kitalál valami megoldást a tudóstársadalom. Többen a megújuló erőforrásokban látják a jövőt.

Úgy tűnik, hogy szinte minden vezető államférfi és közgazdász a fenti tévedések valamelyikének rabja; ezeken keresztül, illetve ezek következtében pedig egy mit sem sejtő népesség él a világon. A tudománynak sokan természetfölötti hatalmat tulajdonítanak, pedig eredményei mögött a fizika törvényei állnak - és nem utolsósorban erőforrás-felhasználás. "Üzemanyag" nélkül a tudomány sem működik; s mivel a tudomány rendkívül kifinomult vívmányokat használ, ezért működése roppant erőforrás-igényes. Továbbá egyes tudománytörténészek szerint a tudomány jelenleg nincs "felfedező kedvében", a felfedezések arányában csak az 1600-as évek szintjén áll, és messze van attól a csúcstól, mely az 1870-es éveket jellemezte (Huebner, 2005). Ezen összetett okok miatt úgy tűnik, hogy nincs sok esély egy átütő tudományos felfedezésre. A piac pedig, amely kikényszeríthetné a változást, már régen nem befolyásolható, nem téríthető ki a növekedés pusztító folyamatából.

Ami a további olajlelőhelyeket illeti, erről már írtam, annak esélye, hogy még vannak könnyen kitermelhető, olcsó olajat adó nagy mezők a Földön, 5%. A felfedezések egyre csökkennek, az igény nő, kinyílt az olló, és napról napra nyílik.

A megújuló és zöld erőforrások esete sem bíztató. Ezek a termelés 1-2%-át teszik ki, ami egyszerűen túl kevés bármihez. Annyi fejlesztésre és építésre, illetve gyártásra már nincs sem idő, sem pedig hagyományos ősmaradványi erőforrás, amennyi akár a jelenlegi termelés 1/10-ét adná később! Egy példa. Németországnak van a legnagyobb szélerőmű-rendszere az Európai Közösségen belül. Azonban ebben az országban a fogyasztás növekedésével sem tud lépést tartani a szélerőművek létesítésének üteme, nemhogy a villamos áramtermelésből egyre többet teljesítene.

Összességében is igaz, hogy bármelyik zöld erőforrást 40-szeresére kellene felskálázni ahhoz, hogy lépést tartsunk az ősmaradványi források fogyásával. Számszerűen: 2015 decemberéig naponta 400 MW új erőforrást kellene rendszerbe állítani az összeomlás elkerülésére. Összehasonlításul: Paks egy blokkja 440 MW villamos teljesítményű.

Az egyik varázsszó a területen a hidrogén. Azt állítják egyes szakértők, hogy a hidrogén lehet a jövő olaja. Ez persze két okból sem működik. Egyrészt ha a hidrogént üzemanyagként szeretnénk használni, akkor elő kell állítani, ez pedig hagyományos erőforrásokat köt le, ráadásul a hidrogén nehezen szállítható, folyékonnyá pedig csak -235 C°-on válik, és könnyen elillan, továbbá sokkal robbanásveszélyesebb, mint a benzin. Előállítása, és szállítása hagyományos erőforrást igényel, tehát azt kiváltani nem képes. Ráadásul, ha hagyományos erőforrásokkal (pl. földgázzal) állítják elő, több CO2 keletkezik, mintha azt a hagyományos erőforrást közvetlenül használtuk volna fel; ugyanakkor a folyamat teljes mérlege elég rossz ahhoz, hogy ne lehessen varázsszernek felfogni.

Az atomenergia veszélyes, ez szinte közhely, mégsem riadnánk vissza tőle, ha segíthetne. De erre nem képes. Az urán is véges készletekkel van jelen a Földön, kitermelése a jelenlegi erőműpark működtetésével 2030 környékén tetőzik, de ha az ősmaradványi készletek fogyása miatt növeljük az atomenergia részarányát, akkor ez hamarabb beköszönt.

A fúziós erőművek első, valóban működő példánya 2040-re várható. Látható a fentiekből, hogy akkor már késő. A fúziós erőművek pillanatnyilag szinte csak megoldandó nehézségekkel küzdenek technológiai szinten.(17)

Abban sem nagyon bízhatunk, hogy az emberiség képes lesz nagy léptékeken összefogni. A piaci társadalom nagyon erősen kiélezte fogyasztói ösztöneinket, amelyek természetes genetikai örökségünk legmélyebb rétegeiben vannak; ezért olyan rendkívül hatékony a fogyasztásra és felhalmozásra felhívó reklám. Az ember genetikailag a rövid távú előnyökre van hangolva, és ha nem mérlegel józanul, akkor azokat is választja (Hanson, 2007).


A cikk folytatást (az alábbi fejezeteket) erre a linkre kattintva olvashatod

3. Ami megoldható

3.1. Itthon is

3.2. Közösségi csoportok, az Egyház szerepe

3.3. Lehetséges jövő

3.3.1. Bukás

3.3.2. Megállunk a lejtőn

3.3.3. Még ez is álomnak tűnhet, ez a közepesen sikeres forgatókönyv

4. Erkölcsi felelősségünk

4.1. Az ember szerepének újfajta értelmezéséről a teremtésben. Hogyan jutottunk idáig?

4.2. Az egyén

4.3. Kereszténység és közösség

5. Összefoglalás


Hetesi Zsolt előadását az alábbi képre kattintva meg is nézheted:

 A biztonság kedvéért: Az előadás videója ezen a linken érhető el


Jegyzetek:

(1) Ennek valószínűsége földrészről-földrészre változó. A harmadik világban 80-90%, a ma fejlett nyugati világban kb. 40-50%. Míg a túlnépesedett Ázsiában és Afrikában a járványok és az éhínség a fő kockázati tényező, addig a jelenleg fejlett világban az erőszakos halálokok ugrásszerű növekedése jelent valós veszélyt. vissza

(2) Jelenleg már közvetlenül mérhető a felmelegedés. A Föld egy m2-ére 235 watt teljesítmény esik a Napból. Ha hőmérsékleti egyensúly állna fenn a Föld esetében, akkor ennyit is sugározna ki. A kisugárzás azonban csak 234.15 W / m2. (Hansen et al., 2005) vissza

(3) Teljesen nyilvánvaló az ipari forradalom hatása, mert előtte a Déli-sarki jégből vett zárványok adatai alapján a CO2-szint nagyjából 12000 éve állandó volt. vissza

(4) A ppm egység azt jelenti, hogy egymillió levegőmolekulára hány db CO2 jut (=particle per million). vissza

(5) A vízgőz és a felhők állnak az első helyen a hő csapdába ejtésében, a CO2 a hőelnyelés 25%-áért felelős. Azonban míg a vízpára mennyisége a légkörben állandó, addig a szén-dioxidé nő. vissza

(6) Ez akkor vált bizonyossá, amikor 2001. szeptember 11-e után repülési tilalmat vezettek be az AEÁ-ban, és a nappali hőmérséklet a kondenzcsíkok hiányában tiszta légkör miatt több fokkal megnőtt. vissza

(7) Példaként: Montreal földrajzi szélessége megegyezik Milánóéval (45° 30'), ám a hideg Labrador-áramlás miatt az évi átlaghőmérséklet 6 C°, a tél hosszú és hideg, a nyár pedig a közeli világtenger miatt hűvös.vissza

(8.) Mind ez a forgatókönyv, mind az Amazonas-vidék összeomlása 2050-2070 körül válik valósággá, ha a jelenlegi kibocsátás nem csökken. vissza

(9) Az iparosított mezőgazdálkodás, a zöld forradalom mára elérte a határait. Az alkalmazott módszerek egyre jobban szegényítik a talajt és rontják a termelés feltételeit. Ezért a befektetett erőforrásokat növelni kell, egyre újabb növényvédő szerek, több műtrágya szükséges, de ezzel a termelés 1980 óta már alig nő. A Föld gabonatartalékai, e múlt évet is belevéve hetedik csökkennek. 2004-ben a Föld legfőbb gabonatermő vidékein, mint hazánkban is, minden addiginál több gabona termett, ennek ellenére a gabonatartalék azóta is csökken. A tavalyi aszályok és az idei nehézségek a rizs vetésekor világméretű éhínséget fogna kirobbantani 2008-2009-ben. Ebben az évben is több gabonát fogunk elfogyasztani, mint amennyi megtermett. Hiába a termelési csúcs, a Föld lakossága naponta csaknem negyed millióval nő. A világ gabonatartalékai 2008-ra fogyhatnak el. Attól fogva az élelmiszerhiány évről évre nagyobb gondokat okoz majd. vissza

(10) A szerző és közgazdászok együttműködése a következő derűlátó előrejelzést adja. Benzin átlagár (Magyarország): 2008 – 345 Ft; 2009 – 422 Ft; 2010 – 577 Ft; 2011 – 778 Ft; 2012 – 1027 Ft. A további becslés értelmetlen. vissza

(11) Ráadásul a fogyasztás mindenáron való növelése miatt a társadalom tudatos szellemi befolyásolása zajlik; a reklámok kemény lélektani támadást jelentenek. A fogyasztóvá silányított ember egyébként anyagfölötti vágyait a fogyasztói társadalom anyagi vágyakra korlátozza, ezzel rombolva az ember ember-voltát. vissza

(12) A csökkenés oka nem a termelés visszafogása, mint 1973-ban, hanem a készletek kimerülése. Forrás: http://www.theoildrum.com/node/2325 vissza

(13) Az olaj és a földgáz esetében azért történik mindez nagyjából egyszerre, mert ezen mezők egymástól nem függetlenek. Ahol olajat találtunk, ott találtunk földgázt is: mindössze picit később kezdtük el nézni – ám annál nagyobb intenzitással fogtunk neki a kitermelésnek. vissza

(14) A műtrágyagyártás rendkívül erőforrás-igényes iparág. vissza

(15) Az észak-koreai nagy éhínség, és több millió ember halála éppen annak köszönhető, hogy Kína már nem hajlandó olcsón földgázt szállítani Észak-Koreának, amely így nem képes műtrágyát gyártani. A termésátlagok visszaesését éhínség követte, melyben 3 millió ember halt már meg, és további 4-5 millió áll az éhhalál szélén. Észak-Korea az olajért cserébe még atomprogramját is feladta (2007 elején)!vissza

(16) Az utóbbi két pont áldozatokra vonatkozó becslése jóindulatú, mert nem számol nagy háborúkkal. vissza


A cikk folytatást erre a linkre kattintva olvashatod >>

0
Értékelés: Nincs

Hozzászólások

Felélt jövő - a megoldás: Celia

1. Szeretnék előállni egy megoldási javaslattal, előtte jöjjön egy nagyon rövid és tömör helyzetelemzés. Az ország vezetése enyhén szólva átállt saját maga életben tartására, a polgárokat pedig szinte rabszolgaként tartják fogva a gályában különböző jogszabályokkal, miközben a munkájukból származó nyereségen élnek a vezetők. Emellett az ország természeti javait kisemmizik, miközben megosztják az embereket a demokratikus többségi irányítás eszközeként. Személy szerint nekem már nagyon rég nem tetszik a helyzet amiben kényszerűségből élnem kell, úgyhogy jó pár hónapja a tükörben a saját szemembe nézve erősen elgondolkoztam azon, mi okozhatja mindezt, honnan szerzi az elit mindehhez a hatalmat. És akkor jött a felismerés: Tőlem. Azért, mert elfogadom ezt a nagyon nem jól működő és demokráciának hívott szociális rendet, annak minden szabályával együtt. És mert a rendszer tőlem kapja a hatalmat, így a megoldást is önmagamban kell keresnem. Minden ember egyénileg dönti el, hogy elfogadja-e a környezetet, amiben él. Én Magyar vagyok és itt is élek Európa szívében. Mindkettőre büszke vagyok, ezért Nem fogok innen elmenni. A szabadságom Istentől kaptam, tehát nekem csak egyetlen egy valaki mondja meg, mit tehetek és mit nem, míg másnak nem ártok vele. Több millió honfitársammal együtt beszélem a világ legszebb nyelvét és biztos vagyok benne, hogy rajtam kívül legalább ennyi embernek nem tetszik az, amit velünk tesznek. Elegem lett abból, hogy szavazati eszközként próbál használni egy erkölcsileg velejéig romlott elit, akiknek csak statisztikai adat vagyok a népszerűségi listájukon. Ezekért a dolgokért én úgy döntöttem, mostantól abbahagyom az együttműködést ezzel a rendszerrel mert Beteg, és egy beteg rendszerből nekem JOGOM van kilépni, mert szabad vagyok, ehhez mindenkinek joga van. Nem megváltoztatni kell, tüntetni, aláírásokat gyűjteni, pártot alapítani, mert a probléma akkorára nőtte magát, hogy ezeket gyógyítani lehetetlen ahogy ha ezek szerint cselekszünk, szintén elfogadjuk azt. Át kell térni egy ettől teljesen eltérő társadalmi meglátásra, amik szerint az életünket formáljuk, és amik szerint élni tudunk egymás mellett, gyökeres paradigmaváltásra van szükségünk, és meg kell szüntetni ezzel a rendszerrel minden kapcsolatunk. Elkészült a kezdeményezésünk weboldala, a Celia ( http://www.celiaproject.org ) így már megszületett a kezdeti online felület ahhoz, amit már rég mondani szerettem volna, így nagy vonalakban mesélek róla egy kicsit. Alapvetően ez egy önszerveződő országos baráti közösségnek készült, ahol az életben is gyakorlatba ültethető közösségek alakulhatnak terület szerint, a végső célja elsősorban a Magyar társadalom teljes függetlenítése a központi kormányzástól. Persze először csupán egy teljesen független önfenntartó várost szerettünk volna megtervezni és kivitelezni de később rájöttünk, hogy ebben igen sok fantázia van országos szinten is. Az ország a tervek szerint az önszerveződő közösségeken keresztül fokozatosan kisebb, már egyenként is önfenntartó egységekre oszlana, ahol egy-egy területnek teljesen saját, csupán felelősségen és nem jogon alapuló vezetése lenne, és minden legkisebb önfenntartó egység már teljesen független is lenne, tehát a globális kontroll így megszűnne. A legkisebb egységek persze kapcsolatban állnának egymással, hogy biztosítva legyen minden esetben az élethez szükséges alapvető feltételek megléte. Egy teljesen független élethez szükséget platformot szeretnénk ezzel kezdeményezéssel biztosítani, ahol minden munkaterületen képviseltetheti magát a társadalom, a lehető legjobb szervezéssel. Aki azt hiszi, hogy ezt nem lehet megcsinálni annak elárulom, hogy a mostani ország ugyanígy működik azzal a különbséggel, hogy most 9-10-szer annyit dolgozik minden ember, mint amennyit a szükségletei indokolnának, és az élelmiszert sem helyben – az országban – termeljük saját magunk számára, hanem inkább kilométerek ezreiről importáljuk. A kételkedőknek azt is elárulom miért “működik” a mostani rendszer. Nem a vezérigazgatói székben, vagy a legújabb felső kategóriás Audiban feszítő cégvezetők megléte miatt hanem azért, mert van olyan ember, aki építkezésen a két kezével arrébb tesz egy téglát. És olyan ember is van, aki beszáll egy autóba minden reggel, hogy az élelmiszert elvigye “a” pontból “B” pontba. Mindenki ért valamihez, és ezeket az embereket össze lehet szervezni, csak nem kell félni megszakítani a rendszerrel az együttműködést. Persze nem egyik pillanatról a másikra, de úgy érzem, hogy mindenkinek magában kell felismernie azt, hogy ez a lépés szükséges. A weboldalt folyamatosan fejlesztjük, mellette pedig egy erre a célra tervezett “közösségi oldalt” is. Utóbbi a kezdeményezés céljaihoz lesz optimalizálva, ami alapján az emberek már láthatják a lakóhelyük közelében az emberi lehetőségeket, és elindulhatnak a komolyabb szerveződések, egyedül csak ezzel egyetértő és változtatni akaró emberek kellenek hozzá, minél több. Az élethez szükséges szakmákat alapul véve – főleg növénytermesztés, egészségügyi és kétkezi munkák – mindenki sejti nagy vonalakban, hány barátra lehet szüksége. A közösségi kapcsolattartó oldalra már most lehet regisztrálni a Celia-n de ha az emberek azt szeretnék, hogy ez a végsőkig ki is nője magát akkor senki se féljen egy szál lenni amin eljuttatja ezt az információt a családjához, szomszédaihoz és barátaihoz, hanem beszéljetek erről, mert inkább mosolyogva legyünk egymásra utalva, mint sírva a politikára. Teljesen komolyan mondom jelentkezzen és regisztráljon mindenki az oldalon, aki dolgozni szeretne és változtatni az életén. És mivel Celia egy baráti önszerveződő közösség, önmagán belül a politikától és jogszabályoktól függetlenül mindenhez joga van ami építő jellegű, mert a tagjai azokkal egyetértenek, és teljesen autonóm, önálló. Hatalomátvétel => “Hatalom teremtés”. E-mese: nem baj ha bérházban élsz és az sem ha nincs félretett pénzed, mert egészen biztosan vannak körülötted olyan emberek, akiktől megkaphatsz mindent. Mindenkinek van két keze, valamihez mindenki ért, úgyhogy erősen javaslom csináljunk közösségi értéket a munkából. Hosszú távon – azaz minél hamarabb, igazából már ebben a percben aktuális lenne – így bevezetésre kerülhetnek belső valuták is az országban területek szerint, ahol a pénz értékét a munka adhatja fedezetként és így – a következőt teljesen ép elmeállapotban mondom – kifelé sokkal erősebb is lehet, mint az Euro. Egyelőre a email-ben a kapcsolat [kukac] celiaproject.org címen vagyunk elérhetőek a regisztrációs felülettől függetlenül, később viszont ha a tagok száma nőni fog, akkor olyan kontakták is fel lesznek tüntetve, akikkel már könnyen személyesen az életben is fel lehet venni majd a kapcsolatot. Lehetőségeimhez képest kicsavarom magamból amit tudok, ennél jobb ötletem nincs, de erősen gondolkozzatok el rajta. Celia jelentése = Istennek szentelve

Értékelés: Nincs

Celia - SzVSz megfontolandó kérdések...

Szia Éva!
Nagyon örülök a kezdeményezésednek és annak, hogy közzé tetted itt nálunk, de engedd meg, h, mint a helyi ,,fejnehéz'', néhány gondolatot fűzzek a szavaidhoz. Előre bocsájtom, nem vagyok sem negatív, sem kekeckedő, és azt is remélem, nyitott kapukat döngetek a felvetéseimmel, de egy ekkora, ilyen fontos project kapcsán, úgy vélem, fokozott végiggondolás szükséges - épp az uralkodó, túlszabályzó rendszer miatt, ami alól sokad magaddal kibújni szeretnél a Celia létrehozásával.
A világon számtalan helyen sikeresen működnek ilyen ,,kvázikollóniák'', sokuknak - ahogy írtad is célként a saját project-nél - saját pénze van, ami a helyi valutával egy-az-egyben váltódik, vagy még jobban. Remekül működik a dolog évtizedek óta. Épp csak egy kis gondolat nem hagy nyugodni ezügyben: egyik sem az EU-ban. Persze ez nem jelenti azt, hogy ha nincs, akkor nem is lehet megpróbálni létrehozni, de, ismerve az EU minden, számára hátrányosat kontroll alatt tartani vágyó politikáját, talán nem véletlen, hogy épp itt nincs.
Akár a jelenből is tudnék mondani olyan eseteket, amikor a EU hagyja, hogy helyileg lábbal tiporják az emberi jogokat, hiszen neki nem érdeke, hogy beleszóljon, ugyanakkor meg ellentmondást nem tűrő módon kierőszakol messze igazságtalan kormányzati eljárásokat, mert ahhoz meg fűződik érdeke. Egy ilyen kezdeményezést, épp, amikor működni kezdene (azaz kritikus tömeggé válik a taglétszám), igen könnyű felszámolni, hacsak nem gondolsz erre már azelőtt, hogy megtörténne. A tagjaidat védened kell, máskülönben túlontúl sebezhető vagy - ha nincsenek tagjaid, nincs project.
A jelenlegi lapod nem ad semmiféle védelmet (bocsánat, utánnanéztem, de nem rossz szándékkal :))
Sajnos a jelenlegi, mára tűrhetetlenné vált helyzet nem most kezdődött, hanem minima 50 éve. Fél évszázados felhatalmazást nem fognak visszaadni bárkinek is, különösen akkor nem, amikor már az ország sem a mienk (nem megyek bele, de gondold végig a hitel fogalmát, és azt, hogy az országnak mennyi is van belőle). Nem akarom további litániával fárasztani a közösséget, de ha összegezni akarom a gondolataim irányát: hiába szeretnél Te egyszerűen, csendben, lassan új rendet teremteni, ahhoz hogy ezt megtehesd, az uralkodó félnek is akarnia kell, hiszen egy ponton már veszélyezteted a hatalmát/elképzeléseit, ha viszont ő is akarná, akkor meg nem lenne szükség polgári szerveződésekre... :(
Szép napot grid

Értékelés: Nincs

Mentsük meg Dobogókőt

A Pilis-Dobogókői Szív-csakrára egy döbbenetes épületegyüttest terveznek: üvegpalotát, luxusszállót és hatalmas erdőirtásokat a gigantikus betonparkolóknak - mindez az élő Föld Szívcsakrájának tiszta áramlását teljesen felborítná és blokkolná, ami végzetes lenne, nemcsak a Magyarságnak, de az egész emberiségnek is!!!
Fel kell lépnünk Dobogókő megmentéséért!!! Soha ekkora szükség nem volt az össz-magyarság egységére!

Ha egyetértesz, légy szíves, ezzel a kísérőszöveggel küldd tovább minden ismerősödnek!!!
Legyen ott a címzettek között a Pilisszentkereszti önkormányzat is:

- a levelek számából hadd értesüljenek a Magyar egységes fellépés erejéről, az Isteni akarat hatalmáról!
A teremtett Föld és az Isteni emberiség mond érte köszönetet!

Balogh László Imre, író

Értékelés: Nincs

Hydrosona

Hello!
Tényleg jó lenne, ha mindenki meghallgatná Hetesi Zsoltot! Eltörpülnének a napi gondjai az embernek.
Amiért irtam, légyszives mondjatok véleményt a Hydrosona gépről. Remélem jól irom!
Cimlap mire való? 

Nagyon köszönöm!
Gabcsi

Értékelés: Nincs

D3 vitamin

 Sziasztok !
Legyetek szívesek nézzétek meg nekem a következő terméket,az van ráírva BIÓ  !Kuka vagy pocakba való ?
Magnézium 800 mg 100% RDA*
D3-vitamin 5 mcg 100% RDA*
Összetevők:
kalcium-karbonát

hordozók:
polivinil-pirrolidon, magnézium-sztearát, szilícium-dioxid, hidroxi-propil-metil-cellulóz

édesítőszerek:
szorbit, xilit, mentapor

vitamin:
kolecalciferol
Köszönöm !!Türelmeske

Értékelés: Nincs
Antal Vali's picture

Türelmeske mono formájú vitaminja

Ennek a D3-vitaminnak csak a hordozóival van bajom, illetve azzal, hogy mono formában nem hatékony. Milyen indíttatásból, vagy mire szeded ezt Türelmeske?

Értékelés: Nincs

ezüstkolloid

Szép estét !Sziasztok!
Szeretnék Flavantik ezüstkolloidhoz  jutni,de az oldalra nem tudok belépni és tudtommal máshol nem tudok ilyet vásárolni.
Tudna Valaki segiteni ebben ?

Segitségt előre is köszönöm!
          A Kis Gergő Anyukája

Értékelés: Nincs
Hortenzia's picture

Kis Gergő Anyukája és az ezüst

Szerintem Írj Berninek magánba, ő szívesen segít és postáz is, ha kell.

Értékelés: Nincs
Katka's picture

Mérgek a szervezetünkben

Patinás gyógyszergyár kutatólabora­tóriumában dolgoztam jó pár éve. Egyszer az üzemorvosi szűrés után hívtak a rendelőből, azonnal menjünk vissza egy kontrollvizsgálatra. Nem akarták ugyanis elhinni, hogy az osztály minden dolgozója kóros mennyiségben fenolt pisilt.

A fenol mérgező vegyület, ami az általunk leggyakrabban használt oldószer: a benzol oxidálódása során keletkezett a szervezetünkben. Ma már ez az eset nem számít horrorisztikusnak: kutatóvegyésznek sem kell lennünk ahhoz, hogy két lábon járó vegyianyag-katalógussá váljunk. Szervezetünk tele van az élelmiszerekből, a vízből, a levegőből származó toxikus anyagokkal.

A National Geographic szerzője megvizsgáltatta magát, hogy kiderítse, mennyi mérgező szer került a testébe élete folyamán. David Ewing Duncan tavaly ősszel vizsgálatokat végeztetett magán 320 különféle kemikáliára, egytől egyig olyan anyagokra, amelyek bármikor a szervezetünkbe kerülhetnek az ételből, az italból, a levegőből vagy azokból a tárgyakból, amelyekkel a bőrünk érintkezik.

Meg akarta ismerni azokat az ismeretlen vegyületeket, amelyek a mindennapi életben kerülnek a testünkbe. Régebben használatos vegyi anyagokat is találtak, például DDT-t és PCB-ket; azokkal valószínűleg évtizedekkel ezelőtt került kapcsolatba.

Kimutattak benne olyan szennyező anyagokat, mint az ólom, a higany és a különféle dioxinok. Találtak ma is használt növényvédő szereket és többféle műanyag adalékait. És végül ott voltak azok a már-már csodaszámba menő új vegyületek is, amelyek modern életünk részeként illatossá teszik a sampont, amelyektől nem ragad le a serpenyő, és amelyek tűz- és vízállóvá varázsolják a textíliákat.

A legtöbb ember számára ezek a vizsgálatok megfizethetetlenek: az átlagosan 15 ezer dollárra rúgó kiadásokat esetében a National Geographic állta. Tovább nehezíti a dolgot, hogy csupán néhány laboratórium képes kimutatni a vérben található parányi mennyiségeket.

Kíváncsi volt, milyen anyagok halmozódnak föl az átlagemberben egy emberöltő alatt, és arra is, hogy honnan származnak ezek. Érdekelte, mit kell tudnunk a veszélyekről, az előnyökről és a bizonytalansági tényezőkről.

Teste – akár egy intenzív művelésű kukoricaföld

Sok-sok vér-és vizeletmintát adott, hogy a vizsgálat feltárja, milyen kemikáliák, veszélyes fémek és egyéb szennyező anyagok gyülemlettek fel a szervezetében élete során.

Mint kiderül, Duncan teste legalább annyiféle növényvédő szert tartalmaz, akár egy intenzív művelésű kukoricaföld – a 28 vizsgált anyagból 16-ot mutattak ki benne. Teste tűzállónak is bizonyult: a vérében magas PBDE-47 koncentrációt találtak. Ezt az elterjedt lángmentesítő szert mostanában kezdik kivonni a forgalomból.

A laboratóriumi leletei szerint tehát lángmentesítő vegyületeket (polibrómozott difenil-étereket: PBDE) is találtak Duncan vérében. Az egereknek és patkányoknak nagy dózisban adott effajta anyag zavart okozott a pajzsmirigyműködésben, ivarszervi, valamint neurológiai rendellenességekhez vezetett, és gátolta az idegrendszer fejlődését. Az emberi szervezetre gyakorolt hatásairól szinte alig tudunk valamit. Vérében az egyik különösen mérgező PBDE aránya tízszerese az amerikai lakosok egy kisebb mintáján mért átlagnak, és jó kétszázszorosa a svédországinak.

Mik is azok a lángmentesítő anyagok?

Ezek biztonsági megfontolásokból sokféle tűzveszélyes termékben megtalálhatók. Az ágybetétekben, szőnyegekben, nyomtatott áramkörökben, autókban és másutt is előforduló kémiai adalékanyagok több száz életet mentenek meg évente, csak az Egyesült Államokban. Sok közülük azonban oda kerül, ahol semmi keresnivalója sem lenne: a testünkbe.

Duncan esetében hosszas kérdezősködés után kiderült: nem vett ugyan új bútort, sem új szőnyeget és számítógépes monitor közelében sem töltött túl sok időt – aminek következtében a szervezetébe kerülhetett volna ez az anyag – viszont 320 000 km-t repült az elmúlt évben!

Érdekes kérdés ugyanis, hogy az ember vajon mennyire érintkezik PDBE-vegyületekkel a repülőgépek belsejében, melyek műanyag- és szövet borításait lángmentesítő szerekkel itatják át.

Ám az említett összefüggés egyelőre csupán feltevés. Ma még rejtély, mi módon került a szervezetébe ez az anyag.

Nagy dózisban bizonyos vegyi anyagoknak rettenetes hatásaik vannak. Ilyenek pl. a higany, a poliklórozott bifenilek (PCB-k), a dioxinok, a vietnami háborúban használt hírhedt Agent Orange lombirtó szer mérgező anyaga.

Ennek ellenére számos toxikológus sokszor háttér-érdekeltségétől függetlenül kitart amellett, hogy az esetek többségében nincs okunk aggodalomra a vegyi anyagok emberi szervezetben található parányi koncentrációja miatt.

„A toxikológiában minden a mennyiségen múlik, s csekély dózisban ezek az anyagok semmiféle veszélyt nem jelentenek” – állítja Karl Rozman, a Kansasi Egyetem Orvostudományi Központjának toxikológusa.

Gyakoribb betegségek, kevés bizonyíték

Noha az elmúlt néhány évtizedben a legtöbb egészségügyi statisztika javuló tendenciát mutat, bizonyos betegségek mégis gyakoribbá váltak. Az 1980-as évek elejétől kezdve az 1990-es évek végéig tízszeresére nőtt az új autisták száma. Az 1970-es évek elejéhez képest negyedszázad elteltével 62 százalékkal gyakrabban diagnosztizálták a leukémia egyik fajtáját, a férfiak körében megduplázódott a születési rendellenességek száma, a gyermekkori agydaganatos betegségek gyakorisága pedig 40 százalékkal nőtt.

Egyes szakértők az élelmiszerekben, a vízben és a levegőben jelen lévő szintetikus vegyi anyagokat okolják mindezért, de erről eddig kevés perdöntő bizonyítékkal tudtak előállni. Mindenesetre az elmúlt években seregnyi eredetileg ártalmatlannak ítélt kemikáliáról derült ki, hogy az emberi szervezetbe jutva nagyon is káros hatása lehet.

A rovarirtó DDT-től kezdve a PCB-vegyületekig (poliklórozott bifenilek) az ipari termékek sorát dobták piacra – s csak utóbb fedezték fel azok egészségkárosító hatásait. Az engedélyező hatóságok számos vegyi anyag esetében gyakran egészen addig fenntartották az ártatlanság vélelmét, míg be nem bizonyosodott azok bűnössége...

A független tudományos vizsgálatokat az emberi szervezetbe kerülő vegyi anyagok hatásával kapcsolatban nem csak a pénzhiány és a vegyipar ellenérdekeltsége akadályozza. A különböző kemikáliák egymásra is hathatnak a szervezeten belül, és nehéz különválasztani: melyik milyen tünetet, betegséget okoz. Ugyanakkor túl kis mennyiségben fordulnak elő diagnosztikai szempontból.

S pl. az autizmus hátterében bizonyos védőoltások szövődménye is meghúzódhat. Nem beszélve a daganatos betegségek és génmódosított növények most már egyre nehezebben leplezhető összefüggéseiről, amiket nem lehet figyelmen kívül hagyni a kísérlettervezésnél. A jövő generáció érdekében mégis mindent meg kell tenni, hogy a mostani katasztrofális vegyszerterhelést csökkentsük.
„A por is, ha összehordják, heggyé válik” – tartja egy japán közmondás.

A cikket a National Geographic 2006. októberi számában megjelent „Vegyipar: áldás és átok” című összeállítása alapján készítette:

Hajduné Fábián Julianna

Értékelés: Nincs

pontokba szedve

Azért csaknem hagyott nyugodni a dolog.
Lefekvés után leírtam és összegyűjtöttem, hogy mi az amit eddig jól csináltam /szerintem és a fentebbi témát érintően összegezve/ és amit még tehetek.
Bízok benne, hogy ez a lista még jócskán bővülni fog :-)
Még van egy ötletem,amint eredmény van,szólok.

Szép napot nektek:)

Amúgy az ilyen tények és írások mindig elkeserítenek, de ha lelkileg emiatt földbedöngölöm magam, még kevésbé látok megoldást a helyzetre, szóval ezt igyekszem elkerülni.
Hmm. Nos:)

Értékelés: Nincs

Változás

Köszönet az írásért.
Ami elsőre eszembe jutott,hogy mikor jön el az,hogy egyszer azt is látom majd leírva, konkrétan, pontokba szedve, lehetőleg úgy, hogy Mindenki tudjon róla / ne csak azok az "elvetemült" :) emberek, akárcsak jómagam, aki foglalkozik és tesz a környezete és a Föld élhetőségéért, tudatos és megfontolt életvitellel /, hogy mi az amit tehetünk, Mindannyian. /na persze, az is kérdés,  hogy Ki az,aki mindezt leírja, bár egy Belső hang, szerintem, biztosan tud/na/ vezetni mindenkit ezen az úton/.
Mit tehete egy óvodás, egy anyuka, apuka, szegény, gazdag, pénztáros, tűzoltó, autószerelő, kertész, hajléktalan, boldog, boldogtalan, vagyis Mindenki azért, hogy a Földünk, Gaia élhető maradjon.
Bár tudjátok mit? Ez körforgás. Születés és megszűnés, így van rendjén:-)
Lehet, hogy a Földön kívül van értelmes létforma, bár nem ott kellene előbb keresgélni.
Mindettől függetlenül, bízok abban, hogy tanulunk ebből is:)
S igazából, hogyha lenne ilyen jellegű képességem, aminek tudatában is vagyok, mint megannyi más millió ember, akkor tudatalatti kommunikációt használnék net helyett.
Bár azon a bolygón, ahol még mindig elkülönülés van sok szempontból, és vannak akik éjszakákat töltenek az utcán, amíg az emberek képesek apróságokon összeveszni a szeretetnélküliség megélése miatt,nos,addig hol van még az álljunk le a fogyasztói életmóddal?
Igazából mindezt lehetne több oldalról is szemügyre venni, sőt,lehet is, mert amennyi ember, annyiféle nézőpont, viszont valóban igaz. Szeretni kell. Ennyi az egész? Szerintem igen. Helyrebillenne a világ értékrendje. 50-50% :-) az esély.
Meg persze ez is csak egy vélemény.
Amit tudok, ismereteim, értékrendem és tájékozottságom alapján, megteszem.
Bízok benne,  minél többen :-) Jobban befelé kell élni, na, ez az igazság :-)
Köszönöm, hogy elmondhattam a véleményemet és a hirtelen felmerült gondolataimat :-)

u.i.:olvastam a 2.at is. Tele van csudajó gondolatokkal! Köszönet azért is, meg a javaslatokért :-)

Értékelés: Nincs

Hozzászólás írása

Tartalom átvétel